Előző fejezet Következő fejezet

Előszó

 

1992 novemberében a bölcskei önkormányzat felkérésére elvállaltam a bölcskei történeti kutatásokban való részvételt és a történeti jellegű tanulmányok megírásának segítését. Hamarosan újabb feladatot kaptam, nevezetesen, egy Bölcske mai lakosságára kiterjedő kisebb családtörténeti vázlat elkészítését. Az élet azonban közbeszólt, s megváltoztatta elképzeléseinket, mert később a falu feudális kori történetének megírását is fel kellett vállalnom, továbbá Bölcske népesedéstörténeti vonatkozásai olyan érdekes — s hitünk szerint a hazai demográfiai kutatás figyelmére is méltó — adatokat, jelenségeket tártak elénk, melyek megbízható feldolgozása már meghaladta az általunk célként kitűzött rövid dolgozat kereteit. Egyre izgalmasabb kutatómunka kezdődött, s napról napra bővült a számításba jöhető források köre, melyek azonban — később részletezett okok miatt — egy idő után számos felvetett kérdésünkre már nem adhattak választ, így tanulmányunk érzékelhető  fehér  foltjainak eltüntetése további  "színezésre,  színezőkre"  vár.

Tamási Áron írja: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. " Úgy érzem, ma már nemcsak a munkám, a tanulmányom köt ide, hanem a falu lakóinak barátsága is, s bízom benne, hogy kollégáimmal együtt talán segítettünk abban, hogy a község népe "még inkább otthon legyen Bölcskén".

Itt köszönöm meg a falu lakóinak támogatását, s külön kiemelve Szerdahelyi József né és családja, Soroncz Ferenc, Udvari Gáborné, Udvari Hedvig, Móritz Gyuláné, Pongrácz Gábor, Tóth Gábor és családja, Pados Ferenc és családja, Kovács György, Szécsi Attila, Varga Bálint, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Altalános iskola dolgozóinak áldozatos segítségét. Munkám nem készülhetett volna el Cserna Anna és Kárpáti Andrásné szekszárdi, Érszegi Gézáné és Judák Margit budapesti levéltárosok, valamint az Országos Levéltár Filmtára munkatársainak, továbbá Fenyvesi László történész, Suba János térképész, Bodolai Mária és Kocsis Attila   programozó hivatali kötelezettségüket messze túlhaladó segítsége nélkül.

 

 

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet