Következő fejezet

Somogyi György:

AZ ABDÁI PLÉBÁNIATEMPLOM

 

Községünknek már az Árpád-házi királyok korában is volt temploma és plébániaháza, amely még a XVI. század elején is épségben volt - Szent Balázs nevét viselte. Ez a templom az 1550-es évek második felében elpusztult.

Egy 1698-ból származó jegyzőkönyv tudósít bennünket arról, hogy a községben Szent József tiszteletére épített templom áll, fatoronnyal, zsindellyel fedve. E templom szentélye helyén áll a kápolna, emléket állítva az egykori falunak.

Az 1829-es árvíz után a község új helyén, a Pityerdombon, 1843-ban kezdik el az új templom építését, amelynek alapkövét Pongrácz Imre plébános saját kezűleg tett le. Az építkezés 1845-ben fejeződött be, és augusztus 20-án szentelte fel az új templomot Dreszmitzer József tanácsos. Az épület hossza 31 méter szélessége 11 méter, toronymagassága méter. A templom klasszicista stílusban épült hosszanti hajós műemlék jellegű épület. A szentélyét egy boltív választja el a főhajótól, melyet egy középen elhelyezkedő boltív 2 kereszthajóra oszt. A bejárat fölött kis kórust alakítottak ki. Az új templomba valószínűleg a régi templom oltára és oltárképe került, melynek helyébe az 1900-as évek elején a ma is látható oltárt és képet készítették. Az oltárkép Szent Józsefet ábrázolja a kis Jézussal. Az oltár fából készült díszes faragásokkal és szép fa gyertyatartókkal. A tabernákulum ajtaján pelikánmadár látható, amely kedvenc motívum az oltárok díszítésénél. ( Az anyamadár ha másképpen nem tudja táplálni kicsinyeit feltépi begyét és saját vérével táplálja őket.) Az örökmécses kínai aranyból készült. 1985-ben újították fel és került a mostani díszes tartóra. Bal oldalon látható a díszes szószék, mely felett „ égi " magasságban ül az Atyaisten. A szószék fedelének alsó oldalán a szentlélek jelképe a galamb látható. A szószék külső palástját kis oszlopocskák négy mezőre osztják. A mezőkben az evangélisták az evangélisták láthatók saját jelképeikkel. A szószékkel szemben a jobb oldalon látható a vörös márványból készült keresztelőkút arányos tömbje szép réz fedéllel, amit szintén 1985-ben újítottak fel.

Az 1985. évi belső felújítás előtt a padok előtt jobb és bal oldalon egy-egy mellékoltár volt, az egyik Szent István tiszteletére ( az oltárképen felajánlja a koronát - így országát a Szűzanyának). A másik oltár Szent Ferenc oltára volt. A felújítás után az egyik bal oldalon a padok mögé került, a másikat pedig a kórus alatti bal oldali fülkébe helyezték el a Szűzanya tiszteletére. (A szobrot Csatkáról prosecció hozta Abdára.)

A stációképeket fára festették, valószínűleg tiroli eredeti alapján. A templom orgonája a pécsi Angster orgonaépítő gyárban készült, amelyben fém és fasípok is beépítésre kerültek. Az orgona kétmanduálos, öt regiszteres felépítésű lábpedálokkal kiegészítve. Az orgona többször felújították, a legutóbbi felújítást 1989-90-ben Jaki György orgonakészítő mester végezte.

A toronyban eredetileg három harangot szereltek fel. Az első világháború idején a harangokat hadi célokra használták fel, így a 20-as évek elején új harangokat öntettek Szent József és Szent István tiszteletére. A harmadik harangot soproni műhelyben öntötték alumíniumból, felszentelésére 1990-ben került sor. A felszentelést Pataki Kornél megyéspüspök végezte.

A templom eredeti belső festéséről kevés adatunk van. Az 1985-ös felújítást megelőzően az 1930-as évek közepén újították fel a templomot. Freskóit Borsa Antal győri mester készítette. A szentélyben és a hátsó hajóban csak omamentális freskók készültek, hangsúlyozva a tartóelemeket. Az első hajó mennyezetén az Emmauszi tanítványok jelenetét festette meg a mester.

Az 1985-ös felújítás alkalmával a belső festési munkálatokat Samodai József mosonszentmiklósi festőművész végezte. A szentély mennyezetén a Szentháromság, az első hajóban a 12 éves Jézus a templomban, míg a hátsó hajó mennyezetén a magyar szentek láthatók. A felújítás idején szomorú esemény történt. A művész úr hirtelen megbetegedett, s

miatt a harmadik képet már nem tudta befejezni. A képet végül is Hertay Mária budapesti művész fejezte be.

A templom legutolsó külső felújítása 1981-82-ben történt. Most 1995-ben a 150 éves évforduló tiszteletére a tetőszerkezet és a külső festés került felújításra, s a tetőt új hódfarkú cseréppel fedtük le.

A templom elhelyezése a faluban tipikus magyar hagyományokat követ. Nálunk ugyanis a templomokat a fő utca hossztengelyébe az út mellé építették, míg német nyelvterületen a templomokat inkább a házak sorába építették be.

Az abdai templom belseje az 1950-es évek elején

 

   
Következő fejezet