Előző fejezet  

Tartalom

 

Előszó — Katona László
Bevezetés — Juhász Antal
 
TERMÉSZETI VISZONYOK
  Mórahalom és környéke természeti földrajza — Csizmazia György.
  Növényvilág — Csongor Győzö
  1. Orchideák.
  2. Népi növénynevek
  3. A környék legszebb kirándulóhelyei.
  Gerincesfauna — Csizmazia György.
  1. Állatföldrajzi elemzés, kutatástörténet, munkamódszer.
  2. A gerincesfauna áttekintése.
  3. Természetvédelmi összefoglaló és javaslatok
  Nagylepkefauna — Kovács Sándor Tibor
 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET. TANYA - TANYAKÖZPONT- FALU - VÁROS.
  Régészeti leletkataszter — Scheffer Krisztina
    Mórahalmi ásatások — Móra Ferenc.
  A tanyák településtörténete — Juhász Antal.
  1. Település a 16. századi szállásoktól a 19. századközepéig.
  2. Tanyásodás a puszta parcellázása után
  3. A tanyák és népességük 1892 és 1950 között
  4. Mórahalom tanyái 1950 és 1990 között.
  Szeged-Alsótanyától Mórahalomig — G. Tóth Ilona
  1. Alsóközpont közigazgatási kirendeltség létesítésétől az I. fokú közigazgatási hatóságig.
  2. Városi bérföldek, kishaszonbérlők
  3. Közlekedési viszonyok, posta.
  4. Egészségügy
  5. Közművelődés, egyesületek.
  6. Az egyházi élet.
  Az önálló község megalakulása — Belényi Gyula
  A belterület és a határ földrajzi nevei — Szabó Vilmos
  1. Bevezetés
  2. A feldolgozás módszere.
  3. A belterület földrajzi neve
  4. A külterület földrajzi nevei.
  5. A földrajzi nevek betűrendes mutatója
 
GAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA, MŰVELŐDÉS.
  A társadalmi tagozódás a 20. század első felében— Juhász Antal.
  Hatalmi változások 1944-1949 között - Kanyó Ferenc
  1. A háború következményei.
  2. A közigazgatás és a hatalmi szervek megváltozása, a pártok megszervezése
  3. Az 1945-ös nemzetgyűlési választások
  4. A gazdasági élet és a földreform
  5. Az 1947-es választások — útban a diktatúrához.
  Politika, gazdaság, társadalom 1950-1970 között - Belényi Gyula.
  1. A Rákosi-korszak.
  2. Az 1956-os forradalom
  3. A kollektivizálás és a község helyzete az 1960-as években.
  Társadalomföldrajzi vizsgálatok a mórahalmi tanyavilágban — Duró Annamária.
  I. Tanyakutatás társadalomföldrajzi megközelítésben.
  II. Mórahalom és tanyavilága
  III. A mai tanyák tulajdonosai.
  IV. A tanyaépületek állapota
  V. A tanyai életmód térbelisége
  VI. A jövő útjai
  A művelődés és intézményei — Horváth Dezső.
  1. Iskolák.
  2. A művelődési ház.
  3. A könyvtár
 
NÉPÉLET.
  Gyermekélet a két világháború között — Bárkányi Ildikó
  1. Munkába nevelődés
  2. Az iskola szerepe
  3. Öltözködés
  4. A gyermekek helye a házban és a családban
  5. Játékalkalmak
  6. Játék a környezettel, játékkészítés.
  7. Játékok
  A tanyatelek, a ház és berendezése — Juhász Antal
  1. A telek elrendezése és építményei
  2. A tanya építése, tagolódása és tüzelőberendezése.
  3. A ház és berendezése.
  Gazdálkodás a tanyán — Fodor Ferenc
  1. A gazdálkodás feltételei.
  2. Növénytermesztés.
  3. Állattenyésztés
  4. Paprika-és szőlőtermesztés
  A termelt javak feldolgozása és értékesítése — Nagy Vera
  1. A termelt javak feldolgozása
    a) Gabonafélék felhasználása
    b) A kukorica felhasználása
    c) A napraforgó felhasználása
    d) Zöldségfélék fogyasztása
    e) Gyümölcsök felhasználása
    f) Állati eredetű termékek felhasználása
  2. A termelt javak értékesítése
  3. Összegzés
  Iparosok, kézműves specialisták — Fejér Gábor
  1. Parasztok, specialisták és iparosok a termelésben a két világháború között
  2. A specialista
  3. Az iparos
  4. Az iparosok 1945 után
  5. Iparos és társadalom
  6. Összegzés. Az iparos és a termelés
  Szokások és vallásos népélet — Ifj. Lele József
  1. Jeles napok
  2. Életfordulók
  3. Vallásos népélet
  Népdal, népzene — Ónozó Lajos
  I. Gyermekdalok, iskolai énekek
  II. Szerelmi dalok
  III. Katona-és regrutanóták
  IV. Béres-és cseléddalok
  V. Betyárnóták
  VI. Balladák
  VII. Szemelvények Kálmány Lajos gyűjtéséből — Juhász Antal
 
FORDULÓPONTON - Tanács István
  1. A gyarapodás évtizedei
  2. Sorvadó szakszövetkezet
  3. A mezőváros
  4. A mindennapi élet
  5. Hatalomváltás után
 
ADATTÁR
A kötet munkatársai

 

 

  
Előző fejezet