Előző fejezet Következő fejezet

A kiadó előszava

 

Dr. Rusvay Lajos Jászapáti történetét bemutató könyvét ajánlom a kedves olvasók figyelmébe.

A szerző Jászapátin született s gimnáziumunkban az első végzősök között érettségizett, majd a közgazdaságtudományok doktorává lett. Nehézségekkel teli dolgos évei után megírta családjuk krónikáját, s a Jászság kutatásának szentelte életét. Jászalsószentgyörgy, Jásztelek életrajza mellett elkészült, a 600 oldalnyi kézirata, amely Jászapáti történetét mutatja be.

A Jászkunság régmúltjának feldolgozása, a birtokviszonyok, az igazgatás, a török hódoltság ideje, a Jászkunság eladatása és a kitelepülések leírása előzi meg a központi témát. A község keletkezéséről, múltjának nagy korszakairól, a lakosság származásáról, kirajzásáról, társadalmi rétegződéséről, majd a redemptióról szól az összefoglalás. Részletesen olvashatunk Jászapáti mezőgazdaságáról, állattartásáról, iparáról, kereskedeleméről, közlekedéséről, művelődéséről. A szerző gyűjtőmunkája kiterjedt a közegészségügy, a táplálkozás, a ruházkodás, a szórakozás, a népszokások témaköreire is. A templom és a temető leírása mellett olvashatunk az elemi csapásokról, majd összefoglaló helyzetképet ad a település 40-es évek béli helyzetéről is. A függelék azokat a dokumentumokat mutatja be, melyek a történelem során Jászapáti életének fontos állomásait jelezték.

Kedves Olvasó! „Tekints a Multtakra, nézz a jövendőre" mondhatjuk Vörösmartyval mi is, hiszen az 1969. május havában elkészült mű részletesen megismertet bennünket történelmünkkel, történetünkkel. Dr. Rusvay Lajos, sorba kapta meg az egyetemtől az arany, gyémánt, vas, és rubin diplomát.

Dr. Rusvai Lajos jó ember volt, mert ,Jó ember megnyújtja a létet: kétszeres életet él, kinek a múltba néznie tiszta öröm ". (Martialis) S ebbe a múltba belenézni nekünk, a XXI. század emberének is tiszta öröm. Ezért vállalta el a helytörténeti munka megjelentetését a Jászapátiak Baráti Egyesülete a Vándorfy János Honismereti Szakkörrel közösen.

E könyv megszületésben a család támogató hozzáállása mellett a legfontosabb érdem dr. Suba Györgyné ny. népművelőé, aki sok fáradozással szerkesztette és gondozta e hiánypótló kiadványt, mely a jövőben a helytörténeti kutatások alapjául szolgáló kézikönyvként is hasznosítható. Minden elismerés dr. H. Bathó Editnek, a Jász Múzeum igazgatójának, aki a lektorálást önzetlenül és szeretettel végezte. Megtisztelő Szalkári Rózsa művészi rajza a borítón. Ezúton fejezem ki köszönetemet a támogatóknak, az előfizetők népes táborának, Mihályi József szakkörvezetőnek, a könyvtár dolgozóinak és a lelkes szervezőgárdának, hogy anyagi hozzájárulásukkal megteremtették e könyv kiadásának anyagi feltételét.

A Jászapátiak Baráti Egyesülete elnökeként örömmel vállaltam az előszó megírását, hiszen e könyvvel adózunk dr. Rusvai Lajos emléke előtt, aki munkája könyvkiadását sajnos nem érhette meg. Könyvével a múltba tekintünk, de merítve történelmünkből, a jövendőbe kell néznünk.

Ajánlom a Jászapáti, az innen elszármazottak és minden érdeklődő olvasó figyelmébe e munkát.

 

Jászapáti, 2003. augusztus 26.

 

Lóczi Miklós

a Jászapátiak Baráti Egyesületének elnöke

 

  
Előző fejezet Következő fejezet