Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Szatmárcseke

Száz magyar falu könyvesháza

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

 

Szatmárcseke c. kötet borítója

 

 

Írta: HANUSZ ÁRPÁD, NÉMETH PÉTER, TAKÁCS PÉTER, GOTTFRIED BARNA, PÁLL ISTVÁN és SZABÓ SAROLTA

Szerkesztette: NÉMETH PÉTERMegjelent a magyar állam millenniumára

A sorozat szerkesztőbizottsága:
BALÁZS PÉTER, BALSAY ISTVÁN (a szerkesztőbizottság elnöke),
BUZA PÉTER (sorozatszerkesztő), KOSÁRY DOMOKOS (főszerkesztő),
PÁLFFY GÉZA, VIRÁG RUDOLF, ZUPKÓ GÁBOR


© ,HANUSZ ÁRPÁD, NÉMETH PÉTER, TAKÁCS PÉTER, GOTTFRIED BARNA, PÁLL ISTVÁN és SZABÓ SAROLTA, NÉMETH PÉTER


A kötet megjelenését támogatta:A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Miniszterelnöki Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Szatmárcseke Község Önkormányzata

A Könyvesház kommunikációs partnere
a Westel Mobil Távközlési Rt.

ISBN 963 9287 88 1

ISSN 1586-0469Kiadja a Száz magyar falu könyvesháza Kht.
A kötet társkiadója a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Felelős kiadó: Némethi Erika ügyvezető igazgató
A sorozatot Faragó István (Tandem Stúdió) tervezte
Fotó és a képanyag digitalizálása: Boros György
A sorozat technikai támogatója a Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Készült a Grafika-Typopress Nyomdában
Ügyvezető igazgató: Farkas Tamás
1101 Budapest, Monori utca 1-3.
Telefon: 262-5747, 261-5680, 261-0208
 

 

  
  Következő fejezet