Előző fejezet Következő fejezet

Mellékletek

 

1. Mészbetétes díszű edények: a - c: Siklós - Temető lelőhely, d - f.: Siklós - Kórház lelőhely
2.: a - d.: Mészbetétes díszű edények Siklós - Kórház lelőhelyről
3. Római kori edények: a.: Siklós Tapolca domb, b.: Siklós - Iskola utca
4. Régészeti lelőhelyek
5. A Siklósi uradalom a 15. század végén
6. A középkori Baranya megye legfontosabb egyházi és világi központjai, valamint a Siklósi család birtokai.

9. Siklós 1856 évi térképe

A VÁR

10. A vár alaprajza 13-18.század
11. A vár alaprajza 1686 (Joseph Haüy nyomán)
12. Garai Miklós címere 13. Perényi címer
 
14. Perényi címer a   - várkápolna kórusoszlopáról

15. Malkocs bej dzsámija 1860 k. (Rohboch metszete)
16. A dzsámi alaprajza
17. Siklós a török időkben
18. Siklós ostroma 1686 (rézmetszet)
19. Siklós 1823 (Strázsai rézmetszete)
20. Siklós 1860 (Rohboch acélmetszete)
21. Siklós a 19. század végén ( Cserna Károly rajza)

22. A vár és környéke 1906

23. A vár 1911 (Müller János felvétele)

24. A vár és környéke légifelvétel 20. század második fele

25. A vár udvara a Benyovszkyak idejében 1930-as évek
26. Kilátás a várbástyáról 1934

27. A télikert 1930-as évek
28. Képtár a várban 1930-as évek 29. A Zsigmond-szoba kandallója 1930-as évek
30. A vár 1955 k.

31. A vár bejárata a Batthyány címerrel 32. A várkápolna gótikus szentélye

A VÁROS

 

33. Siklós pecsétje 1850 k.
34. A városháza 1910-es évek
35. Siklós képviselőtestületének névjegyzéke 1916
36. Meghívó a képviselőtestület közgyűlésére 1917
37. Pécsi utca, a piac 20. század eleje
38. A Takarék- és Hitel Egylet épülete
39. A Pécsi utca 1911
40. A Takarék Egylet és környéke 1910 k.
41. A polgári fiúiskola és a római katolikus templom 1904
42. A Pelikán szálloda 1913
43. A Központi szálloda 1910-es évek
44. A Központi szálloda kávéháza 1910 k.
45. A katolikus polgári leányiskola 1930
46. A leányiskola udvara 1930 k.
47. Siklósi bolt
48. Siklósi bolt
49. A posta és távbeszélő hivatal 1920 k.
50. A vasútállomás 1930 k.
51. A járásbíróság 1935
52. A tűzoltóság és környéke 1935 k.
53. A Weidinger (Vadnai) malom és a cigányváros 1930 k.
54. Cséplés 1929 k.
55. A Benyovsky uradalom részlete 1930-as évek
56. Csukma-dűlői szőlő 1920 k.
57. Csukma-dűlői présház 1920 k.
58. Az uszoda 1930-as évek
 
59. Az uszoda az első világháború idején
60. Fürdőrend 1928
61. A megsemmisült Flórián szobor 1955
62. A "Tapolca" mosóhely 1954
63. Református templom és lelkészlak 1955
64. Görögkeleti templom és paplak 1955

EMBEREK, ESEMÉNYEK

67. Táncsics Mihály
68. Batthyány Kázmér
69. A posta személyzete 1909(állnak: Csekey Terka, Nemes Lajos, ülnek, balról: Zeke Idus, Borsy Aranka, Szunyogh Etelka)
70. Esküvői kép 1910-es évek (balszélen: Reinhard Mihály műszerész)
71. Zászlószentelés az Ipartestület 25 éves fennállása alkalmából 1913. augusztus
(középen ül: Benyovszky Móric, Belicsek Gyuláné zászlóanya,
Kuzmics József dolni-miholjáci plébános, Palovics János zászlóvivő)
72. A polgári fiúiskola tablója 1913-14
73. A polgári fiúiskola végzős diákjai 1925 k (középen ülnek: Beck Dezső,
Eifried Ágost tanárok, Szohner Sándor igazgató, Vörös László tanár)
74. A siklósi MÁV alkalmazottak egy csoportja 1925 k.
75. A siklósi "fotball csapat" az intézőkkel és a drukkerek egy csoportjával 1934 k.
76. A Református Női Dalárda 1924 Karnagy : Foók Gyula
77. A Katholikus és Református Nőegylet által közösen rendezett "Csirkefogó" c. műkedvelő előadás szereplői 1926
78. A református egyházközösség vezetősége 1930 k. (középen ül Ruzsás Lajos lelkész)
79. Az Ipartestület tagjainak és vezetőinek egy csoportja 1920-as évek
80. Az Iparos Olvasókör választmánya 1934
81. A város "előkelőségei" az Iparos Olvasókör udvarán 1939 k.
(balról: 1. Nagyszéki Pál joghallgató, 2. Lázár István polg. isk. tanár, 5. Dr. Erdődi Zoltán,
6. Lieber Ferenc közjegyző, 9. Dr. Somsich Béla szolgabíró,
10. Dr. Nagy Béla fogorvos, 11. Dr. Nagyszéki Antal,
12. Vargha Pál ügyvéd, 13. id. Emődi Géza járásbírósági elnök, 14. Cselényi Zoltán alezredes,
15. Winternitz Ferenc szolgabíró, 16. Bocskor Lóránt csendőrszázados)
82. Dr. Gruber Béla orvos és családja 1942
83. Benyovszky Móric a vár asztalosműhelyében 1930-as évek
84. Siklósi motorverseny befutója 1930-as évek
85. Szerb katonai foglyok átvonulása a városon 1941. április
86. A szovjet hősi emlékmű avatása 1945. június 17
87. id. Kréth Imre emléklapja
88. Az iskolások szüreti felvonulása 1950-es évek

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet