Előző fejezet Következő fejezet

Köszöntöm az Olvasót!

 

A települések történetét feldolgozó szerzők kisebb, nagyobb megtorpanások ellenére az 1990-es években is töretlenül készítik el, egyelőre csak az ott élők számára fontos és örömteli publikációikat. Erre számos példát találunk városunk, Dunaújváros utóbbi egy évtizedes kiadványainak sorában. Mindezek a történeti, néprajzi feldolgozások egy kistáj, egy megye, egy régió históriáját tárják fel, s túlmutatnak a település, a város határán, a köztörténeti írásnak lesznek megbecsült és hivatkozásokban élő forrásai.

Új lendületet adott a történetírásnak az, hogy olyan - korábban tabuként kezelt 20. századi - korszakok, események feltárására is lehetőség nyílt, amelynek dokumentumai a levéltárak mélyén húzódtak meg. A kutatás új tereit az is jelentősen bővítette, hogy az államosítások, a kitelepítések, az 1956-os események sok személyes szenvedője, átélője, alakítója és résztvevője megszólalhatott, leírhatta a vele és a körülötte történteket.

Dunapentele - Dunaújváros történetének feltárása és megírása, különösen az 1940-es évektől eltelt időszak jelentős kutatómunkát igényelt, hiszen az adatok nagy része mindaddig országos, minisztériumi, megyei szervezetek irattáraiban várta a „napvilágra kerülés" lehetőségét. A korábbi évszázadok, évezredek históriáját feltárók a legtöbb esetben évtizedek aprólékos munkájának eredményeit összegezve gyarapították a város és térsége történelmi múltjára vonatkozó ismereteinket.

A magyar állam alapításának millenniuma tiszteletére megjelenő monográfia minden korábbi feldolgozásnál teljesebb. A Krisztus előtti 5. évezred közepéről már településre utaló régészeti jelenségeket tártak fel, s a terület históriájának első virágkora a Krisztus előtti 2. évezred közepére esik, majd a rómaiak emelik a település fényét, s a honfoglalást követően a magyar kultúrának, gazdaságnak több évszázados fejlődését mutatják be a kötet lapjai. A szerzők új megvilágításban elemzik, értékelik a közel fél évszázados múltra visszatekintő várossá, megyei jogú várossá fejlődés folyamatát, a vaskohászati, könnyűipari központ kialakulását és a városalapítók hősi küzdelmeit.

Ajánlom a kötetet a penteleieknek, az egykori Sztálinváros építőinek s Dunaújváros minden polgárának.

Dunaújváros, 1999. Karácsony hava
DR. KÁLMÁN ANDRÁS
Dunaújváros Megyei Jogú Város
polgármestere

 

 

 

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet