- Main Somogyvár

Fejezetek 

Somogyvár c. kötet borítója

Somogyvár
c. kötet
 
     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  Amiről a táj mesél
  Az Árpád-kor és ami előtte volt
  Apátság Szent Egyed tiszteletére
  Város a középkorban
  Az Anjouk korától a török hódításig
  Idegen uralom alatt
  Az újjászületéstől a jobbágyfelszabadításig
  Parasztgazdák és az uradalom
  Két világháború között
  A legújabb történetek
  Nép és élet a faluban
  Szent László egyházától a Szent László napokig
  Iskoláink dolgai
  „A kultúra közepes szinten mozog”
  Védendő örökségünk
  Források
  Függelék
  Összefoglaló
  Summary
  Zusammenfassung
  Tartalom