Tisztelt Olvasó

település, melynek történetét felkereste, Pest megye egyik legrégebben lakott helye. Az első írásos emlékek 1067-ben keletkeztek. Ezen időponttól számítjuk településünk történelmét, tehát a folyamatosság már a  kora Árpád-kortól igazolható. Bár a háborúk miatt az őslakosság többször  kényszerült elhagyni lakhelyét, a túlélők az új betelepülőkkel együtt néhány év múlva ismét benépesítették a települést.  A falu 1398-tól egészen 1945-ig folyamatosan a váci püspökség birtoka volt. A századok során a lakosság kétvallású (református, illetve katolikus) lett, amit a településszerkezet is tükrözött. A protestánsok az Alszeg, míg a katolikusok a Felszeg (Budapesthez közelebb) lakói voltak. A korábban már említett folyamatosság, a régió más településeihez képest kedvezőbb termelési feltételek, a főváros közelsége, a kereskedői, és a vállalkozói hagyományok együttes hatására Alsónémedi korán konszolidálódott. Ezt jelzi a "Kis- Kecskemét" jelző, a XIX. század végén megkapott országos vásártartási jog és a mezővárosi besorolás is. Az évszázadok folyamán kialakult társadalmi struktúrára erős néprajzi, vallási, termelési, kereskedői tradíciókra épültek, több gazdasági és civil tömörülés, egyesület jött létre. Bár a mezőgazdasági kollektivizálást nem tudták megakadályozni, azt azonban elérték, hogy a szakszövetkezetet nem téeszesítették, és a régióban lévő országos hírű gazdasággal való egyesítését is megakadályozták.

 

nyolcvanas évek végén a némedi gazdák voltak - országosan is  - az elsők, akik  nyitottak a magángazdálkodás kialakítására. Alsónémedi lakóinak többsége ma is a mezőgazdaságból él és gyarapodik. A többi aktív kereső,  részben az utóbbi évtizedben idetelepült és megerősödött vállalkozói szférában, részben pedig még mindig a fővárosban találja meg a  munkahelyét.
A helyi  rendszerváltás óta (1990) a település rohamos fejlődésnek indult. Ezt bizonyítja az is, hogy ismét nő a lakosság (főleg a fiatal és középkorú) létszáma. Tíz éven belül már másodszor mutatkozott igény  az óvoda és az általános iskola bővítésére. Az elmúlt évtizedben  kiépült a teljes vezetékes infrastruktúra. A település északi és déli vállalkozói területén egyre több cég telepedik le.
 

isztelt Olvasó! Az alsónémediek életében a föld évszázadokon át egyet jelentett az örökös küzdelemmel, mely a lét megtartásáért folyt. Őseink küzdelme nem volt hiábavaló. Nekünk,  ma élő utódoknak olyan helyet foglaltak le itt a Kárpát-medencében, ahol nagyon jó élni az élet mindennapjait.
Ennyi bevezető után kérem, „lapozzon” tovább településünk történetében.

 

dr. György Balázs
polgármester