Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

 

ANNALES MUSEI DE IANO PANNONIO NOMINATI

YEARBOOK OF JANUS PANNONIUS MUSEUM

JAHRBUCH DES JANUS-PANNONIUS-MUSEUMS

 

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE

48-49. (2003-2004)

 

 

 

Megjelent a Pécsi Városi Múzeum első állandó kiállítása megnyitásának 100. évfordulója alkalmából

Published on the 100th anniversary of the first permanent exhibition of the City Museum of Pécs

 

 

Pécs, 2004

 

Szerkesztőség és kiadó - Editorial Office and Publishing House,

 

Janus Pannonius Múzeum (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága)

H7621 Pécs, Káptalan u. 5. - Postacím: Pécs, Postafiók 158. 7601

Postal adress: H - 7601 Pécs, P. O. Box 158, Hungary

Internet: www.ipm.hu e-mail: jpm@jpm.hu

 

Szerkesztőbizottság - Editorial Board

 

Begovácz Rózsa (néprajz - Ethnography)

Huszár Zoltán (történettudományok - Historical Sciences, muzeológia - Museology)

Nagy Erzsébet (régészet - Archeology)

Horvatovich Sándor (természettudományok - Natural History)

Várkonyi György (művészettörténet - History of Arts)

Vándor Andrea (szerkesztőbizottság titkára - Secretary of Editorial Board)

 

Felelős szerkesztő - Managing Editor

Huszár Zoltán

 

Fotók / Photos:

Füzi István, Csonka Károly, Kosaras Attila, Kőhegyi Zoltán, Miilei Ilona,

Nádor Katalin, Pázmány András, Udvarácz Márk

Angol fordítás / English translation by Andrew C. Rouse

Borítóterv / Cover Design: Pázmány András

 

HU-ISSN 0553-4429

 

© Kiadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum)

Baranya County Museums Directorate (Janus Pannonius Museum)

Felelős kiadó / Publisher: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató / county museums director

Pécs, 2004

 

Nyomdai munkálatok / Priters works: Duplex-Rota Kft. nyomdájában Pécs,

Felelős vezető / Managing director: Kecskés István

Tördelés / Layout: Corel Graphic Studio Kft.

Megjelent: 1.000 példányban

 

 

A Pécsi Városi Múzeum első állandó kiállítása megnyitásának 100. évfordulója alkalmából
megjelenő 48-49. évkönyv kiadását támogatták:

Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

PannonPower Rt., Pécs

Tiffán Imre és Fia Borház, Villánykövesd

Multi Alarm Rt

 

 

  
  Következő fejezet