Előző fejezet Következő fejezet

KÖSZÖNTÖM AZ OLVASÓT

 

Minden ember számára fontos, hogy ismerje a történelmet, mégpedig nemcsak a világ vagy hazája históriáját, hanem közvetlen környezete, lakóhelye történetét is. A már kialakult vagy felnövekvő nemzedék így értheti meg környezete kulturális életét, a hagyományok történetiségét, az itt élő emberek évszázadokon átívelő szellemiségét.

A Diósd életével foglalkozó, gazdagon illusztrált könyvet Wágner Ferenc írta, aki Diósdon született, itt járt általános iskolába, egész életét a községben töltötte. Azon „ős diósdiak" közé tartozik, akik generációkon keresztül nem csak végigélték a település életét, hanem munkájukkal, tevékenységükkel beírták magukat is ebbe a történelembe. A könyv hosszú évek kitartó jegyzetelő, gyűjtögető munkája alapján született meg, és a Magyar Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal, valamint a község önkormányzata tette lehetővé megjelenését. A dokumentumok, a fotók átadásával, a személyes élmények „tollbamondásával", egyéb könyvészeti tevékenységükkel sokan segítették ezt a munkát. Nemes cselekedeteikért hálás lehet az utókor.

Ajánlom a Diósd története című könyvet azoknak, akiknek ősei, leszármazottai, családja évtizedek, évszázadok óta itt élnek, hiszen ők sok esetben a könyv olvasása közben közvetlen emlékeket és élményeket élhetnek át újra. De ajánlom azoknak is, akiknek szülőföldje községünk, akiknek rokonai, testvérei ma is itt élnek, de az élet máshová sodorta, az ország, a világ más területére vezette sorsukat. Tisztelettel ajánlom azoknak a diósdiaknak is, akik közöttünk leltek otthonra, s egy-két évtizede vagy néhány éve költöztek a településre, hiszen ahhoz, hogy beilleszkedjenek a közösségbe, megértsék az itt élőket, igen fontos az, hogy ismerjék a település történetét, amely éppen e könyv segítségével számukra sok érdekes és értékes ismeretet nyújt. Végül, ajánlom azoknak, akik Diósdon járva fedezik fel a település szép fekvését, kulturális értékeit, nevezetességeit, az itt élő emberek barátságát, szeretetét, ezáltal érdeklődővé válnak a község történetének megismerése iránt is.

Spéth Géza

polgármester

Szent Gellért legendája

 

  
Előző fejezet Következő fejezet