- Main Királyhegyes

Fejezetek 

Királyhegyes társadalma
c. kötet
 
     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  Adatok, tények, dokumentumok a falu történetéből
  Földrajzi nevek, jellegzetes családi és ragadványnevek
  A község társadalma
  Életrajzi lexikon
  Függelék:  Erdei Ferenc: Királyhegyes
  Tartalom