Előző fejezet Következő fejezet

... és akiről szól a történet... ZAS LÓRÁNT

(Budapest, 1938. március 9.)

 

A név eredete: Erdélyben, a Maros vármegyei Malomfalván évszázadokon át Malomfalci Zas-ként volt jegyezve a család. A múlt század végén Magyarországra kerülve, Szásszá írták át. Amerikában vette fel költői névként régi nevét ősei emlékezetére.

Születésekor édesapja (Szász Gyula) a Szent István kórház sebésze volt, majd 1940-től a biai önkormányzat körzeti orvosnak választotta. A negyedik elemi után a Lónyai Ref. Gimnázium tanulója 1948-ig, az iskola megszűnése után Bián fejezi be általános iskolai tanulmányait. Pesti gimnáziumba nem nyer felvételt („egyéb származás") így kerül a bicskei gimnáziumba. Boldoghy József, volt cisztercita szerzetes tanárra és Karádi Imre igazgató úrra emlékezik szeretettel: „Az ő kiváló osztályfőnöksége alatt érettségiztem iskolám elsői között".

Boldoghy tanár úrra „.. .akitől, akárcsak édesapámtól, az emberséget, kitartást és pontosságot tanultam..." Talán annyit még a bicskeieknek, hogy legszebb emlékeim kötnek oda, fiatalság, szerelem, gimnázium."Az orvosi egyetemre nem nyert felvételt: „osztályidegen" 1956 október, az állomásépület előtt tartott beszéde után a tömeg a biai Nemzeti Bizottságba viszi. Megszervezik a demokratikus önkormányzatot, a fegyveres nemzetőrséget. November 4-e után a Központi Munkástanácsba delegálták, ahol Bali Sándor és Rácz Sándor letartóztatása miatt felszólalt, ezért bujkálnia kellett. (Budapesten a Tétényi úti kórház bonctani laboratóriuma: „a boncolásra váró tetemek között aludtam hónapokig, persze hiába..." Egy éjszaka hazalátogat és a pufajkások elfogják. Házkutatás, vizsgálati fogság, Aradi utcai előzetes, majd 3 év Markó, 1958 elején szabadul. Piliscsaba, villanyszerelői szakma, a munkabrigádban „kiváló dolgozó". Munkahelyi javaslatra felsőfokú technikum. 1961. kegyelmi kérvény elutasítása. 1965 őszén nyugati útlevél, de hazatér.

Az üzemmérnöki diploma megszerzése után 1967-ben feleségével együtt Jugoszlávián át „disszidál". Trieszt, Latina, Capua nyomora után 6 hónap múlva beutazási engedély az USA-ba. Villanyszerelőként, fodrászként kezdik, közben beiratkozik a gyengeáramú szakra (egyetemi tanulmányok). Hírügynökséggel foglalkoznak, majd az olajszakma sikertelensége után a NASA mérnöke. Gyermekei Roland és Krisztina.

Ma szaktanácsadó nemzetközi szinten (vállalati technológia) 7 kötete jelent meg, Kaliforniában él.

„A tanítványoknak üzenem, hogy; érdemes küzdeni!"

Szabó Ildikó

Bicskei Napló, 1992. október

 

Ismeretségünk: a szülők baráti kapcsolata, édesapja családunk orvosa volt, édesanyja édesanyám barátnője. Szász Lóránt szülei már nem élnek.

Megjelent kötetei: Naplójegyzetek korommal (1971) - Sakk (1973) - Ülsz (1977) - Jézust kiáltó (1980) - Eroázia (1986) - Oltárt faragj (1989) - Hosszú sorokban látom az embereket (1989) - A nemzeted nevében (991) (A kötetek a városi könyvtárban megtalálhatók.)

MOST HÁT A SZAVAKAT

 

(A 75 éves Illyés Gyulának)

Most hát a szavakat, porba-forgó

kövek karóin süttetett nagyok

húsából is kiomló szavakat

szedem marokba, vinni kéne,

hozni kéne, ragadni halomba,

hogy kiázzon, fémes szavakat,

szólni lásson, üvegbe, bronzba,

napszítta kopár mezőre, torra,

keresztelőre, kislányom nyakába,

asszonyom tomporára, menekítsen,

magamhoz oldjon, hűvös kezemre

domborodjon, becézzen, kiabáljon,

úgy-egy-az-Isten, szólni áldjon,

igének-szomjúhozó torokra,

szemekbe, földbe, rügybe, csillagokba,

 

most hát a szavakat, az elvetéltet,

gerendák üszkébe apasztott könnyek-

küldte, okok-ütötte szépet,

a fára húzott, pincék falára lőtt,

utak haván piroslott, vasba-zúzott

szavakat kiáltom,

kő és árok,

a csöndbe-törtek torkából szó szivárog

Bicskei Napló

1992. október

 

  
Előző fejezet Következő fejezet