Következő fejezet

Magyaregregy

Száz magyar falu könyvesháza

 

Elektronikus megjelenítés:

ÖKOEK Szerkesztőség - 2015

 

Magyaregregy c. kötet borítója

 

 

Írta: FÜZES MIKLÓS
Megjelent a magyar állam millenniumára

A sorozat szerkesztőbizottsága:
BALÁZS PÉTER, BALSAY ISTVÁN (a szerkesztőbizottság elnöke),
BUZA PÉTER (sorozatszerkesztő), KOSÁRY DOMOKOS (főszerkesztő),
PÁLFFY GÉZA, VIRÁG RUDOLF, ZUPKÓ GÁBOR

A kötet megjelenését támogatta:A kötet megjelenését támogatta:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Baranya Megyei Önkormányzat
Magyar Könyv Alapítvány


ISBN 963 9287 14 8
Kiadja a Száz magyar falu könyvesháza Kht.
Felelős kiadó: Némethi Erika ügyvezető igazgató
A sorozatot Faragó István (Tandem Stúdió) tervezte
Készült a Grafika-Typopress Nyomdában
1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49.
Telefon: 251-5335, 251-7700
Felelős vezető a nyomda ügyvezető igazgatója

 

 

  
  Következő fejezet