Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Laskó

Száz magyar falu könyvesháza

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

 

Laskó c. kötet borítója

 

 

Írta: LÁBADI KÁROLY

Szerkesztette: BOTLIK JÓZSEFMegjelent a magyar állam millenniumára

A sorozat szerkesztőbizottsága:
BALÁZS PÉTER, BALSAY ISTVÁN (a szerkesztőbizottság elnöke),
BUZA PÉTER (sorozatszerkesztő), KOSÁRY DOMOKOS (főszerkesztő),
PÁLFFY GÉZA, VIRÁG RUDOLF, ZUPKÓ GÁBOR


© LÁBADI KÁROLY


A kötet megjelenését támogatta:A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Miniszterelnöki Hivatal
A könyvesház kommunikációs partnere
a Westel Mobil Távközlési Rt.
ISBN 963 9287 69 5

ISSN 1586-0469Kiadja a Száz magyar falu könyvesháza Kht.
Felelős kiadó: Némethi Erika ügyvezető igazgató
A sorozatot Faragó István (Tandem Stúdió) tervezte
A sorozat technikai támogatója a Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Készült a Grafika-Typopress Nyomdában
Ügyvezető igazgató: Farkas Tamás
1101 Budapest, Monori utca 1-3.
Telefon: 262-5747, 261-5680, 261-0208

 

  
  Következő fejezet