A város idegenforgalmi nevezetességei

 

Mivel településünk a történelem során kétszer elpusztult, olyan épületek amelyek műemléki jelleggel bírnak, kevés számban vannak településünkön. Közülük néhányat érdemes megtekinteni a városba látogatóknak:

Ybl Miklós tervei alapján három épület épült, a Reck kúria, a Kis-majori Wenckheim kastély, valamint a Károly-majori magtár.

Reck kúria:

 

 

 

 

 

 

Reck József földbirtokos építette, Ybl Miklós tervei alapján, formailag teljesen megegyezett a Kis-majori kastéllyal, amelyiket az 1950-es évek elején lebontottak. A kastély 1880 elején épült. A kastélynak nevezetes vendégei voltak, többek között Munkácsy Mihály festőművész, aki a Búsuló Betyár című munkájához a zenész alakokat a csorvási vendéglőben mintázta, és ebben az időszakban a kastély vendége volt. Járt a kastélyban gróf Apponyi Albert, József főherceg is, Csorvási tartózkodásaik alkalmával.

A Károly-majori magtár szintén 1880 elején épült, építtetője gróf Wenckheim Géza. Az egykori kastélykertben áll az egyetlen Wenckheim síremlék, amelyet Horváth Adorján győri szobrászművész készített, az 1926-ban elhunyt gróf Wenckheim Károly emlékére.

A magtártól két kilométerre áll az egyetlen megmaradt Wenckheim kastély (gróf Wenckheim Matild építette 1925-ben) Amely idegenforgalmi szálláshely 30 vendéget tud fogadni.

Csorvás az egyik legjelentősebb Bartók-emlékhely, hisz szülei a csorvási katolikus templomban kötöttek házasságot 1880. április 5.-én. A csorvási katolikus temetőben Bartók Béla anyai családjának a Vojtoknak négy tagja nyugszik, közöttük Voit Mórné Bartók nagyanyja is. Bartók születésének 110. évfordulójára 1995-ben elkészült a család síremléke, amelyet a köztársasági elnök felesége Göncz Árpádné avatott fel.

A község védett növénye ritkasága az Erdélyi Hérics (Adonis Transilvanicus) Ez a jégkorszaki növény a község határában 3-400 tővel megmaradt. Csorváson kívül csak az erdélyi Mezőségen található néhány példánya. A községben 31 védett természeti érték van. Közülük a legjelentősebbek a két megmaradt Wenckheim kastély park, amelyekben fa ritkaságok vannak. A Nagy-majori kastélypark 10 hektáros területen fekszik, gyertyánok kocsányos tölgyek, gesztenyefélék és piramistölgyek találhatók az egykori parkban. A Rudolf-majori kastélypark 4 hektáron terül el 18 lombos három fenyő és négy cserje fajta díszíti a parkot

 

Csorvás a Maros egykori „fattyú” ágai mellé telepedett a történelem folyamán ennek maradványai a forrásnak nevezett nádas, amelynek helyreállítása most van folyamatban. A község határában lévő „Almády tó”, szintén a védett természeti értékek közé tartozik. A Község civil szervezetei között két horgász egyesület működik, közülük Csorvási Gazdák METÉSZ Horgászegyesület kezelésében van a „Homokbánya tó”. Az egyesület horgász versenyeket rendez minden évben, felnőtt és ifjúsági kategóriában. A Csorvási Vadásztársaság a község legjelentősebb civil szervezete, gondozza a község nagyon gazdag vadállományát, amely főleg fácán, nyúl és őz állományból áll. A vadászház szintén rendelkezik szálláshellyel, évente több alkalommal fogad olasz, német vadászokat, ezzel a város idegenforgalmának egyik szervezője.

Idegenforgalmi szolgáltatók:

A város idegenforgalmának szolgálatában három szálláshelyet biztosító lehetőség van. Egy magánpanzió, itt a szálláshelyek száma 10. A Csorvási Gazdák METÉSZ aki a Rudolf-majori kastélyban 30 szálláshelyet tud biztosítani. A Vadászház 12 szálláshelyet biztosít, elsősorban a vadász turizmus számára. A községben két étterem működik folyamatosan 150, és 60 fő étkezhet egyszerre a két vendéglőben. Rajtuk kívül még két konyha biztosítja a tömegétkeztetést, nagyobb rendezvények alkalmával. A Vígadó és a Művelődési ház nagytermei 200-200 fő egyidejű étkezését teszik lehetővé alkalmanként.