Csanytelek története a kezdetektől 2000-ig

Bevezető

 

Ez a könyv egy bensőséges indításból, kapcsolatból született, mely bennem él, a tágabb haza egy részlete szülőfalum iránt, „bármerre jártam, bárhol tartózkodtam elcserélhetetlen és összetörhetetlen tükörként velem maradt életemen át, amelyben bármikor megnézhettem magam, gyermekkorom titkát fedezhettem fel benne.”

Szülőfalum ereje még most is vonz: „az Alföld tengersík vidékét” csodálom benne. „Egy élet kevés lesz, hogy amit kaptam tőle, letörlesszem.” Nos, én ezt a tartozást szándékozom törleszteni ezzel a könyvel. Felismerve, hogy szülőfalum története mélyen nyúlik vissza az ősidőbe, de a köztudatban nem tartozik a szélesebb, mesze földön ismertebb települések közé. Ez azért van így, mert nincs írott története, nincs irodalma, az elődök megfeledkeztek erről. Márpedig ennek hiánya miatt megnövekszik a veszélye, hogy pótolhatatlan történelmi értékek elkallódhatnak vagy elpusztulnak. Így aztán sokak szemében rejtve maradnak értékei.

Azt hiszem nem túlzás azt mondanom, hogy számomra a község történetének megírása természetes kötelesség: ez annak a kívánságnak szublimálódása, mely szerint bizonyítani szeretném hálámat azzal a településsel, és közösséggel szemben, ahol születtem, ahol megtanultam beszélni, írni, olvasni, számolni, gondolkozni, dolgozni, és ahol felnevelkedtem. Meg akarom mutatni barátaimnak, természetesen saját magamnak is, hogy ez a helység, mint ősi település, sok súlyos veszélyen ment keresztül és ennek ellenére ma is életképes közösség lakja.

Nagyon kevés ember kutatott még a község története után, de ezek sem idevalósiak voltak. Kutatásaim során egyre nagyobb izgalom adott erőt arra, hogy megírjam ezt a könyvet.

A könyv megírásakor igyekeztem nyomon követni azt a folyamatot, amelyben az itt élő népek nem lebecsülendő eredményeket értek el, miközben állandóan ütköztek és ma is, ütköznek a környezeti, gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális jelenségekkel.

A több kérdésre választ adó könyv célja segíteni az eligazodást és a tudatos helymeghatározás iránti érdeklődést kielégíteni, eszmei értéke lehet böngészésre és felbecsülhetetlen értékű segédanyaggá válhat az iskolai házi feladatokhoz, illetve a mostanában szokásos pályázatok előkészítéséhez.

A könyv több mint 500 forrásra támaszkodik, és mintegy 1250 nevet tartalmaz, hiteles régi családneveket ismerhet fel benne az olvasó, ki-ki a maga családi felmenői közül.

Miután e munkám az első részlettanulmány a községről, megírása a szokásosnál nagyobb terhet hárított rám. Ugyanakkor azzal a reménnyel bocsátom közre, hogy hasznos szolgálatot fog tenni szülőfalum ismertebbé tételéhez, és kedvelt olvasmánya lesz az olvasóknak.

A szerző