Előző fejezet Következő fejezet

Előszó

 

A kötet, amelyet kezében tart a Kedves Olvasó, Bölcske, e rendkívül gazdag hagyományokkal rendelkező Duna menti település múltjából igyekszik ízelítőt adni. Nem a korábbi gyakorlatot követő, az ember első megjelenésétől, a mű megírásáig terjedő időszakot átölelő, alapvetően történeti monográfiát, hanem egy, a falu természeti, történeti, társadalmi sajátosságait megragadó, az élet legkülönbözőbb területeit érintő tanulmányokat magában foglaló munkát olvashat. Olyan könyvet, amely elsősorban a bölcskeieknek és a bölcskeiekről szól, minden lapjának ők a főszereplői.

Ma már általánosnak tekinthető, hogy a szakosodott tudományágak képviselői közösen dolgozzák fel egy-egy település történetét, illetve a falu múltjához kötődő, különböző témaköröket felölelő tanulmányokat gyűjtenek össze. Az adott település legjellemzőbb vonásaira összpontosító tanulmányokat tartalmazó kötetek szakmai jelentősége, hogy egy kisebb terület, például egyetlen falu életében mutatják be az általános történeti folyamatokat, lehetővé téve a kutató számára, hogy a mélyebben megismert egyedi jelenségekből vonjon le a nagyobb összefüggésekre utaló következtetéseket.

E célokat szem előtt tartva színes, olvasmányos formában megírt, tudományos igényű tanulmánykötetet kívánunk a bölcskeiek és a kutatók kezébe adni. László Gyula a magyar honfoglalás jeles kutatója írja egy alkalommal:

Az. hogy az ember közérthetően mond el valamit, nem hogy nem jelenti a „színvonalból" való engedést, hanem éppen a gondolat, a bizonyítás csiszolását teszi szükségessé.

Munkánknak korlátot szabott a rendelkezésre álló idő rövidsége és a merítés lehetősége. Az előkészítés és a kötet megjelenése között még két év sem telt el, így nyilvánvaló, hogy csak a több évtizedre visszatekintő honismereti kutatások eredményeinek hasznosításával, a nyári kutatótáborok résztvevőinek segítségével, és a falubeliek önzetlen támogatásával  valósulhatott meg.

A témakörök kiválasztásakor az volt az egyik fő célunk, hogy segítsünk számba venni, megőrizni a falu természeti, régészeti, néprajzi, történeti értékeit, hagyományait, méltó emléket állítsunk az itt élt embereknek. Szeretnénk, ha a személyes múlt megismerése a szülőföldhöz való kötődést erősítené, s reméljük, hogy az iskolában az egyes korszakok, témakörök tanítása során a diákok kötetünk megfelelő fejezeteit  is  forgatják majd.

A tanulmányok szerzői között múzeumban dolgozó szakemberek, tudományos kutatók, s a napi munka mellett tollat ragadók egyaránt vannak. Természetesen másként látja az összefüggéseket, s árnyaltabban fogalmaz a tapasztalt kutató, akinek életében Bölcske egy megismerendő hely csupán, s másként az, aki falubeliként mint élete szerves részéhez ragaszkodik minden adathoz, névhez, képhez. E két nézőpont: a tárgyilagos értékelő megközelítés és a személyes kötődés ösztönözte részletező adatgazdagság jól  kiegészíti egymást, sajátos lüktetést ad a kötetnek.

Reméljük, hogy a közreadott tanulmányok további munkára ösztönöznek, s a megkezdett munka újabb eredményeiről tanúskodnak majd a Bölcskei Tanulmányok sorozat további  kötetei.

Szekszárd, 1994. augusztus 21.

 

Szabó Géza

szerkesztő

 

   
Előző fejezet Következő fejezet