Kvetkez fejezet

Könyvészeti adatok

 

Heltai Nándor

Hunyadiváros

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

 

Hunyadiváros c. kötet borítója

Kecskemét, 2005

 

 

A könyv megjelenését támogatták:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyûlése

Kecskemét Polgármestere

Kecskemét Megye Jogú Város Közgyûlésének Kulturális Bizottsága

Plán Rt.

B Tóth és Társa Kft.

Tüske János

Kecskemét Hunyadiváros Városrészi Önkormányzat

 

 

HUNYADIVÁROS

Utcák, terek, kertek, épületek,

családok, sorsok

 

KIADJA A HUNYADIVÁROSI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

A KECSKEMÉTI LAPOK KFT. KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL

KECSKEMÉT 2005

Porta

KÖNYVEK

 

A kiegészítõ tanulmányok szerzõi:

Iványosi-Szabó András

Kovács Ferenc

Losonczy László

Pigniczky Csaba

Szabó Barna

Vajda Zoltán

A külön nem jelzett fotókat Bús Csaba készítette

A címlapon: Hunyadi János emlékmûve (Részlet)

Bús Csaba felvétele

 

 

ISNN: 1589-1453

ISBN: 963 7813 74 8

 

 

Felelõs kiadó: Pászti András

a Hunyadivárosi Városrészi Részönkormányzat elnöke

Kiadja a Kecskeméti Lapok Kft.

Fõszerkesztõ: Lovas Dániel

Minden jog fenntartva

Nyomdai elõkészítés: Progress E-Business Kft., Kecskemét

Nyomás: Kaloprint Nyomda Kft.

 

 

 

  
  Kvetkez fejezet