Tanösvények

Iskolai kiránduláson Röszke határában (Sára Endréné)A természetvédelmi nevelés és tájékoztatás sokoldalú lehetőségét adják a tanösvények. Végigsétálva (kerékpározva) a megjelölt útvonalon, a résztvevők új ismeretekhez juthatnak, közelről ismerhetik meg a természet szépségeit, s egyidejűleg jó levegőn, aktív mozgással saját egészségük érdekében is tesznek. A megfelelő tájékoztató táblák segítik az ismeretszerzést és az eligazodást, természetismeretre és környezetvédelemre nevelnek. Különösen fontos lehet ez a módszer a fiatalság környezeti nevelésében.

A tanösvények kialakítása megyénkben (de országosan is) még kezdeti fázisban van. A teljesség igénye nélkül bemutatott meglevő és kialakítás alatti útvonalak követendő példát jelenthetnek továbbiak létrehozásához. (Nem térünk itt ki a KNP Igazgatósága által tervezett és korábban említett kunhalomtúrára.)


Ásotthalom

Az egyes állomásokon a következő élményekre számíthat a látogató:
        • Új ismeretek szerzése,
        • Szabadidő, sport, kikapcsolódás,
        • Természetismeret, környezetvédelem

(A feltüntetett időtartam csak a távolság megtételéhez szükséges időt fedezi!)

I. túra: Az iskolától a templomig /sárga vonal/

Az útvonal hossza 500 m, 15 perc.

1. állomás: Kiss Ferenc-emlékfa

2. állomás: Római katolikus templom, mely a népi kultúrában a közösség szellemi, és a település valóságos központja.


II. túra: Bedő Albert Erdészeti Szakiskola /narancs sárga vonal/

Az útvonal hossza 300 m, 6 perc

1. állomás: A Bedő Albert Szakiskola parkja. Kép: Erdei fülesbagoly (Asio otus)

2. állomás: Az iskola régi és új épületei

3. állomás: A Bedő Albert Szakiskola múzeuma, mely bemutatja az erdészeti iskola közel 130 éves történetét.

III. túra: Négyökrű rét és az erdő /piros vonal/

Az útvonal hossza a Kiss Ferenc-emlékfától 800 m, 20 perc

1. állomás: Nyári rét. Kép:Imádkozó sáska (Mantis religiosa), Őzgida ( Capreolus capreolus)

2. állomás: Tarka sáfrány ( Crocus variegatus ) élőhelye.

Zöldgyík (Lacerta viridis) (Andrési Pál)IV. túra: Kiss Ferenc-emlékerdő /sötét lila vonal/

Az útvonal hossza a Kiss Ferenc-emlékfától 2 km, 45 perc.

1. állomás: A 16 hektáros erdő Kiss Ferenc ötletét őrzi, mely a pusztaság legérintetlenebb erdeje.

2. állomás: Kiss Ferenc-emlékoszlop a bajai út mentén, melyet 1977. november 26-án állítottak tiszteletére.


V. túra: Rúzsa-fa /kék vonal/

Az ásotthalmi Csodarét júniusban a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) virágzása idején a legcsodálatosabb (Margóczi Katalin)Az útvonal hossza a Kiss Ferenc-emlékfától 2,8 km, 1 óra

Célállomás: Szürke nyár, mely az alföldi betyárnak, Rózsa Sándornak állít emléket.


VI. túra: Ásotthalmi-láprét /zöld vonal/

Az útvonal hossza a Kiss Ferenc-emlékfától 7 km, 2 óra.

Célállomás: A láprét egy szántók közé beékelődött gyep és egy aprócska nádas, amely országos jelentőségű védett terület.

Tanösvények Ásotthalmon és környékén

Csongrád

Nagyrét (kerékpáros-tanösvény)

Hullámtéri ligetekben találkozhatunk a közönségesebb rokonainál jóval nagyobb termetű Tisza-parti margitvirággal (Chrysanthemum serotinum) (Vajda Zoltán)1. szakasz: Fahídtól a köröszugi pontonhidi rompáig (1 km)

A pontonhídon átkelve június végén az délutáni órákban érdemes a Tisza parton a tiszavirágzást megcsodálni. A hullámtéren átvezető műút mentén árnyat adó 60-80 éves idős fehér füzekből, fekete és szürke nyárakból álló fasor mentén érjük el a köröszugi töltést. A gát tövében május végén nyári tőzikét augusztus végén, szeptemberben tiszaparti margitvirágot találhatunk.

2. szakasz: a csépai műút rompájától az Elléspartig (3 km)

Az úton jó rálátás nyílik a nagyréti tanyavilágra. Belvizes években szépen kirajzolódnak itt az egykori medernyomok, a Kis-Csukás-tó és a Nagy-Csukás-tó. A szántókon aratás után egerészölyvek keresik táplálékukat. Jobb kéz felöl 3 km után egy kiemelkedés, a Külső-Elléspart dunai eredetű parti dűnéje tűnik fel, ahol a leendő oktatóközponti épület fog üzemelni. E tanyánál balra fordulva, a rompán lemenve a hullámtérre bejuthatunk e két csúcsú dűne másik kiemelkedésére, Belső-Elléspartra, ahol Ellésmonostor 11. századi bencés apátság romjait tekinthetjük meg, majd feltűnik a Tisza magaspartja. További látnivalók: a Nagy-Gombás gémtelepei, az Ellésparti Holt-Tisza.

3. szakasz: Ellésparttól a Kablát-szigetig (2 km)

A kubikerdők idős, ősi állapotokat idéző állománya tűnik fel. A vízzel telt kubikokban gázlómadarak keresik táplálékukat. Külünösen kedvelik e madarak a Madárvárta nevezetű vízállást, ami az Ellésparti Holt-Tisza hullámtérre átnyúló felső foka. A kiszáradt füzeken szürke gémek, kis és nagy kócsagok, fekete gólyák pihennek.

4. szakasz: Kablát-szigettől a Pintér-átjáróig (4 km)

A sulyom (Trapa natans) nálunk több holtágban tömeges, ám az európai védettségi listákon szerepel (Jakab Gusztáv)A Kablát-szigetnél elhagyjuk a Tisza töltését és jobb kézfelé fordulunk lemenve a rompán az első dűlőúton. Később ismét jobbra fordulunk s elérjük a Mámairéti Holt-Tisza egyik bőrhídját. Igen sokféle madárral találkozhatunk itt. Búbos vöcsök, bakcsó, törpe gém, szürke gém, nádi énekesek, sőt még fattyúszerkő is előfordulhat. A Pintér átjárónál a kilátás még tágasabb. A vízen védett rucaöröm és sulyom látható.


5. szakasz: A Pintér-átjárótól a Rázsonyi Holt-Körösig (5 km)

Nagyréti viszonylatban igen jó útviszonyok közt folytatódik az út, hisz majd 4 km-en át betonúton haladhatunk. 3 km után az út kissé emelkedni kezd. Ez a Várhát dombja. Várhát legendás hely a Nagyréten. Fekete gólya (Ciconia nigra) (Vadász Sándor)Valószínű az egyetlen kunhalom a Nagyrétben (övzátonyra épült). Fontos menedék volt ez az ősi vizivilágban, mert a Nagyrétben Ellésparton kívül csak itt volt árvíz mentes kiemelkedés. A holtág gyékényesiben, harmatkásásaiban aktív a madárélet. Szárcsák, barna rétihéják, szürke gémek, vörös gémek, kis kócsagok, bakcsók, kanalas gémek, fekete gólyák gyakorinak számítanak. A holtágat jó állapotú füzes kíséri.

6. szakasz: A Rázsonyi Holt-Köröstől a Körös-torokig (6 km)

Augusztusban sok fekete gólyát látni erre. A gát mentén nyáron igen sok a védett réti iszalag. A Köröszugi szivattyúház jobb kéz felöl tűnik fel. Előttünk a gát által átszelt Ős-Körös-torok két ága: a mentett oldalon a füzessel benőtt Dög-Körös, míg a hullámtéren, a gáttal párhuzamosan a Szakadás. A szivattyúháznál a hullámtérbe egy út vezet, amely mentén a Szakadás partjára juthatunk le. Ha csendben maradunk szürke gémeket, kis és nagy kócsagokat, fekete gólyákat, bakcsókat láthatunk. Az út tovább halad a fűz-nyár ligetben. Fejünk felett szél által kettétört füzekből álló kapuk keresztezik utunkat. Az út a Körös folyó partjára vezet.

7. szakasz: A Körös-toroktól a pontonhíd rampájáig (2 km)

A tanösvény befejező része a gáton halad. Bal kéz felöl csodálatos kubikerdő sor található koros fehér füzekkel és fekete nyárakkal. A mély kubikokban nyár végéig áll a víz jó táplálkozó helyet biztosítva a szürke gémek és kis kócsagok számára. A nyár végére kiszáradó kubikerdőben a védett tiszaparti margitvirág is előfordul.

A természetvédelmi területre áprilistól szeptemberig a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete előzetes időpont egyeztetés alapján vezetett túrákat indít. Különösen iskolák és szakemberek jelentkezését várja az egyesület. Az idegenvezetés magyar és angol nyelven is történhet. (Érdeklődni lehet: Tel.: 63/481-033, Fax.: 63/482-697, e-mail: kornyezetvedok@deltav.hu).


Mórahalom

Az egyes állomásokon a következő élményekre számíthat a látogató:

        • Új ismeretek szerzése,
        • Szabadidő, sport, kikapcsolódás,
        • Természetismeret, környezetvédelem

A túraútvonal bejárásánál feltüntetett időtartam csak a távolság megtételéhez gyalogosan szükséges időt fedezi!

I. túra: A Homokhát jellemző élőhelyei /piros vonal/

A fátyolos nőszirom (Iris spuria) a láprétek kissé szárazabb peremét kedveli (Bíró István)Az útvonal hossza 3,5 km, a bejárásához kb. 1,5 óra szükséges.

1. állomás: Móra Ferenc Általános iskola és Szakiskola (Barmos György tér 2.)

2. állomás: Malmos-rét, nevét az 1930-as években még szemestakarmányt őrlő Malmos Babarci tanyáról kapra.

3. állomás: Malmos-csatorna, mely a Széksóstói-főcsatorna része, a belvíz elvezetésére hozták létre.

4. állomás: Móra-domb, mely jellegét vesztett kunhalom. A domb 5-6 méterrel magasodik a környező terület talajszintje fölé. Az 1970-es években egy részét elhordták, ma helyi védettségű terület. A település névadásában döntő szerepet játszott.

5. állomás: Semlyék, az időszakosan vízzel borított rét értékes növényritkaságokat rejt. Nagy egyedszámban él itt a fátyolos nőszirom (Iris spuria L). A kecses, nyúlánk 40-80 cm magas nőszirom faj májusban-júniusban virágzik.

6. állomás: Szántóföld, jellemző kultúrnövényfajokkal.

7. állomás: Hunyadi liget, a térség jellemző ültetett fafajaival.

8. állomás: Helyi védettségű építészeti értékek, a település legrégibb utcájának híres házai: Fináncház (Zákányszéki út 28.), Barmos iskola (Barmos György tér 2.), Kőiskola (Millenniumi sétány 16.).

II. túra: Természeti és kultúrtörténeti értékeink /lila vonal/

A pókbangó (Ophrys sphecodes) virágja pókot utánoz; a tavi sztyeprétek növénye, fokozottan védett (Vajda Zoltán)Az útvonal hossza 15 km, bejárásához 6 óra szükséges.

1. állomás: Móra Ferenc Általános Iskola (Barmos György tér 2.)

2. állomás: Épületsor, mint utcakép (Röszkei út 5-29.). A lakóterüket hangulata, megjelenése múlt század eleji településközpontot idéz.

3. állomás: Biteszék, szikes puszta, ahol száraz időben „kivirágzik a szik”.

4. állomás: Nagyszéksósi iskolák, tanyai iskolák voltak. Régen haranggal jelezték a tanítás kezdetét. Ezt a célt szolgálta a Nagyszéksósi harang. A környék nevezetessége még a Masa-kereszt is, amit 1922-ben építettek újjá.

5. állomás: Széksósi kisvasúti állomás épülete, ma helyi védettségű, egyedi tájérték.

6. állomás: Csipak-semlyék, nedves rét, növénytani ritkaságokkal. Értékes növénye a pókbangó (Ophrys sphecodes), mely április - májusban virágzik, valamint az augusztus-szeptemberben virágzó kornistárnics (Gentiana pneumonanthe).

7. állomás: Borpince, a szőlőtermesztés és borfeldolgozás eszközeivel. (Fontos! Az épületeken belüli gyűjtemények csak előzetes bejelentkezés után látogathatóak. Bejelentkezés, további információ a Tourinform Irodában kérhető, tel.: 62/280294)

Tanösvények Mórahalom környékén

Röszke

Iskolai kiránduláson Röszke határában (Sára Endréné)Az egyes állomásokon a következő élményekre számíthat a látogató:

      - Új ismeretek szerzése,
      - Szabadidő, sport, kikapcsolódás,
      - Természetismeret, környezetvédelem.

(A túra bejárásánál feltüntetett időtartam csak a távolság megtételéhez szükséges időt fedezi!)

I. túra: Iskolától a láp rétig /piros vonal/, onnan a Madarász-tóig

Tündérrózsa (Nimphea alba) (Sára Endréné)Az útvonal hossza 6 km, 1,5 óra.

1. állomás: a fátyolos nőszirom (Iris spuria) élőhelye.

2. állomás: mocsári tisztesfű (Stachys palustris)

3. állomás: Madarász-tó

A szikes tó 4 tóegységből áll, hossza: 4 km, szélessége: 250-400m, vízmélysége: 0,8-1 m, vize erősen lúgos kémhatású, környezetében 57 fajt figyeltek meg. A tóval párhuzamosan, mind a két oldalon semlyék található. Kiterjedését a mindenkori futóhomok mozgása alakította.

A Madarász-tó ősi lápvilágmaradványa (Sára Endréné)

II. túra: Holt-Tisza és környéke /lila vonal/

Az útvonal hossza az iskolától a tóig 3.5 km, 45 perc..

Célállomás: a Tisza holtága.Tanösvények Röszke környékén

Sándorfalva

Tan- és sétaösvény (1,1 km)

A 20 hektáros erdőrészleten kialakított útvonal mentén ismertető táblák segítik a tájékozódást. A növénytársulások mellett elsősorban a madárvilág figyelhető meg.