- Main Apátfalva

Fejezetek 

Apátfalva c. kötet borítója

Apátfalva
c. kötet
 
     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  A gyors sodrású Maros mentén
  Egyházi földesurak szolgálatában
  Palócok a csanádi síkon
  A polgárosodás útján
  Háború és forradalom
  Régi térképek üzenete
  A falu népessége
  A plébánia együtt születik a településsel
  Iskolák, szabadművelődés, közművelődés
  Jeles helyek
  Parasztházak és berendezésük
  Munkás hétköznapok
  Hagyomány a viseletben
  Fordulónapok
  A hit ünnepei
  Táncban élő hagyomány
  Források
  Függelék
  Összefoglaló
  Summary
  Zusammenfassung
  Tartalom