- Main Noszvaj

Fejezetek 

Noszvaj c. kötet borítója

Noszvaj
c. kötet
 
     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  A föld alatti történelem
  A település neve és kialakulása
  Egyházi és világi birtokosok
  Földesúri és jobbágyi gazdálkodás
  Száz év négy nemzedék emlékezetében
  Új nagybirtokosok és kisparasztok
  A község önigazgatása
  Az utolsó fél évszázad
  Noszvaj lakói
  Egy az Isten!
  A falukép változása
  Templomok, kápolnák, imaházak
  Kastélyok, kúriák
  Kőházak és barlanglakások
  Iskolamesterek, tanítók, tanítványok
  Hagyományok és szokások
  Keresztelő, házasság, temetés
  Források
  Függelék
  Összefoglaló
  Summary
  Zusammenfassung
  Tartalom