- Main Berettyóújfalu története

Fejezetek 

Berettyóújfalu története c. kötet borítója

Berettyóújfalu története
c. kötet
 
       
    Könyvészeti adatok
    Előszó
    A FALU KIALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI
    Berettyóújfalu környékének története az őskorban
    Berettyóújfalu környéke a keltáktól az avarokig
    Berettyóújfalu földje a IX. századtól a XIII. századig
    A FEUDALIZMUS ÉS A KAPITALIZMUS RENDJÉBEN
    A) A termelő erők és a termelési viszonyok története
    Berettyóújfalu és környéke a XIII. századtól a török hódoltság koráig
    A herpályi apátsági templomrom építéstörténete
    A népesség története
    Berettyóújfalu a török hódoltságtól a jobbágyfelszabadításig
    A bihari — berettyóújfalui hajdúk
    Berettyóújfalu agrárviszonyai a XVII—XIX. században
    Berettyóújfalu politikai és társadalmi élete a polgári korszakban
    Berettyóújfalu kézművessége, árucsereviszonyai
    B) A művelődés és a népi kultúra
    Adatok Berettyóújfalu közoktatás-, könyvtár- és sajtótörténetéhez
    Település, építkezés
    Berettyóújfalu gazdaságnéprajza a két világháború között
    Fejezetek Berettyóújfalu anyagi kultúrájából (Háziipar, viselet,táplálkozás)
    A népi társadalom élete Berettyóújfaluban
    Tartalom