K?etkez?fejezet

Ajánlás

 

A szerző arra vállalkozik, hogy a település általános iskolás korú gyermekei számára megmutassa a falu, egykor mezőváros természeti és történelmi értékeit, vonja be őket a lakó-hely egyre alaposabb megismerésének folyamatába, fölidézze a bogdányi emberek egykori életének számos mozzanatát, s ezzel arra késztessen, hogy a mai állapottal való szembesítés révén maguk is tetten érhessék az állandó változás folyamatát. Csak a múlt vállalásával azonosulhatunk a jelennel és bizakodhatunk a jövőben. Ilyés Gábor a település alapos is-merőjeként, a bogdányi emberek, a lakosság tisztelőjeként, a körülmények megbecsülő értékelőjeként a témához méltó alázattal látott munkához, s nyugodtan állíthatjuk, hogy alkotásával olyan művet hozott létre, amely képes a látva látást, az értve értést, a nevelve neve-lést fokozni, az ezzel kapcsolatos tevékenységet irányítani, az alkalmazandó mértékeket megszabni. Tárgyi ismeretei alaposak és kiterjedtek, az elkötelezettsége lakóhelye iránt nagyon rokonszenves, és mégsem akadályozza meg őt abban, hogy állásfoglalásaiban mértéktartó és objektív legyen.

Az összeállítás feltétlenül alkalmas arra, hogy elősegítse a kitűzött cél teljesülését, erősítse a lakóhely megbecsülését, tiszteletet ébresszen és növeljen a gyermekekben a föld és a népe iránt, értékekre mutasson rá, és ezek fölfedezésének élményével gazdagítsa őket.

Dr. Mező András

 

 

  
K?etkez?fejezet