BÖLCSKEI TANULMÁNYOK

2.

 

Havassy Péter: Bölcske története és családjai


Sorozatszerkesztő: Szabó Géza

 

 

Technikai munkatárs: Bodolai Mária

 

A címlapon:

Lestyán János: Bölcskei köznép Tolnában (Regélő, 1838)

 

 

ISBN 963 03  3812 2

ISSN  1218—4691

 

Felelős kiadó: Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

© Havassy Péter,   1994

 

Megjelent 19 (A/5) ív terjedelemben, B/5 méretben. Példányszám:  1000

Nyomta: Alfa Kiadó és Nyomdaüzem

Felelős vezető: Tóth Béla