Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Ópusztaszer

Száz magyar falu könyvesháza

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

 

Ópusztaszer c. kötet borítója

 

 

Írta: VÁLYI KATALIN és ZOMBORI ISTVÁN
Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ
Megjelent a magyar állam millenniumára

A sorozat szerkesztőbizottsága:
BALÁZS PÉTER, BALSAY ISTVÁN (a szerkesztőbizottság elnöke),
BUZA PÉTER (sorozatszerkesztő), KOSÁRY DOMOKOS (főszerkesztő),
PÁLFFY GÉZA, VIRÁG RUDOLF, ZUPKÓ GÁBOR


© 2-6. fejezet VÁLYI KATALIN, 1., 7-16. fejezet ZOMBORI ISTVÁN

A kötet megjelenését támogatta:A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Csongrád Megyei Önkormányzat
Ópusztaszer község polgármesteri hivatala
Magyar Könyv AlapítványISBN 963 9287 01 6Kiadja a Száz magyar falu könyvesháza Kht.
Felelős kiadó: Némethi Erika ügyvezető igazgató
A sorozatot Faragó István (Tandem Stúdió) tervezte
Készült a Grafika-Typopress Nyomdában
1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49.
Telefon: 251-5335, 251-7700
Felelős vezető a nyomda ügyvezető igazgatója
 

 

 

   
  Következő fejezet