Előző fejezet Következő fejezet

Ég, mint Noszlop

 

A címben idézett, országosan ismert szóláshasonlat így folytatódott: füstölög, mint Pölöske. Valóban, a falut oly gyakorta pusztító tüzek füstje a szomszéd, hat kilométerre fekvő községet is beterítette.

Az első, általunk ismert nagyobb tűzvész 1790 novemberében tört ki, és súlyosan érintette az e században gyorsan gyarapodó helységet. Martalékává vált a prédikátori és a mesterház, s egészen leégett a reformátusok sövényből emelt iskolája.

Az elszenvedett károkat alig heverte ki a közösség, 1800 augusztusában újabb hatalmas tűz tört ki, 159 házat emésztett fel, szinte nem maradt ép lakóház faluban. Többen otthonaikban égtek. Ifjú Pap György 27 esztendős felesége a pincébe próbálta menteni értékeiket. A szomszédos épületek után házuk is kigyulladt, az asszony az égő falak között rekedt. A kamrában bújt meg, s rászakadt a padlás. Sokan olyan szörnyű égési sebeket szereztek, hogy azok később a halálukat okozták. Egy katolikus takácsmester és lánya így vesztették életüket. 1824-ben a Gyöp-szeren égett le néhány ház.

1825. május 28-án délelőtt 11 és 12 óra között vigyázatlanságból kigyulladt Noszlopi János gyöp-szeri háza. A tűz gyorsan terjedt, tovavitte a Somló felől fújó rettenetes szél. Szinte a teljes falu porrá és hamuvá lett, csak a Gyöp-szeren maradtak meg azok a házak, amelyek az előző évben megégtek s az Úr-köz, a Malom utca és a Polgár-szer végén menekült meg néhány épület. A református templomból sem maradt más, mint a puszta falak.

Alig feledték a tűzvészt, az újjáépítéssel járó gondokat és költségeket, 1827. március 29-én délután két és három óra között ismét pusztított a vörös kakas. Az Úr-köz végén Bodó Zsuzsanna özvegyasszony házának hátsó traktusa gyulladt ki. A somlói erős széltől a tűz lendületet nyert, átterjedt a Malom utca elejére, onnan a Kis utcára, majd a Polgár-szerre és a Pápai utcára. Bodó Zsuzsanna lányával együtt bennégett a házában. Mind a katolikus, mind a református templom a tűz martalékává lett. A katolikus templom egyik harangja a templom boltozatára zuhant. és azon hosszú repedés keletkezett. A másik harang annyira megrongálódott, hogy újra kellett öntetni. A református templomot maga a lelkész menekítette élete kockáztatásával. Kóczán József lelkész az üszköket nagy bajjal elhányva egyedül locsolta a templomajtót, míg segítség nem érkezett.

A falu lakói valósággal megnyomoríttattak a pusztító tűzvészek által. Sokan hosszú időre eladósodtak, földjeik egy részét zálogba kellett vetniük. Ugyan mindig nagy lendülettel fogtak az újjáépítésbe, de a katasztrófák igencsak hátráltatták a község fejlődését.

A katolikusok is hitelt vettek fel a templom reparációjára és az új harang kiöntésére. Három év alatt kellett visszafizetniük a kölcsönt kamataival együtt.

Noszlop belterületének térképe, 1839. (Halász Ignác) VeML

 

   
Előző fejezet Következő fejezet