Jegyzetek

 

 1. Mészáros Gyula-Vértes László: Őskori festékbánya Lovason. Archeológiai Értesítő (1955) 3-18., I-IV. t.

 2. Topográfia 1969. 91-92. 19/6., 19/12.

 3. Uo. 91-92. 19/12., 23. 1/4.

 4. Uo. 91. 19/5., 19/15.

 5. Uo. 90. 19/10., 19/9., 19/5., 93. 19/16.

 6. Uo. 92. 19/15., 19/6., 91. 19/10., 92. 19/13., 19/16. Vö.: Kuzsinszky Bálint: A Balaton környék archeológiája. Budapest. 1920. 183.

 7. Topográfia 1969. 90. 19/3., 19/5., 19/7., 23 1/4., 125. 30/3.

 8. Uo. 92., 19/14., VBM. Rég. Át. Felsőörs-Kishegy. 1975. Fodor István és Palágyi Sylvia jelentése, illetve leletmentési jelentése: 15.584., 15.807-15.809., 17.074-17.079.

 9. Zalai O. I. 55., 69., 149., 151.

 10. Topográfia 1969. 23.I/4.

 11. Zalai O. I. 151., Csánki III. 89.

 12. Zalai O. I. 116., 136., 144., 151., 169.

 13. Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (XI—XV. század). Akadémiai Kiadó. Budapest. 1971. 73., 75., 86.

 14. Hazai O. IV. 1-8.

 15. Topográfia 1969. 93.

 16. Fejérpataky 1895. XVI/4. 45.

 17. Karácsonyi 1901. III. 3., Csánki III. 245.

 18. Topográfia 1969. 94.

 19. Zalai o. I. 571.

 20. Uo. I. 115., Topográfia 1969. 92. 19/13.

 21. Wertner 1891-1892. 221.

 22. Erdei Ferenc-Tóth Sándor 1966. 4.

 23. Tóth 1980. 23.

 24. Erdei Ferenc-Tóth Sándor 1966. 4-5.

 25. Tóth 1980. 23.

 26. Uo. 25., Erdei Ferenc-Tóth Sándor 1966.

 27. Uo. 5-6.

 28. Bedy 1934. 20-21.; Békeffi 1907. 164.

 29. Wertner 1891-92. Regesták, 221-222.; Hazai O. IV. 17.; ÁUO. VI. 315.

 30. ÁUO. VI. 448., Hazai O. IV. 17., 54.

 31. Hazai O. V. 16.

 32. ÁUO. II. 290., Wertner 1891-92. 221.

 33. Hazai O. V. 54., Békeffi 1907. 222.

 34. Zalai O. I. 168-170.

 35. Uo. I. 380.

 36. Vk.m.lt. Felsőörs-3.

 37. Bedy 1934. 42-43.

 38. ÁUO. VII. 373., II. 199., 293., Wertner 1891-92. 222.

 39. ÁUO. II. 199.

 40. Erdei Ferenc-Tóth Sándor 1966. 7.

 41. Uo. 6-7.

 42. Karácsonyi 1901. 18., Hazai O. III. 48.

 43. Zalai O. I. 92-93., Topográfia 1969. 190. 44/7.

 44. Zalai O. I. 55-56.

 45. Wertner 1891-92. 221., Zalai O. I. 85.

 46. ÁUO. VII. 498.

 47. Bedy 1934. 43.

 48. Zalai O. I. 115-116., Veszpr. reg. 75.

 49. Uo. I. 118.

 50. AKO. I. 9.

 51. Zalai O. I. 136.? Hazai O. IV. 123.

 52. Veszpr. reg. 77.

 53. Uo. 45.

 54. Uo. 48.

 55. Zalai O. I. 151.

 56. Fejér Cod. dipl. VIII/2. 190-191.

 57. Veszpr. reg. 53.

 58. Uo. 53.

 59. Zalai O. I. 152-154., 214.

 60. Veszpr. reg. 57., 59.

 61. Zalai O. I. 168-170.

 62. Mórocza D. 1876. 21., Veszpr. reg. 187.

 63. Zalai O. I. 250., AKO. IV. 612-652., Veszpr. reg. 146.

 64. Zalai O.I.214-215.

 65. Veszpr. reg. 279., Bedy 1934. 20.

 66. Veszpr. reg. 303.

 67. Zalai O. I. 348-350.

 68. Uo. I. 348-349.

 69. Uo. I. 364-365.

 70. Uo. I. 379-382.

 71. Uo. I. 390.

 72. Bedy 1934. 46.

 73. PRT. I. 325.

 74. Erdei Ferenc és Tóth Sándor 1966. 7-8.

 75. Zalai O. I. 498-499.

 76. Uo. I. 533-534.

 77. Uo. I. 544-534. ; Uo. I. 544-548.

 78. Bedy 1934. 46.

 79. Zalai O. I. 553-554.

 80. Uo. I. 570-571.

 81. Veszpr. reg. 432., 448., 450., 583., 591., 677.

 82. Zalai O. I. 635-637.

 83. Bedy 1934. 47., Zalai O. II. 165., MR. II. 261.

 84. Bedy 1934. 47-48.

 85. Gutheil 1977. 119.

 86. Csánki III. 361., Zalai O. II. 256.

 87. Hazai O. III. 251.

 88. Holub 1933. II. 579.

 89. Zalai O. II. 308-309.

 90. Hazai O. II. 180-186.

 91. Fejér Cod. dipl. X/4. 166-167.

 92. Zalai O. II. 328-329.

 93. Uo. II. 372.

 94. Hazai O. III. 363., Bedy 1934. 49-51.

 95. Holub 1933. II. 580.

 96. Zalai O. II. 457.

 97. Bedy 1934. 50.

 98. Zalai O. II. 487.

 99. Uo. I. 366-367.

 100. Hazai O. II. 314., 180-186., V. 250-251., Csánki III. 132.

 101. Holub 1933. II. 582.

 102. Zalai O. II. 558.

 103. Bedy 1934. 52-53.; Hazai O. II. 337., 343.

 104. Hazai O. II. 347., Bedy 1934. 52-53.

 105. Vk.m.lt. 1467. Veszprém-oppidum 55.

 106. Bedy 1934.

 107. Holub 1933. II. 582.

 108. Bedy 1934. 15.

 109. Hazai O. V. 343-344., Bedy 1934. 27.

 110. Bedy 1934. 55-56.

 111. Uo. 56.

 112. Holub 1933. II. 582.

 113. Uo. II. 581.

 114. Hazai O. IV. 437., Bedy 1934. 57-59.

 115. Holub 1933.II.581.

 116. Uo. II. 581.; Nagy Iván: pótlék kötet (Pest, 1868) 28., 30-31.

 117. Uo. II. 581-582.; Erdei Ferenc-Tóth Sándor 1966. 8.

 118. Bedy 1934.; Holub 1929. I. 362.

 119. ETE. II. 258-259.

 120. OL. MKL. A.OE.C.P.C.Z. - 1531.

 121. Uo. 1534.

 122. Bedy 1934. 62.

 123. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1536.

 124. ETE. III. 317-318.

 125. Bedy 1934. 63.

 126. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1542.

 127. Bedy 1934. 109-110.

 128. Uo. 63.

 129. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1545.

 130. Bedy 1934. 65-67.

 131. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1548, 1549, 1550.

 132. Bedy 1934. 67., 26.

 133. PRT. I. 146.

 134. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1553.

 135. ML.I. 157., II. 406-408.

 136. PRT. I. 146. (706.)

 137. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1554.

 138. ML. II. 407-408.; Szadeczky. 60.

 139. Thúry Etele: Felső-Örs reformációja. Protestáns Szemle. 1903. 296.;
  Bedy 1934. 67-68.

 140. ML. II. 552.

 141. Bedy 1934. 68., OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1564.; Matuz 1985. 251-252.

 142. Mórocza D. 1876. 126.

 143. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1566, 1569.

 144. Vass Előd: Források a székesfehérvári szendzsák történetéhez. 1543-1688. II. sz. melléklet. „A székesfehérvári szandzsák hász- és tímárjövedelmeinek 1570. évi összeírása az Idzsmál defter jegyzéke". In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv. 19. Székesfehérvár. 1989. 100.

 145. Veress 1983. 108-109.

 146. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1572.; Mórocza D. 1876. 101.; VEML. XIII. 15/1571. J.: 33.

 147. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1574, 1576; Bedy 1934. 78., Veress 1983. 114.

 148. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1582, 1588.

 149. Bedy 1934. 70.

 150. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1609-1610.

 151. Bedy 1934. 74-75.

 152. Mórocza D. 1876. 132-133.

 153. Bedy 1934. 75-76.; Mórocza D. 1876. 128.

 154. Vk.m.lt. Alsóörs-32/a. 1611. Bőjtmás hava 2. (P. Zs.)

 155. Bedy 1934. 36-37.

 156. PRT. Oklevéltár: 224., 235., 236. sz. oklevelek.

 157. OL.MKL.A.OE.C.P.C.Z. 1618.; OL. P-707. Zichy-levéltár. Fasc. 39. Zichy-család zsélyi iratai (1527-1911). Nr. 2. 1620. ápr. 28. In: Hung-ler 1986. 95.

 158. Thury Etele: A felsőörsi ev. ref. egyház múltjának rövid rajza. In: Protestáns egyházi és iskolai lapok. 1886.; Bedy 1934. 37-38.

 159. Bedy 1934. 76-77.

 160. VEML. Vk.hh.jkv. 1635. Nr. 9., 10.

 161. Bedy 1934. 78.

 162. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 78., 83., 87.

 163. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 90.; VEML. Vk.hh.jkv. 1639-Nr. 35., Nr. 38.,
  1636. Nr. 60.; VEML. VII. 1. C.Cs.KU.T.i. Mórocza D. összeállítása (1858).

 164. VEML. Vk.hh.jkv. 1637. Nr. 98.

 165. Bedy 1934. 79-80., Mórocza Dr. 1876. 130.; VEML. Vk.hh.jkv. 1639.
  Nr. 125., 1699. Nr. 130.

 166. Bedy 1934. 80.

 167. Uo. 80-81.

 168. VEML. Vk.hh.jkv. 1645. Nr. 286., 1646. Nr. 305., Nr. 316.; Bedy 1934. 80-81.

 169. Vk.m.lt. Füred 16. 1650. (P. Zs.)

 170. VEML. Vk.hh.jkv. E.P.Vp.C.E.V. 1654: Nr. 14., 1655: Nr. 15., 1661: Nr. 1.

 171. Veress 1983. 187.

 172. VEML. Vk.hh.jk. 1664: Nr. 10.

 173. VEML. Vk.hh.jkv. E.P.Vp.C.E.V. 1667: Nr. 10.

 174. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs (1668) Nr. 3. (Másolat: 1780).

 175. VEML. Vk.hh.jkv. 1672: Nr. 43., 44.

 176. Bedy 1934. 81-82., Mórocza D. 1876. 130.

 177. VEML. Vk.hh.jkv. 1673: Nr. 2., Nr. 16., 1674: Nr. 7., Nr. 24., Nr. 40.; 1677: Nr. 24.

 178. Uo. 1677: Nr. 24.

 179. Uo. 1681: Nr. 137.; VEML. XIII. 15. M.cs.o. 3.: 297., ZML. IV. l/g. T-43. 1668: Felsőörs; VEML. Vk.hh.jkv. 1683: Nr. 195.

 180. ZML. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyve: 1753/54. 412.

 181. VEML. Szám nélkül: Tanúvallomások (Alsóörs: 1756. január 9.)

 182. Bedy 1934. 82., Mórocza D. 1876. 13L

 183. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs (1691): Nr. 7. (Másolat: 1780).

 184. OL. MKL. Conscriptio portarum. 1696. Comitatus Szaladiensis. IV. 666.

 185. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs: 1697. Nr. 13.

 186. Bedy 1934. 83.

 187. VEML. VII. 1. C.Cs.K.U.T.i. (Mórocza Dániel összeállítása: 1858. Jelzet nélkül); VEML. Vk.hh.jkv. 1693: Nr. 46., 1695: Nr. 1., 1696: Nr. 8., 1697: Nr. 6., 1698: Nr. 16., 1699: Nr. 26., 1700: Nr. 22.

 188. OL. MKL. Kincstári Osztály. Urbaria et Conscriptiones. Fasc. 6. Nr.42. Zala vármegye községeinek és pusztáinak összeírása.

 189. A felsőörsi ev. ref. egyházközség 1714. évvel kezdődő anyakönyve. In: Bedy 1934. 38., 73.

 190. Bedy 1934. 85., Mórocza D. 1876. 131.

 191. VEML. Jelzet nélkül. Tanúvallomások (Alsóörs, 1756. január 9.)

 192. Topográfia 1969. 93.

 193. Thury Etele: A felsőörsi ev. ref. egyház múltjának rövid rajza. In: Protestáns egyházi és iskolai lapok. 1886.

 194. Körmendy 1978. 250.

 195. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs: 1708. (Másolat: 1786) Nr. 1.

 196. VEML. VII. 1. C.CsK.UT.i. (Mórocza D. összeállítása: 1858. Jelzet nélkül). ZML. Conscriptiones universales. Acta sedium dominalium. 1711.

 197. VEML. Mikrofilm. Conscriptio regnicolaris - 1715.

 198. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs: 1718. Nr. 14. (Másolat: 1780).

 199. VEML. Mikrofilm. Conscriptio regnicolaris - 1720.

 200. Mórocza D. 1876. 132., Bedy 1934. 85-86.

 201. VEML. VII. 1. C.CsK.UT.i. (Mórocza Dániel összeállítása: 1858. Jelzet nélkül). ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs: Nr. 1., Nr. 10., Nr. 14., Nr.16., Nr. 8.; Vk.m.lt. 1767: Felsőörs-41., Paloznak-76. (P. Zs.)

 202. Pehm 1934. 69-70., Mórocza D. 1876. 133., Bedy 1934. 86.

 203. Körmendy 1978. 255., 250.

 204. Pehm 1934. 73., 70-71.

 205. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 2. 1737: 140., 139.

 206. Pehm 1934. 76., 75., 71.

 207. Uo. 72.; Padányi B. M. 276.; G. F. (N. I. gy.)

 208. Pp.ltv.F.H.D. 1962. V. 17.

 209. Erdei Ferenc-Tóth Sándor 1966. 8.; VPLt. Acta negotium religionis concernentia. Vesprem. Conscriptio proventum parochialium. I/7.

 210. Bedy 1934. 29-30.

 211. Pp.lvt.F. „Felső-Örsi Plébánia Egyházi Látogatása 1846-ik évben". 3.; Bedy 1934. 31., 90.; Pehm 1934. 76.; Vk.m.lt. Felsőörs 25. 1740. (P.Zs.)

 212. VEML. Vk.hh.lkv. 1740: Nr. 103. (9. k. 474.)

 213. Bedy 1934. 39., 88., Pehm 1934. 76-77., 85.

 214. Vk.m.lvt. Conscriptio urbarialis: 1727, 1751. (P. Zs.)

 215. Bedy 1934. 90-93.; Körmendy 1978. 250-251.

 216. ZML. Acta sedium. Conscriptiones universalis. 1750. Felsőörs; Bedy 1934.92-93.

 217. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs: Nr. 2., Nr. 9., Nr. 2.; Vk.m.lt. Alsóörs: 1752. dec. 18: „Articuli Promonthoriales." (P. Zs.); Bedy 1934. 95.

 218. ZML. VI. l/g. T-43. Felsőörs (év nélkül): Nr. 278. A.

 219. Vk.m.lt. A veszprémi káptalan birtokainak összeírása. Felsőörs. 1753. ápr. 12. (P. Zs.)

 220. Uo. Veszprém. Epp. 1758. Nr. 7. (P. Zs.)

 221. Uo. Felsőörs 37. 1758.; 1759. Acta instancia Colonorum Capit. ad Lacum Balaton. 1761: Acta intuito Contraversiarum inter V. Cap. Veszpr. et Colones ad lacum Balaton degent. Cap. Jurisdictioni subjector intuitu negotii promota.

 222. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. 41. „Tabella Urbarialis Possessionis Felső-Eörs (1764).

 223. ZML. Regestrum. IV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. 18.

 224. Bedy 1934. 95.; VEML. XIII. 15. M.cs.o. 2. 187.; Pehm 77-78.

 225. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 3. 204., 209.

 226. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. 5., Nr. 6.

 227. Uo. Felsőörs. Nr. 13., Nr. 12.; VEML. VII. 1. C.Cs.K.U.T.i. (Káptalani vizsgálat).

 228. VEML. VII. 1. C.Cs.K.U.T.i. (Felsőörsi úrbárium: 1768 május).

 229. ZML. PV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. (?).

 230. Uo. Felsőörs. Nr. (?)

 231. Uo. IV. Acta sedium dominalium, Zalaegerszeg. Conscriptione nobilitares.

 232. Uo. IV-9-a. 12. d.Ö. 46/31. „Extractus conscriptium in possessionibus."

 233. Bedy 1934. 94-95.

 234. ZML. IV. Acta sedium dominialium. Conscriptiones universales. Ö. 46/31.

 235. VEML. Vk.hh.jkv. 1770: Nr: 14., (18. k. 1168-1169. o.)

 236. ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. (?)

 237. Uo. IV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. (?)

 238. Uo. Nr. 12.

 239. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 3. 244.

 240. VP. Lt. Acta negotium... Concriptio proventum parochialium. II/12. 1774.

 241. ZML. IV. 9/b. Conscriptiones dicales. Felsőörs. 1775.

 242. Bedy 1934. 95., Mórocza D. 1876. 134.

 243. VP. Lt. Acta negotium... Canonicae visitationes (1778). Felsőörs.

 244. VEML. Úrbéri törvényszék. Felsőörsi dézsmák, félkilencedes és hegyvámos szőlők összeírása. 1780.

 245. Vk.m.lt. Felsőörs 1781. június 9. Inquisitio de Anno 1781. super ablatione et confiscatione vini per D. Franc. Magyarossy in Felső-Örs nolente Educillati." (P. Zs.)

 246. Bedy 1934. 95.

 247. Körmendy 1978. 251., Bedy 1934. 95-96., 31., Mórocza D. 1876. 134.

 248. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 3. 261.

 249. ZML. II. József császár kataszteri felmérési iratai. 1786. IV. 13.; Catastrum Nobilium I. Cottus Zaladiensis de Anno 1786. Felsőörs. 128.

 250. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 3. 292.

 251. Bedy 1934. 31.

 252. Bedy 1934. 31-32.; Lichtneckert 1990. 9.

 253. VEML. XIII. 15. M.cs.o. 3. 305.

 254. ZML. Catastrum Nobilium Cottus. Zaladiensis de Anno 1790. 11.

 255. Kempelen 1911.1. 127.; ZML. IV. l/g. T-43. Felsőörs. Nr. 2.

 256. Kempelen 1911. II. 21.

 257. Uo. VII. 174-175.; X. 267.; Nagy Iván 1865. XI. 27.

 258. VEML. VII. 1. C. Cs.KU.T.i. 283. sz. i. (1847. ápr. 14.), 296-297. sz. i. (1846. IV. 18.).

 259. Vk.m.lt. Instructio officialium exhibeno omnium Possessionum tractamentum Veszprém Domonum. Fasc. 19. Nr. 18. 1792. március 5. (P.Zs.)

 260. Lichtneckert 1990. 91.

 261. Pp.lt.F. Szegedy J. prépost iratai. 1798. III. 12.

 262. Bedy 1934. 96.; 263 Bedy 134. 96; Mórocza D. 1876. 134.; Pp.lt.F. Szegedy J. prépost iratai. 10. csomag. Cselédszerződések, számlák.; Bedy 1934. 100.

 263. ---

 264. G.F. (N.I.gy.)

 265. ZML. Insurrectiós iratok. 1809. „Lustra N(obi)litatis Pro(ces)sus." Tapolca. Vö.: Veress 1987. 45., 47., 95., 119-120., 122., 132., 134., 142., 147., 154.

 266. Bedy 1934. 54.

 267. Bedy 1934. 54-55., 100., Mórocza D. 1876. 135.

 268. Vk.m.lt. 1814: Úrbáriális fa mennyiségének feljegyzése. 1814: Veszprémi házak és földek összeírása, melyektől árenda fizettetik; A veszprémi uradalomhoz 1814. esztendőre járandó minden nemű jövedelmek ellenchusa. (P. Zs.)

 269. Vk.m.lt. Felsőörs 43: 1814; Felsőörs 48: 1815. Vö.: Lichtneckert 1990. 88.

 270. Vk.m.lt. Az 1815-1817. Esztendőkbe kiosztott kölcsön gabonának Specificatioja; 1816. évi majorsági termések; Conscriptio Fixorum proventum usque 1817. szeptember 29.

 271. ZML. IV. Acta sedium dominicalium; Lud, Nagy 1828.

 272. Uo.

 273. Vk.m.lt. A veszprémi uradalomban az 1828. esztendőre végrehajtott Generalis Robot Computusok összve írása. (P. Zs.)

 274. ZML. Catastrum Nobilium Cottus. Zaladiensis de Anno 1829. 26.

 275. Pp.lt.F.H.D. „A prépostság jelene és múltja". II. 2-3.; Mórocza D. 1876. 135.; Bedy 1934. 101-102.; Körmendy 1980. 151.

 276. Bedy 1934. 102.; lásd: 265. sz. jegyzetet.

 277. Pp.lt.F. „Felsőörs helység birtok könyve" 1844-1845. (Térkép melléklettel).

 278. Pp.lt.F. „Felső-Örsi Plébánia Egyház Látogatása. 1846-ik évben" (1846. május 26).; vö.: Bedy 1934. 98.

 279. Pp.lt.F.ll.c.I. Régi kimutatások (1846-47, 1847-48, 1848-ból). Az 1846-47. évi összeírás záradéka.

 280. Lásd: 265. sz. jegyzetet: II. 18-19.

 281. G.F. (N.I.gy.)

 282. ZML. Tek. Nem. Zala Vármegyének kétségtelen Nemességének Lajstroma. 1847.38-39.

 283. „Az 1848-1849-es szabadságharc zalai honvédeinek névtára. In: A szabadságharc zalai honvédei. 1848-1849. Zalai Gyűjtemény 33. Zalaegerszeg, 1992.

 284. Bóna Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 309.

 285. Kerekes Zoltán: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadizászlói. II. rész. Hadtörténelmi Közlemények. 1972/2. sz. 314., 320.

 286. Lásd: 265. sz. jegyzetet.

 287. Fényes 1851. Felsőörs.

 288. Magyarország történeti kronológiája (Főszerkesztő: Benda Kálmán) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. III. k. 1848-1944. 710.

 289. Bedy 1934. 102-103.

 290. Körmendy 1978. 256 (36. sz. jegyzet).

 291. Mórocza D. 1876. 136.

 292. Lásd: 265. sz. jegyzet: II. 18-19.

 293. Bedy 1934. 103.; VEML. IV. 482. Felekezeti anyakönyvek gyűjteménye.

 294. Kovacsics-Ila 1988. 205.

 295. VEML. VII. 1. C.Cs.KU.T.i. 197/1859., 365/1857., 312/1858., 366/1858.

 296. Uo. 331/1859., 428/1859., Mórocza Dániel összeállítása (1858). Jelzet n.

 297. Rómer Flóris: A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Második kiadás. Győrött, 1860. 189.

 298. Lásd: 265. sz. jegyzetet; VEML. VII. 1. C.Cs.KU.T.i. 289/1860., 371/1860.

 299. VEML. VII. 1. C.Cs.KU.T.i. 2799.

 300. Lichtneckert 1990. 143., 209.

 301. Magyarország helynévtára. A különféle kormányzati ágak szerinti beosztás kimutatásával, mint az az 1863. év fennállott. Pest, 1863. 296-297.

 302. VEML. VII. 1. C.Cs.KU.T.i. 348/év nélkül.

 303. Kovacsics-Ila 1988. 205-206.

 304. Körmendy 1980. 150-151.

 305. Bedy 1934. 103-104.

 306. Pp.lt.F. Köves János naplója.

 307. Veszprém megyei Napló. 1963. december 11. (N.I.gy.)

 308. Lichtneckert 1990. 291-292., 297.

 309. G.F.

 310. Kempelen Béla: Magyar nemesi családkönyv. Budapest. 1927. 17.; Magnetofon-felvétel (1979): dr. Köves Ferenc és dr. Körmendy József beszélgetése a Köves-család történetéről; Bedy 1934. 103-104.: Pp.lt.F. 16. Vegyes iratok: „Bevallása a Veszprém egyházmegyéhez tartozó Zala- és Fejér megyékben fekvő Felső-Órsi prépostság jövedelmeinek. 1888. november 25."

 311. Lásd: 265. sz. jegyzetet. II. 20.

 312. Lichtneckert 1990. 291-292.

 313. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai. München 1987. 212-213.

 314. Bedy 1934. 104-105.; Körmendy 1978. 252.

 315. Kovacsics-Ila 1988. 205-206.

 316. Lásd: 265. sz. jegyzetet.

 317. A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. I. rész. A népesség általános leírása községenként. Budapest. 1902. 174-175.; A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. II. rész. A népesség foglalkozása községenként. Budapest, 1904. 348-349.

 318. Körmendy 1980. 155.

 319. A Magyar Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. I. rész. A népesség főbb adatai. Budapest, 1912. 80-81.; uott. II. rész. A népesség foglalkozása. Budapest, 1913. 158-159.

 320. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-L: 1910. jún. 25., aug. 11., okt. 13., nov. 21., dec. 10.

 321. Uo. 1911. júl. 10., aug. 24., szept. 21., szept. 23., okt. 23; Veszprémi Hírlap: 1911. ápr. 2.; lásd: 265. sz. jegyzet: II. f. 16.

 322. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-L: 1912. júl. 11., júl. 21., nov. 24.

 323. Uo. 1912. aug. 17., 1913. jan. 18., febr. 20., nov. 22., 1914. márc. 14., okt. 3., nov. 22.

 324. Pp.lt.F.H.D. „Adatok a felsőörsi r.kat.plébániának az 1914-1918-as világháborúban való részvételéről." Jegyezte: Padányi Sándor ideiglenes adminisztrátor; Bedy 1934. 104-106.

 325. Uo. Padányi Sándor kézirata.

 326. Körmendy 1980. 154.; vö.: FÖ.Kt.VB.jk. 1956. okt. 16. 10-12.

 327. VEML. V. 334. FÖ.KJ.i.-L: 1922. nov. 18., dec. 14.

 328. Uo. 1923. ápr. 17.; Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Budapest. 1924. 760-761.

 329. G.F. (N.I.gy.)

 330. Pp.lt.F. „A felsőörsi prépostság jelene és múltja." I. Válaszok az 1947. évi X. püspöki körlevél kérdéseire. Jelentés a harangokról. 19.

 331. Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár), M.kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1925. 376., 104

 332. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-II: 1949. március 11.

 333. Kovacsics-Ila 1988. 205-206.; Bedy 1934. 40.

 334. Pp.lt.F. 16 Vegyes iratok. Bevallás a jövedelemről. 1934 októberétől 1935. szeptember 30-ig; Bedy 1934. 110-111.

 335. Uo. „A felsőörsi prépostság jelene és múltja." II. 15., 17.

 336. Uo. H.D.; VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-III. 4. fraktur csomag: 776/1939.; Pp.lt.F. ll.b. dosszié (iskola).

 337. Körmendy 1978. 252-253.

 338. Kovacsics-Ila 1988. 205.

 339. Bráz János: Levelek a frontról. Ballada a katonáról. Pohl molnár, akit felőrölt a háború. Napló, 1990. szeptember 15. 3.

 340. VBM. Rég.At. FÖ.Pr.t.á.n. III.

 341. Washington AF Archív. Eltűnt gépek listája (Ury János, Pétfürdő, kutatásai alapján); Veszprémi Hírlap. 1944. július 16. 3-4.; Pp.lt.F. „Temetői Pénztári Napló 1944"; Alsóörs Anyakönyvi Hivatal: halotti anyakönyv (1944. júl. 8: 17., 18., 19., 20. folyószám alatt).

 342. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-III: II. Közigazgatási iratok. 4. fraktur csomó: 4027-1944., 5. fraktur csomó: 90/1945., 92/1945., 126/1945., 149/1945.

 343. Uo. 123/1945., 137/1945., 218/1945.

 344. Uo. 932/1945.; Országos Hadtörténeti Intézet Levéltára: KTB. Hgr. Süd. KTB. Meldungen (1-31. Márz. 1945). Tagesmeldung: 23.3.1945., Hgr.Süd.Ia.Nr.l057/45.g.Kdos; Verlauf: 24.3.45., Fernschreiben: 22.3.45.12,35 Uhr.Ia.Id.Nr.1021/45.g.K.IL; vö.: Veress 1977. 368., 372-373.; ZML. Főispáni iratok: 777/1945. Háborús károk a balatonfüredi járásban; VEML.V.334.FÖ.Kj.i.-II: 47/1945., 707/1945., Közgyűlés: 1946. jún. 30. (42. o.), 1946. okt. 20. (62. o.), továbbá: Vass György (sz.: 1930. Felsőörs) személyes közlése.

 345. VEML. V. 334.FÖ.Kj.i.-III: II. Közigazgatási iratok: 6. normál csomó: 8/1945., 21/1945., 23/1945., 53/1945.

 346. Uo. 11/1945., 62/1945., 206/1945., 106/1945.

 347. Uo. 55/1945., 57/1945., 79/1945., 114/1945., 135/1945.

 348. VEML. XXIV. 201/b. 40. M.F.H.i. 1659/945., 3209/945., 2805/945.; „Felsőörs község kiosztási földkönyve a 600/1945. M.E. sz. rendelete alapján kiosztott ingatlanokról" (1947. szeptember 30); 2594/945., 172/945., 2805/945., 1659/945., 1293/945.; VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-III: II. Közigazgatási iratok. 6. normál csomó: 211/1945., 294/1945., 663/1945., FÖ.Kj.i.-II: 1949. márc. 11. (203. o.)

 349. Uo. 1202/1945., 677/1945., 726/1945., 743/1945., FÖ.Kj.i.-II: 1945. aug. 8., 1945. júl. 12.

 350. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-II: 1945. szept. 19., okt. 31., dec. 1.

 351. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-III: II. Közigazgatási iratok. 7. sz. normál csomó: 1354/945.

 352. Újjáépítő magyarok. Az országépítés három esztendeje. Sajtó alá rendezte: Gáspár László és Zsadányi Oszkár. Szikra. 1948. 750 (N.I.gy.)

 353. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-III: 707/945.; FÖ-Kj.i.-II: 1946. okt. 20.

 354. Uo.: 1947. január 18., február 20.

 355. Uo.: 1947. ápr. 22., máj. 22., júl. 17., júl. 24.

 356. Uo. 1948. júl. 12.; Pp.lt.F.: Felsőörsi Egyházközség iratai. Jegyzőkönyv. 1948. jún. 20. (júl. 15.).

 357. Pp.lt.F.ll.b. dosszié. Iskola (1939-től). Tanítói javadalom. (1948. dec.)

 358. Veszprém megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei 1948-1983. Veszprém. 1985. 193.

 359. Pp.lt.F. Jegyzőkönyvi másolatok gyűjteménye: 67/1968. nov. 12.; H.D.: 1948. dec. 10-31.

 360. VEML. V. 334. FÖ.Kj.i.-II: 1949. jún. 29.; Tsz visszaemlékezések. 29.

 361. Pp.lt.F.ll.b. dosszié. Iskola (1950. III. 7. jegyzőkönyv).

 362. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1950. okt. 27., nov. 6.; Tsz visszaemlékezések 29.

 363. Pp.lt.F.H.D. (1950).

 364. VEML. V. 334.FÖ.Kt.VB.jk.-1950. dec. 29., 1951. jan. 26., márc. 8., ápr. 2., jún. 6., júl. 8., nov. 18., dec. 8.

 365. Uo. 1952. jan. 9., márc. 6., ápr. 9., máj. 6., aug. 6.

 366. Uo. 1953. febr. 9., nov. 4. (Vö. a tanácsülési jegyzőkönyv: 1957. márc. 20.)

 367. Uo. 1954. jún. 8., júl. 13., aug. 10., szept. 14.) Vö.: a tanácsülési jegyzőkönyv: 1956. febr. 15-i ülésével).

 368. Uo. 1955. jan. 15., febr. 16., márc. 23., ápr. 28., máj. 17., júl. 20.

 369. Uo. 1956. febr. 15., márc. 23., júl. 18., aug. 15., szept. 19.

 370. Személyes közlések: Vass György, Kálmán István, Ruzsa Antal; Tsz visszaemlékezések 30.

 371. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.- 1957. febr. 27.; Felsőörsi „Dózsa Tsz" iratai. Jegyzőkönyvek.

 372. Uo. 1958. márc. 26., szept. 19.

 373. Uo. 1959. jan. 23.; Veszprém megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei, 1985. 193.; StÉ. 1959. 207., 162., 122., 156.

 374. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1959. márc. 20.

 375. Uo. 1960. jan. 15., 1959. máj. 15., jún. 19., aug. 14.

 376. Pp.lt.F. H.D. (1959. szept. 2.); VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1959. szept. 16., okt. 4., nov. 13., dec. 18.

 377. Pp.lt.F. H.D. (1960. febr.)

 378. VEML. V. 334. Tsz anyag: „Kiegészítés az 1960. évi zárszámadáshoz" (1961. febr. 9.); FÖ.Kt.VB.jk.-1961. ápr. 14. (lásd: 1962. márc. 16); júl. 14., szept. 15., Pp.lt.F. H.D. (1961. márc); Pfeiffer J. 1987. 642.

 379. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1961. okt. 13., dec. 15., 1962. jún. 15., okt. 19.

 380. Pp.lt.F. H.D. (1961 május).

 381. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1963. márc. 4., jún. 14.; VBM. Rég. At. Felsőörs. FÖ.Pr.t.á.n. VI., I., II.

 382. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1963. szept. 13.; StÉ. 1963 (Vp. 1964) 116., 136.; VBM. Rég.At.FÖ.Pr.t.á.n. IV., V.; VEML. V. 334. FÖ.Kt.Vb.jk.-1964. máj. 18., 1965. jan. 18., febr. 15., máj. 12.; Pp.lt.F. H.D. (1965. jún. 16.)

 383. Pp.lt.F. H.D. (1966. márc.-jún.)

 384. VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1968. máj. 14., júl 16; Pp.lt.F. H.D (1968. V. 31.).

 385. StÉ: 1967 (Vp. 1968). 144., 180.; VEML. V. 334. FÖ.Kt.VB.jk.-1968. szept. 9.

 386. APM.h.AÖ.Kt.jk.-1968. jún. 23.

 387. Napló 1969. jún. 12. (N.I.gy.)

 388. Pp.lt.F. H.D. (1969. máj.-szept.)

 389. Uo. 1971. márc.-jún.; APM.h.AÖ.Kt.jk.-1971. ápr. 29., máj. 27., okt. 14.

 390. Pp.lt.F.H.D. (1972 november); APM.h.AÖ.Kt.jk.-1972. jan. 26., ápr. 28.; G.F. (N.I.gy.)

 391. Pp.lt.F.H.D. (1973. márc. 6.); APM.h.AÖ.Kt.jk.-1973. jún. 22.; Pp.lt.H.D. (1973.júl.-nov.)

 392. APM.h.AÖ.Kt.jk.-1974. febr. 28., máj. 30.; Pp.lt.F.H.D. (1974. júl.)

 393. Kovacsics-Ila 204-205., Tsz visszaemlékezések 33., Lichneckert 369., 377., 380.