Előző fejezet  

Tartalom

 

I.  A község történeti irodalmáról, munkánk céljáról

II.  Herend község természeti viszonyai

III. Előtörténet, a középkor évszázadai

IV. Herend pusztulása, birtokosai a XVI—XVII. században

V.  Herend az újjáépítés korában (1764—1847)

A puszta betelepítése és fejlődése (1764—1826)

Herend a reformkorban (1826—1847)

Egyház és iskola az újjáépítés korában (1764—1847)

VI.   Herend 1848—49-ben

VII.   Herend a polgári korban (1849—1919)

A képviselőtestület

A községi elöljáróság, hatalmi elit

A birtokviszonyok alakulása

Paraszti gazdálkodás és életmód

A porcelángyár évtizedei

Háborús évek és a Tanácsköztársaság

Egyház és művelődés

VIII.    Herend a két világháború között

Önkormányzat és politika

Gazdasági viszonyok

Infrastruktúra, szolgáltatás

Művelődés, társadalmi élet

Egyházi élet (1919—1945

IX.  Herend a II. világháború alatt

X.  Földindulás (1945—1950)

Háborús újjáépítés és konszolidáció

Földosztás, vagyonelkobzás, szocializálás

A kitelepítés előkészítése és végrehajtása

Gyárállamosítás

Az FMSz megszervezése (1949)

A szabadművelődéstől a népművelésig (1945—1950)

XI.   Herend a tanácsrendszer korszakában (1950—1990)

A sztálini diktatúra évei (1950—1956)

Forradalom Herenden 1956 őszén

A Kádár-rendszer konszolidálása

A gazdasági viszonyok alakulása

Kulturális viszonyok, művelődés, egyház

Társadalmi változások

XII. Herend a rendszerváltás éveiben

FÜGGELÉK: Adalékok Herend néprajzához

Arnold Mária: Kisfiúk és kislányok — a kisgyermekkor Herenden a századfordulótól a II. világháború végéig

Arnold Mária: Egy német népszokás élete — a Christkindl-járás szokása Herenden (Das Christkindl-Spiel in Herend)

Köller Mónika: Adalékok a herendi sváb lakodalom néprajzához

FORRÁSOK Herend történetéből

1. Szalay Veronka: A nőnevelés (1900)

2. Herend község képviselőtestületi jegyzőkönyve, amely szerint az egységes kisebbségi oktatási rendszer bevezetése ellen foglalnak állást (1938. ápr. 11.)

3. A herendi képviselőtestület jegyzőkönyvének részlete a vadászati jog árveréssel történő bérbeadásáról (1942. április 18.) 

4. A községi képviselőtestület a bíró fizetését állandó elfoglaltsága miatt évi 300 F-ről 500 P-re emeli (1944. április 1.)

5.a. A belügyminisztérium által Németországba történő áttelepülésre kötelezett családok listája (1948. január 5.)

5.b. A herendi kitelepített családok névsora (1948. január 14.)

6. Hollós Győző jelentése a szabadművelődési munkában résztvevőkről (1949. ápr. 22.)

7. Hollós Győző szabadművelődési ügyvezető jelentése Május 1-je megünnepléséről (1949. május 2.)

8.  Ünnepi tanácsülés a porcelángyári kultúrházban a tanácsrendszer 10. évfordulóján (1960. augusztus 20.)

9.  A herendi híradó című üzemi lap programadó cikke (1990. június 8.) 

10. A Vállalati Tanács közleménye a gyárigazgató menesztéséről (1990. július)           

11. A herendi Híradó programadó cikkei (1995. december) 

12. Együttműködési szerződés Herend és a németországi Marktleuthen között (1992. szeptember 12.)

IDEGEN SZAVAK ÉS FOGALMAK MAGYARÁZATA

RÖVIDÍTÉSEK, PÉNZNEMEK

BIBLIOGRÁFIA

SUMMARY

ZUSAMMENFASSUNG

  
Előző fejezet