Előző fejezet Következő fejezet

II. Népesség, közigazgatás

 

A NÉPESSÉG ALAKULÁSA

A népességre vonatkozó első adatok okiratban 1320-tól olvashatók, melynek alapján a Dózsa nádor által, 3 megye részére megtartott megyegyűlés időszakában a falu lakossága mintegy 500 fő volt. Az 1556-ban kelt írásos dokumentumok 320-330 főt említenek. Az 1839-ben 1110 fő, 1890-ben 1549 fő (lakások száma: 203 db), 1900-ban ugyancsak 1549 fő, 1913-ban 2033 fő (lakások száma: 323 db), 1930-ban 2800 fő (lakások száma: 393 db), 1940-ban 2856 fő (lakások száma: 549 db), 1949-ben 3059 fő (lakások száma 646 db), 1960-ban 3569 fő, 1967-ben 3339 fő (lakások száma 776 db), 1970-ben 3417 fő, 1980-ban 3092 fő, 1990-ben 3043 fő, 1997-ben 3123 fő élt a településen.59-60

Érdekes statisztikai adatot tükröz az alábbi táblázat, amely az élve születéseket és a halálozásokat mutatja be a XX. század elején, 1901-1910 között.

Évszám 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Össz.
Élveszületett [fő] 93 96 74 82 91 88 89 96 93 87 879
Élhalálozott [fő] 45 67 58 66 45 49 51 49 63 48 541

A statisztikai táblázat alapján az állapítható meg, hogy az élve születéseket és halálozásokat tekintve a természetes szaporulat 338 fő volt. A lakosság száma 1901-ben 1824 fő, 1910-ben 2242 fő volt.

541 halálozásból a halál oka 135 főnél veleszületett gyengeség, 106 esetben egyéb betegség, 51 fő gümőkór, 3 fő baleset, 1 fő öngyilkosság, 1 fő gyilkosság áldozata lett.

15. Az első képeslap Szakolyról (Községháza, Weisz Lipót kúriája, előtérben a cselédház)

1949-ben a település belterületén az utcaelnevezések és a lakott külterületek az alábbiak voltak a képviselőtestület 597/1949.K.SZ. és az 1/1949. Kgy. határozata alapján:

 1. Szent István utca mindkét oldala Juszku Istvánnal bezárólag (mai neve Balkányi utca)
 2. Zrínyi Miklós utca (ma is az)
 3. Petőfi Sándor utca (ma is az)
 4. Vörösmarty utca (ma is az)
 5. Kölcsey Ferenc utca (ma is az)
 6. Lengyel kert (mai neve Erkel utca)
 7. Jókai Mór utca (ma is az)
 8. Rákóczi Ferenc utca (ma is az)
 9. Arany János utca (ma is az)
 10. Mátyás király utca (ma újra az, volt Balkányi utca egyik szakasza)
 11. Bay kert (mai neve Mihálydi utca)
 12. Sárgödör (mai neve Kossuth utca)
 13. Árpád utca (ma is az)
 14. Létai utca (ma is az)
 15. Oncsa telep (ma Létai utca vége, Béke utca, Szabadság utca első része)
 16. Szeptes (ma Szabadság utca és Kossuth utca egy része)
 17. Tisza tanyai utca (mai Esze Tamás utca)

  Külterületi lakott helyek:

  Bán kert, Nagy kert, Pap rét, Dugó tanya, Miklósi tanya, Tökös hegy, Tisza tanya, Fekete tanya, Földvár, Fűzfás, Hadházi tanya, Bivaly lapos, Kis ordas, Nagy ordas, Bay tanya.61

1960. november 11-én készült tanyakimutatás adatai a Szakoly községben lévő tanyaterületekről:

Sor Tábla Kat. -öl Tulajdonos Jegyzet
szám    szám hold (használó)  
1. 07/2 —     120 Márton Mihály tsz. tanya
2. 07/3 —     160 Vass Rudolf -
3. 07/4 —    200 Dede Ferenc -
4. 07/5 —    350 Kiss József -
5. 020/2 —    436 Nagy Ferenc -
6. 020/3 —    262 Káplár Mihály -
7. 020/4 —    240 Papp István -
8. 026/2 —    250 Belme László -
9. 029/2 —    500 ö. Papp Miklósné -
10. 041/2 —    450 Papp László -
11. 054 4     800 Állami Gazdaság tanya -
12. 071/2 —    380 Tímár Mihály -
13. 075/2 —     150 Hamza János -
14. 075/3 —    330 Bekő József -
15. 075/4 —    350 Tímár Imre -
16. 090/2 —    480 Kozma István -
17. 090/3 —    660 Barátosi János -
18. 0111/2 —    200 Tóth Sándor -
19. 0130/2 —    350 Id. Pénzes István -
20. 0130/3 —    350 Nagy Lajos -
21. 0130/4 —    280 Kovács Zoltán -
22. 0141/2 —    400 Iskola (Miklósi) -
23. 0147 8     514 Miklósi tanya település Tömbös
24. 0151/2 —   1200 Úri Miklós -
25. 0189/2 —    360 Kiss Sándor -
26. 0189/3 —    400 Kiss János -
27. 0146/2 —   1200 Sándor István -
28. 0137/2 —   1200 Nagy József -
29. 0220/2 —    320 Juhász Sándorné -
30. 0220/3 —    260 Katona József -
31. 0230/2 —    680 Kokrák Dániel -
32. 0268/2 —    300 Fecskány Miklós -
33. 0283/2 —   1500 tsz. tanya -
34. 0291/2 —    500 Boros József -
35. 0300/2 —    240 Mester János -
36. 0295/2 —    260 Módis Sándor -
37. 0306/2 —    200 Mezei Sándor -
38. 0311/2 250 Bécsi Ferenc _
39. 0311/3 210 Mányák József -
40. 0317/2 550 Tótszegi István -
41. 0326/2 500 Módis József -
42. 0348/2 250 Molnár Imre -
43. 0348/3 300 Szabó József -
44. 0352/2 850 ö. Módis Jánosné -
45. 0358/2 650 Papp János -

A tömbös kijelölésű Miklósi tanya település lakosai voltak:

1.) Kapusi Imre 2.) Szarvas János
3.) Belincsák János 4.) Kubicza János
5.) Szilágyi Péter 6.) Erdei Mihály
7.) Kapási Péter 8.) Balázs János
9.) Kapási János 10.) Zakar István
11.) Erdei József 12.) Varga Sándor
13.) Csordás Péter 14.) Nagy András
15.) Szűcs Imre 16.) Jakab József
17.) Tóth Ferenc 18.) Molnár Ferenc
19.) Rózsavölgyi Imre 20.) Sándor Mihály
21.) Nagy József  

Az 1970-es népszámlálás már csökkenő népességszámot regisztrált. Okok elsősorban: megélhetésbeli gondok, városba vándorlás, iskolák körzetesítése.

A népesség-csökkenés az 1980-as évek végén stagnált, az 1990-es évektől kezdve folyamatosan növekszik, lakónépesség 3200 fő körül alakult. A külterületi népesség csaknem megszűnt, százalékos aránya alig mérhető (1% alatt).

Jelenleg a lakosság létszáma 3130 fő, életkor szerinti megoszlása: 0-3 éves korig 4%, 4-7 éves korig 5%, 8-15 év között 11%, 16-18 év között 3%, 19-60 év között 60%, a 60 év felettiek 17%.62

A következőkben bemutatjuk az 1911-es utca- és házszámjegyzéket, amely az akkori birtokegyeztetés alapján készült. Utána a 200l-es népszámlálás utcaszerinti beosztását közöljük, amely 90 év múltán óriási különbséget mutat.

1911-es utca- és házszámjegyzék

Folyó- Ház- Tulajdonos       Birtok-arány 33. 32. Győri Ferencz és 1/2
szám szám   birtoktársa Gyökös Istvánná 1/2
1. 1. Weisz Lipótné     sz. Győri Zsuzsanna  
    sz. Kandel Sára   34. 32/a Győri Gábor  
2. 2. u. a.   35. 33. Lichtman Dezső  
3. 3. u. a.   36. 34.         u.a.  
4. 4. u. a.   37. 35. Győri János  
5. 5. u. a.   38. 35/a Blicha András  
6. 6. Református egyház   39. 36. Ifj. Vadon István  
7. 7. u. a.   40. 36/a Schvarcz Ignácz  
8. 8. u. a.   41. 37. Lőby Bernát  
9. 9. u. a.   42. 38. Angyal Jánosné  
10. 10. Vadon Pál     sz. Homola Mária  
11. 11. Módis Sándor   43. 39. Vadon Sámuel  
12. 12. Lengyel Mihályné   44. 40. Pósán János  
    sz. Pósán Mária   45. 41. Szűcs Ferencz és 1/2
13. 13. Marján György     Ifj. Szűcs János 1/2
14. 14. Marján Gábor   46. 42.         u.a.  
15. 15. Rinyu István   47. 43. Vas Pál és neje 1/2
16. 16. Szakoly község     Sz. Pósán Mária 1/2
17. 17. Győri Sándor   48. 44.         u. a.  
18. 18. Kapási Sándorné   49. 45. Kiss István  
    sz. Elek Borbála   50. 46. Rósinger Dávid  
19. 19. Szentmiklóssy Ferencz 51. 47. K. Győri Pál  
20. 20. u. a.   52. 48. Domokos József 1/3
21. 21. u. a.     Rácz Gábor 1/3
22. 22. Rózinger Mór     Uri Péter 1/3
23. 23. u. a.   53. 49. Ifj. Pósán János  
24. 24. Győri István   54. 50. Győri Albert  
25. 25. M. Palóczi Pál   55. 51. Szentmiklóssy Ferencz
26. 26. M. Rácz Ferencz   56. 52. Elek Péter  
27. 27. Mudri György és neje 1/2 57. 53. Muraközi József  
    Szül: Rácz Amália 1/2 58. 54. Kiss Mihály és neje 1/2
28. 28. Győri Sámuel     sz. Girán Zsuzsanna 1/2
29. 29. Katz Ábris és neje 1/2 59. 55. u. a.  
    Szül: Fried Záli 1/2 60. 56. V Kiss Sándor és neje 1/2
30. 30. Hornyák Jánosné     Szül: Veres Éva 1/2
    sz. Farkas Sára   61. 57. Kiss Györgyné  
31. 30/a  Kerecseny György     sz. Farkas Borbála  
32. 31. Elek István        

62 58. Győri András   97. 92. Urbin László  
63 59. Rósinger Dávid   98. 93. Rósinger Dávid  
64 60. Slernberg Lipót   99. 94. Kapitány János  
65 61. Berkovics Fülöp   100. 95. Hudák Mihály  
66 62. Vámos Pál   101. 96. Szűcs Ferencz  
67 63. Kapási Péter   102. 97. Kiss Mihály és neje 1/2
68 64. u. a.     Szül: Szabó Ráchel 1/2
69 65. Rósinger Ignácz   103. 98. Szentmiklóssy Sándor  
70 66. Rósinger Dávid   104. 99. u.a.  
71 67. Kapitány György   105. 100. Bay György  
72. 68. Hornyák Mihály   106. 101. u. a.  
73. 69. Szabó Ferencz ifj.   107. 102. u. a.  
74. 70. Szentmiklóssy László   108. 103. u.a.  
75. 70/ i Kórós Antal ifj.   109. 104. u. a.  
76. 71. Szendi Sándor és neje 1/2 110. 105. Szentmiklóssy Sándor  
    Szül: Győri Julianna 1/2 111. 106. u. a.  
77. 72. Slernberg Lipót   112. 107. u. a.  
78. 73. Palóczi József és neje 1/2 113. 108. u. a.  
    Szül: Csonka Juliánná 1/2 114. 109. Rinyu Miklós  
79. 74. Szakoly község   115. 110. Szűcs Gyula  
80. 75. Hegyes Mihályné   116. 111. Szabó István  
    sz: Kiss Juliánná   117. 112. Győri Péter  
81. 76. Kozma János és neje 1/2 118. 113. Legifj. Kapitány Győr gy
    Szül: Mudri Mária 1/2 119. 114. Szakolyi Ignácz  
82. 77. Vasas László és neje 1/2 120. 115. u. a.  
    Szül: Bodnár Borbála 1/2 121. 116. u. a.  
83. 78. Görögkathólikus egyh áz 122. 117. Izraelita egyház  
84. 79. u. a.   123. 118. u. a.  
85. 80. Kapitány György   124. 119. Rósinger Dávid  
86. 81. Fátinczó Mihályné   125. 120. u. a.  
    sz. Kiss Terézia   126. 121. Rósinger Mór  
87. 82. Görögkathólikus egyh áz 127. 122. u. a.  
88. 83. Fichler János és neje 1/2 128. 123. u. a.  
    Szül: Drobán Anna 1/2 129. 124. Szakolyi Ignácz  
89. 84. Szakolyi Ignácz   130. 125. u. a.  
90. 85. u.a.   131. 126. Özv. Tisza Kálmánné  
91. 86. Bay György     sz. Dégenfeld Ilona grófnő  
92. 87. Szakolyi Ignácz   132. 127.u. a.  
93. 88. Szarka Ferencz   133. 128.u. a.  
94. 89. P. Szilágyi János   134. 129.Szakolyi Ignácz  
95. 90. Vlohácsik János   135. 130.Csibenczki Gergely  
96. 91. Szűcs Sándor és neje 1/2 136. 131.Bodnár Ferencz  
    sz. Vámos Zsuzsanna 1/2 137. 132.Vadon József  

138. 133. Özv. Tisza Kálmánné       Szül: Juhász Mária 1/2
sz. Dégenfeld Ilona grófnő   173. 167. Szakolyi úrbéresek  
139. 134. Nagy Mihályné   174. 168. u. a.  
    sz. Szabó Borbála   175. 169. Soltész István és neje 1/2
140. 135. Dankó Miklós       Szül: Boros Mária 1/2
141. 136. Fellman Hermán   176. 170. Bíró Albert  
142. 137. Elek Ferencz   177. 171. Boros Mihály  
143. 138. Rósinger Dávid   178. 172. Vasas Lászlóné 2/4
144. 139. Győri József       sz. Bodnár Borbála  
145. 140. Boros András és neje 1/2     Bodnár György és 1/4
    Szül: Lelka Anna 1/2     Bodnár János 1/4
146. 141. Győri Péter   179. 173. V Kiss Sándor és neje 1/2
147. 142. Papp Lajos és neje 1/2     Szül: Katulya Anna 1/2
    Szül: Juszku Juliánná 1/2 180. 174. Ifj. Győri János 1/2
148. 143. Szabó László   és i leje S zül: Szabó Zsuzsanna 1/2
149. 144. Szabó Ferenczné   181. 175. Módis Ferencz  
    sz. Győri Zsófia   182. 176. N. Kiss György  
150. 144/ a Kiss Sándor   183. 177. Rinyu Ferencz  
151. 145. Tar István   184. 178. Módis Mihálky  
152. 146. Elek András   185. 179. Palóczi István  
153. 147. Hegyes Imre   186. 180. V. Demendi Istvánné  
154. 148. Szakolyi Ignácz       sz. Vámos Zsuzsanna  
155. 149 u. a.   187. 181. K. Módis István  
156. 150 Kovács István 1/2 188. 182. Gulyás Ferencz  
és birtoktársa Nagy Péter 1/2 189. 183. Fazekas Pál és neje 1/2
157. 151 N. Demendi István 1/2     Szül: Kerecsen Mária 1/2
és neje sz. Palóczi Juliánná 1/2 190. 184. Lenyu József  
158. 152 Szabó Gábor   191. 185. Nyúl István  
159. 153 Elek Péter   192. 186. u. a.  
160. 154 Tamás János   193. 187. Kiss Sándor  
161. 155 Szakolyi Ignácz   194. 188. Horváth Mihályné  
162. 156 Rósinger Imre       Sz: Gencsy Margit  
163. 157 u. a.   195. 189. u. a.  
164. 158 Tamás György   196. 190. Szentmiklóssy Lászlc  
165. 159 Fátinczó Mihály 1/2 197. 191. u. a.  
  és neje sz. Vizniczki Anna 1/2 198. 192. Özv. Tisza Kálmánné  
166. 160 Győri Ferencz       sz. Dégenfeld Ilona grófnő  
167. 161 Rinyu János   199. 193. u. a.  
168. 162 Pósán Illés   200. 194. Ifj. Farkas Sándor  
169. 163 Riczu István   201. 195.    
170. 164 Szina István   1 1 Özv. Weisz Lipótné  
171. 165 . Elek Mihály   217. 211. sz. Kandel Sára  
172. 166 Antal János és neje 1/2 218. 212. Szőllősi István  

219. 213. Seres József   241. 235. Csikós Lajos 1/2
220. 214. Seres György       és birtoktársa  
221. 215. Bihari Ferencz       Nagy Zsófia (hajadon) 1/2
222. 216. Vadon Sándor és neje 1/2 242. 236. Győri András 1/2
    Szül: Szilágyi Ágnes 1/2 és birtc )ktársa P. Kiss Sándor 1/2
223. 217. Bodó Antal   243. 237. u. a.  
224. 218. Vas Mihály   244. 238. Hetei Antal és neje 1/2
225. 219. Gilányi László és neje 1/2     Szül: Nagy Zsófia 1/2
    sz. Pálosy Zsuzsanna 1/2 245. 239. Szentmiklóssy Lajosné
226. 220. A. Szabó János 1/2     Sz: Finta Karolina  
és neje sz. Néző Mária 1/2 246. 240. Bécsi János  
227. 221. Komlósi István   247. 241. Kóródi János  
228. 222. Mészáros László   248. 242. Lichlman Máyer  
229. 223. Maxin József és neje 1/2 249. 243. Birtók Zsigmondné  
    Szül: Pipói Borbála 1/2     Sz: Pelsóczi Juliánna  
230. 224. Köröskényi Gyula   250. 244 Pásztor Károly  
231. 225. Varó Miklós   251. 245. Varga Imre és neje 1/2
232. 226. Madar István       Szül: Farkas Etel 1/2
233. 227. Szabó Mihály   252.T246 Szakolyi Ignácz  
234. 228. Bodolai Sándorné sz. Madar Éva   253.T247. 254.T248 u. a. u. a.  
235. 229. Fecsu Miklós   255.T249
Szül: Dégenfeld Ilona grófnő u. a.
Özv. Tisza Kálmánné  
236. 230. Karsai Istvánné sz. Varga Juliánna  
256.T250
   
237. 231. Kádár Mihály   257.T251 u. a.  
238. 232. Farkas Pál   258.T252 Bay György  
239. 233 u. a.   259.T253 u. a  
240. 234. Pásztor István   260.T254 261.T255 Lichlman Dezső Hajdu Gyula és neje 1/2
A Megjegyzés: T = tanya       Szül: Weisz Fánni 1/2
               
               
               

Az 1909. évi V törvénycikk végrehajtása iránt kiadott 53501-909. évi utasítás alapján foganatosított birtokvalósítás alapján újból szerkesztette és jelen házszámjegyzék helyességét igazolja.

Szakoly, 1911. aug. 31.

Bakos Pál                                          Magyar Sándor
jegyző                                              kat. ügyvezető
Elek András                                        Pecsétlenyomat:
hitelesítő                                    SZABOLCS VÁRMEGYE
SZAKOLY község 1908

A 2001. évi népszámlálás összesítő adatai:

Számlálókörzeti címjegyzék és gyűjtőív

Ház Tulajdonos szám Lakók száma Ház szám Tulajdonos Lakók száma
AKÁCFA UTCA 12. Bogdán Sándor 2
1. üres lakás   14. Fényes Tibor 4
2. Horváth Lajos 8 16. Módis Jánosné 3
4. Szilágyi Géza 5 18. Belme István 5
6. Horváth István 2 20. Vajda József 3
8. Varga Elemér 6 22. üres lakás  
10. Balogh József 6 24. Kovács János 3
12. Varga József 4 26. Győri Lászlóné 2
14. telek 4 28. Nádházi Ferenc 2
16. Szabó Ferenc 6 30. Szabó László 3
18. Szabó János 5 32. telek  
BERCSÉNYI UTCA   34. Ruszin Andrásné 2
1. Nagy József 4 36. Módis Ferencné 5
3. Agárdi Miklósné 2 38. telek  
5. Orosz István 2   ÁRPÁD UTCA  
7. diszkont bolt   1. telek  
9. üres lakás   3. telek  
11. Módis László 4 5. telek  
13. Módis József 2 7. Módis István 4
15. üres lakás   9. Bocskai József 4
17. Csiszár János 4 11. Gulyás József 3
19. Győri László 4 13. telek  
21. Csontos Józsefné 2 15. telek  
23. Kiss Ferenc 2 17. telek  
25. Rózsavölgyi Imre 3 19. telek  
27. Tóth Ferenc 5 21. Boros Mihály 4
29. Gödény Balázs 2 23. Balla Géza Ottóné 3
31. Tóth Mihály 7 2. Szabó György 3
33. Kovács Sándorné 5 4. Urszuly János 4
35. Gődény Gábor 2 6. Rása László 2
37. Felföldi Pál 4 8. telek  
39. Kálmánházi László 3 10. Illés Ferenc 3
41. Szilágyi József   12. telek  
43. Szilágyi Jánosné   14. Kirnyák Sándor 5
2. Szociális Gondozási Központ 16. Horváth József 6
4. Terhes Miklósné   18. Demendi Sándor 5
6. Sinka János 4 20. Pósán László 4
8. Belme Jánosné 4 22. Sós Sándorné 4
10. Palóczi Ferencné 2      

24. Halász József 2 41. Marján Györgyné  
26. üres lakás   43. Turbucz Ferencné  
28. Bodó Ferenc 6 45. Csontos Ferenc 4
30. Najóczki Ferenc 3 47. Sinka Ferenc 4
32. Oláh Imre 2 49. Herczeg Attila 3
34. Kiss Józsefné   51. Haraszti János 3
36. telek   53. Terdik Ferenc 4
38. Nagy István 2 55. Kapási Julianna 3
40. Csordás János 7 57. Bíró Gábor 2
42. Perge Mihály 7 59. üres lakás  
44. Csordás Sándorné 2 61. Szóllősi Attila  
46. Rédai Miklós   63. Kiss Sándor 4
48. Polyák Lajosné 2 65. Szűcs Tibor 3
50. Nagy István 2 67. Szűcs Illés 4
LILIOM UTCA   2. vegyesbolt  
1. Pósán Ferenc 2 4. Nagy Sándorné 4
3. presszó   6. presszó  
5. Kiss István 4 8. telek  
7. Szőllősi András 4 10. Tóth Miklós 4
9. Erdei Sándor   12. Illés Béla 5
11. Erdei Sándor 6 14. Kopócs Barna 4
13. Kiss Gábor 5 16. telek  
15. üres lakás   18. telek  
17. Szabó György 2 20. Hegyes Tibor 4
4. Vaszil Lőrincné 3 22. Szabó Ferenc 4
MIHÁLYDI UTCA 24. Szabó János 4
1. Vadon Pál 4 26. üres lakás  
3. tápbolt   28. pihenőpark (őspark)  
5. Tóth József 3 30. Nyerges És Szíjgyártó  
7. Szilágyi Mihály   32. telek  
9. Szilágyi Tibor 4 34. Szilágyi János 3
11. Ruman Józsefné 2 36. Zakar Sándor 4
13. Fehértói Ferenc 2 38. telek  
15. Pózmán Csaba 4 40. telek  
17. Rózsavölgyi Imréné   42. Gyurcsik Attila 4
19. Sándor István 2 44. Szimeiszter Ferenc 4
21. Sándor István 3 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
23. Mile Károly 3 2. telek  
25. Nagy János 3 4. telek  
27. üres szoc. intézmény   5. telek  
29. Kiss Sándorné   8. telek  
31. Popovics Miklós 2 10. telek  
33. Mester Istvánná 2 12. Szarvas János 4
35. Pósán Sándor 3 14. telek  
37. Pataki Istvánné 5 16. üres lakás  
39. Tóthszegi Sándorné 2 18. telek  

20. telek   2. Nagy Ferencné 2
22. telek   4. Nagy József 3
24. telek   6. Lengyel Sándor  
SZABADSÁG UTCA   LÉTAI UTCA  
1. Obsitos Gyula 2 1. Önkormányzati tulajdonú  
3. Balázs Jánosné     bolthelyiség szolgálati lakás  
5. Csicsák János   3. Molnár Imre 2
7. Máté István 2 5. Mászlai György 4
9. Szabó László 3 7. Római Kat. Templom Parókia  
11. Leier Lászlóné 8   Urbin Ágnes  
13. Nagy Jánosné   9. Egészségügyi Központ  
15. Nagy János 4 9. Szolgálati lakások  
17. Kapusi Imre   9. Dr. Vasvári Tünde 4
19. üres lakás   9. Dr. Baran Zoltán 4
21. üres lakás   9. Pásztor Sándor 4
23. Néző László 2 11. Jámbor Istvánné  
25. Erdei József 5 13. magtár  
27. üres lakás   15. Obsitos Sándor 4
29. Szilágyi György 2 17. Kaposi Mihály 4
31. Módis Ferenc 2 19. üres lakás  
33. Csontos Sándor 2 21. üres lakás  
35. Máté Mihály   23. Budai István  
37. Kohári István 4 25. üres lakás  
39. Néző István 2 27. telek  
2. Tóth Róbert 2 29. telek  
4. üres lakás   31. Laza István 7
6. Fikter Istvánné   33. Laza János 2
8. Balogh József 2 35. Cserepes Pál 4
10. élelmiszerbolt   37. Elek János 2
12. Antal Istvánné   39. Szűcs Miklós 2
14. Lukács József 3 41. Módis István 2
16. telek   43. üres lakás  
18. Erdei Mihályné   45. Szabó István 4
20. telek   47. Hadházi Tibor  
22. Nagy János 4 49. Gulyás Sándor 3
24. Szőllősi Sándor 5 51. Bíró Imre 2
26. Varga János 3 53. Adorján László 4
28. Szűcs István 4 55. telek  
30. Horváth Sándor 3 57. Győri Ferenc  
32. Nagy Sándorné   59. Száldobálgyi Lajos 4
KOSSUTH-KÖZ   61. Domokos Miklósné 3
1. Csipkés Csaba 5 63. Palóczi Ferencné  
3. Viktor Sándor 5 65. Pető István 5
5. Csordás Lászlóné 3 67. Mercs György 2
7. Kapási György 2 69. Kokas Józsefné 3
9. Végvári Sándor 5 71. Kovács László 2

73. üres lakás   62. Pető Ferenc 4
75. Módis Margit 2 64. üres lakás  
77. Antal László 4 66. Girán László 4
79. Polyák Ferenc 5 68. telek  
81. Horváth Ferenc   70. telek  
83. Molnár Ferenc 3 72. Rényai Mihályné 2
85. Boros Mihály 3 74. telek  
87. Romos Ház   76. Győri Sándor 2
89. Simon József 2 78. üres lakás  
91. Kiss István 4 80. telek  
93. Kiss Ferenc 5 82. -  
95. Kondor Jánosné   84. Kapási Sándorné  
97. Csiszár János 3 86. Szőke János  
2. Református Templom   88. Girán Pál 2
2. Fehér Dezső 4 90. Irinyi Bálintné  
4. Őri János 2 92. Irinyi László 2
6. Juhász Ferenc     RÁKÓCZI UTCA  
8. Önk. Szolg. lakás   3. Takács Ferencné  
  Tamás Miklós 2 5. Sarkadi János 3
10. Pénzes János   7. Hegyes Mihály 4
12. Hegyes Ferencné   9. Győri András 3
14. Kiss György 4 11. Kovács Ferenc 4
16. Nagy István 3 13. Mercs János 2
18. Napköziotthonos Óvoda 15. Mercs Imréné  
20. üres lakás   17. Molnár László 4
22. üres lakás   19. Nagy István 2
24. Kiss Istvánné   21. Meglécz János 2
26. Orgován Sándorné 2 23. Birta Sándor 3
28. Módis István 2 25. Romos Ház  
30. Vasi Sándor 5 27. Nagy Imre 3
32. telek   29. File Imre 4
34. telek   31. Gődény Gábor 3
36. Batai László 4 33. Gyulai Sándor 4
38. Bodnár József Tüzép 35. Kapitány György 4
40. Kovács Zoltán 4 37. telek  
42. Bodnár József 2 39. Popovics István 4
44. telek   41. Kovács Károly 6
46. Kékesi József 5 43. Madar Ferenc  
48. Módis Ferenc 3 45. Győri István 5
50. Módis Miklós 4 47. Bodnár József 2
52. Halász Antal 4 49. Mikula József 2
54. Lovas Mihály   51. Pető József 4
  Presszó   53. Vadon Péter 2
56. Parti László 3 55. Zakar István 4
58. Szőllősi József 4 57. Nagy Mihályné  
60. Szabó Piroska 2 59. Jakab László 4

61. Jakab Lajos 4 7. Szabolcsi Mihály 4
63. Kovács Zoltán 2 9. Belme Sándor 3
65. üres lakás   11. Száldobágyi Lajos 2
67. Kovács István 5 13. Bodolai Zoltán 2
69. Tóth István 2 15. Budai Istvánné 2
71. Móriczné Tóth Csilla 3 17. Győri Sándorné 2
73. Bodnár István 3 19. Győri Albertné 2
75. Móricz István 3 21. Kiss Mihály  
2. Görög. Kat. Templom   23. Patka László 2
4. Biri Gábor 4 25. Kiss Tibor 5
6. Kokrák Istvánné   27. Dr. Szilágyi Györgyné  
6/A Oláhné Kokrák Ágnes 4 29. Ádám Ferencné 2
8. Nagy Károly 4 31. Antal Lászlóné 4
10. Polgármesteri Hivatal   33. Major István 2
12. Győri Brigitta 3 35. Győri Ferenc 4
14. Irinyi László 3 37. Módis József 4
16. Seres Miklós 5 39. Hadházi István 4
18. Bíró László 4 41. Kristóf István 5
20. Donka László 4 43. Birta Ferenc 3
22. Győri József 3 45. Lukács Tamás 2
24. Nádházi Istvánné 3 47. Hegyes László 2
26. Felvásárló telep   49. Gere József 3
  (Marján és Társa)   51. Kovács Béláné  
28. Terebesi Illés 2 53. Kókai Mihály 7
30. üres lakás   55. Győri István 4
32. telek   57. Vadon István 2
32. telek   59. Vadon István 2
34. Pelyák László 3 61. Kerekes Attila 3
36. Serbán Béla 2 63. Vadon Sándor 2
38. üres lakás   65. Rácz Bálint 4
40. Gyebnár László 4 67. Gráma György 5
42. Blazsán János 2 69. Marján Miklósné  
44. Pellei Mihályné 3 71. Juhász Sándor 5
46. Antal Lászlóné 2 73. Tóth Sándor 3
48. Miklósi Barna 4 75. Berzsán István 4
50. Kutálik Ferenc 4 77. Réz József 3
52. Sóos Ferenc 2 79. Sitku János 5
54. Jakab Lajos   81. Szűcs András 2
56. Szűcs Péter 2 83. Szunai Péter 6
58. Kapási István 3 85. Nádházi Ferenc 4
60. Gergencsik Lászlóné 2 87. Hegyes László  
62. Mester László   89. Benke Ferenc 4
BALKÁNYI UTCA     91. Nagy Gyula 5
1. ABC   93. Kiss Józsefné  
3. Vadon Pál 2 95. Dede Ferencné  
5. Vadon Istvánné   2. Kht. Iroda  

4. Katona Imre 2 92. Erdei Ferenc 5
6. Katona Tibor 4 94. Tóth István 3
8. Kerti Barnabás 2 96. Tóth Sándorné 2
10. üres lakás   98. Pataki Sándorné 4
12. Szarka Jánosné 2 100. Szabó József 2
14. Rédai György 4 102. Őri János 2
16. Móricz Zsigmond   104. Szűcs András 3
  Községi Könyvtár   106. Székely Sándorné 4
  Mándi Lászlóné 4 108. Bécsi Ferenc 4
18. Fazekas László 3 110. Módis Sándorné 4
20. Zsadányi Mihály 4 112. Tóthszegi János 3
22. üres lakás   114. Hegyes László 2
24. Szűcs János 5 116. Jászberényi János 5
26. Hetey Károly 4 118. Harcsa László 2
28. Elek Istvánné   120. Sinka György 4
30. Módis János 4 VÖRÖSMARTY UTCA    
32. Kerecsen Jánosné   1. Serbán György 3
34. Szokol Béla 4 3. Győri Ferenc 2
36. Marján Zoltán 2 5. Kiss Lászlóné  
38. Tonté József 2 7. telek  
40 Stock Sándor 4 9. üres /Jászberényi/  
42. Birta Sándor 2 11. Tőzsér László 3
44. Bulátkó László 4 13. Vajda László 3
46. Orosz János 5 15. Barkaszi Mihályné  
48. Bodnár Sándor 2 17. Terebesi László 3
50. Palóczi Lajos 6 19. Nagy Tibor 3
52. Szabó Tiborné 2 21. Romos Ház  
54. Juhász István 2 2. Albert István  
56. Vékony László 4 4. telek  
58. Bíró Sándorné   6. Harcsa István 4
60. Marján Jánosné   8. Hegyes Ferenc 3
62. Herczeg Zsolt 3 10. telek  
64. Hamza András 3 12. Szőllősi József 2
66. Szabó Béla   14. Tóth Jánosné  
68. Balázs József 3 16. Felföldi Pál 4
70. Terebesi Illés 4 18. Tóth Mihály 4
72. üres lakás /Megléc János/   ESZE TAMÁS UTCA  
74. telek /Gere Zsolt/   1. Görög Kat.Parókia  
76. Páll János 4   Szűcs Mihály 4
78. Bolt /Kerekes Attiláné   3. Dofer Dohányfermentáló  
80. Szabó József 4   Iroda(Szolnok)  
82. Nádházi Ferenc 3 5. Győri Elek 4
84. Birta Sándor 5 7. Tóth István 4
86. Bécsi Ferenc 4 9. üres Ház  
88. Dombóvári Ferencné   11. Szabó Imréné  
90. üres /Dombóvári Ferenc/   13. Módis Sándor 3

15. Bacskai Józsefné   9. Terdik Antal 4
17. Kapási Péter 4 11. Szilágyi Ferenc 3
19. Végvári Sándor 2 13. Balogh Sándor 4
21. Bacskai Miklós 2 15. telek  
23. Kiss József 3 17. Illés Gyula 4
25. Mészáros Imre 3 19. telek  
27. Vadon Istvánné 9 21. Végvári László 4
29. Kereskényi György 4 2. Pisák Jánosné 2
31. üres lakás   4. Borbély László 6
33. Orosz István 5 6. Kovács Sándor 5
35. Serbán István 4 8. Győri László 5
2. Egyetértés Mg. Szöv. ] Irodája 10. Nádpor László 3
4. Galambvári Jánosné   12. Elek István 3
6. Szilágyi Sándor 4 14. telek  
8. Bekő Ferenc 4 16. telek  
10. Somogyi István 6 18. telek  
12. Módis Sándor 4 MOSOLYTÓ KÖZ    
14. Patka Imre 4 2. Kondor Mihály 3
16. Bacskai Pálné 2 4. Kiss Ferenc 4
18. Szűcs László 3 6. Budaházi Zoltánné 4
20. Elek József 3 8. telek  
22. Módis Tibor 4 10. Tamás Csaba 4
24. Győri Ferenc 5 12. Sallai Tamás 4
26. Barna Józsefné 4 ISKOLA UTCA    
28. Bocskai László 5 1. Módis Mihály 4
30. Szilágyi Imréné   3. Vilmányszki Jánosné  
32. telek   5. Csordás Lajos 4
34. Kerecsen Miklósné 2 7. Nyeste Imréné  
36. Barna Antal 3 9. Önkormányzati  
38. Nyírség Farm Bt.     Kazánház  
  Dohányszárító Telepe   2. üres lakás  
40. Nyírség-Farm Bt.   4. Diószeghy Elemér 3
  Dohányszárító Telepe   6. Kokrák István 7
42. Dudás László   8. Belme János 2
44. Módis László   10. üres lakás  
46. Demendi István 5 12. Serbán Miklósné  
48. Barna Antal 2 14. Arany János Általános  
50. Deme János 2   és Szakképző Iskola  
52. Boros Miklósné   ERKEL UTCA    
54. Módis Lajosné 4 1. Tóthszegi János  
56. tsz. szolg. lakás   3. Sinka István 4
DOMB UTCA     5. Bécsi Ferencné  
1. Tóth Sándor 3 7. üres lakás /Sinka Györgyné/
3. Palóczi István 3 9. Vékony Sándor 2
5. Hadházi Attiláné 2 11. Járcsics Mátyás 2
7. Kovács József 4 13. Ádám Béla 3

15. Vékony Mihály 2 25. Kerezsi Ferenc 2
17. Elek Ferenc 2 27. Madar Sándorné 5
19. Harcsa István 10 29. Katona Sztankóné 2
21. Ádám Béláné 4 31. Bagoly Mihály 7
23. Gnáp Mihályné   33. Juhász Ferenc 5
2. Rácz Istvánné 4 35. Bátori Pálné  
4. üres lakás /Rácz Istvánné/ 37. Móricz Miklósné 3
6. Módis István   39. Marton András 5
8. Módis Ferencné   GÁBOR ÁRON UTCA  
10. telek   2. Elek Sándor 2
12. Juhász Lajosné 3 4. Sinka György 2
14. Katona Mihályné   6. Kerezsi Jánosné  
16. Vékony Istvánné   8. Végvári Józsefné 2
18. Benke Sándorné   9. üres lakás  
20. Bekő Ferenc 2 12. Csipkés Mihály 4
22. Berzsán János   14. Sinka György 4
24. Oláh Sándor 2 16. Végvári József 4
ÁROK UTCA   18. Szabó Istvánné 1
1. Parti János 2 19. Pető Józsefné 2
3. Rózsavölgyi Imre 2 22. Kiss János 2
5. Tóth Béla 3 24. Mészáros Jánosné  
7. Varga Géza 11 26. Módis István 4
9. Gergely Sándor 8 28. Albert György 5
11. üres lakás   30. Barkasziné Réz J. 3
13. Horváth Béláné 13 32. Juhász Ferenc 5
FENYVES UTCA   34. Albert Györgyné  
1. telek   36. Illés Mihály  
3. Tóthfalusi Gézáné 3 38. Szabó László 2
  Horváth Ignác 6 40. Elek Sándor 2
7. Vass István 7 42. Kutasi Sándor 3
9. üres lakás   44. Tóth Istvánné  
2. üres lakás   46. Sinka Lászlóné 2
4. Sebestyén Zoltánné 6 48. Haraszti János 4
GÁBOR ÁRON UTCA   50. Szilágyi Györgyné 3
1. Kigyósi Imre 4 52. Serbán Mihályné 6
3. Kiss Miklósné   54. Bodai János 5
5. Tóth Józsefné   36. Szabó Sándorné  
7. Jenei László 3 58. Bodai Béláné 5
9. Bíró László 2 GALAMB UTCA  
11. Illés László 2 1. Puskás Miklós 3
13. üres lakás   3. Kanalas Györgyné 3
15. Seres István 6 5. Perge Mihályné 2
17. Nemes Mihály 3 7. Kiss Mihályné 5
19. telek   9. Balogh Józsefné 5
21. Illés László 3 11. üres lakás  
23. Kiss Sándorné   13. Erdei József 5

15. Csordás Istvánné 2 12. Gulyás Józsefné  
17. Nagy László 5 14. telek  
19. Szabó György 2 16. Fazekas János 5
21. Szabó László 5 18. Terjéki Tibor 6
23. Kovács László 2 20. Polyák Istvánné 2
25. Sáránszki Mihály 4 22. Módis Ildikó 3
27. Orosz István 7 24. Elek Imre 2
29. Juhász György 5 26. Kondor Elekné  
31. Kovács Béla 3 FELSZABADULÁS UTCA
2 telek   1. üres lakás  
4. telek   3. Katona Imre 5
6. telek   5. Elek Sándor 3
8. telek   7. Vajda Istvánné 2
10. telek   9. Nagy Ferencné 4
12. telek   11. Szilágyi Mária  
14. telek   13. Tóth Mihály 3
16. Vékony János 2 15. üres lakás  
18. üres lakás   2. Tóthszegi Józsefné 3
BÉKE UTCA   4. Nagy Ferenc  
1. Nyiri János 4 6. Illés László 2
3. Bodovics Andrásné   8. telek  
5. Elek Attila 4 10. Olasz Tiborné 2
7. Urbin Sándor 3 12. Rédai György  
9. Molnár István 3 14. Simon József 4
11. Gere János 5 16. Pásztor Mihály 4
13. Kigyósi Imre 2 18. üres lakás  
15. Szatmári Istvánné 2 HUNYADI JÁNOS UTCA
2. Molnár István 2 1. Nagy János 4
4. Szilágyi Miklósné   3. Néző Tibor 3
6. telek   5. üres lakás  
8. üres lakás   7. Bebesi Jánosné  
BEM UTCA   9. Orosz László 3
1. Szőllősi János 2 11. Járási László 2
3. Varga Gábor 5 13. Járó Anna 3
5. telek   15. Szabó Sándor 3
7. telek   17. üres lakás  
9. Jakab Józsefné   19. Kerecsen Györgyné  
11. Győri István 2 21. Bacskai István 4
13. Pásztor Istvánné 2 23. Belme Mihály 3
15. Soós Józsefné   25. üres lakás  
17. Pénzes Józsefné   2. Szabolcs-Szatmár-Bereg
2. Iroda     Megyei Önk.  
4. Huszár Ferenc     Ápoló-Gondozó Otthona
6. Kerezsi János 6 KOSSUTH UTCA  
8. Szabó István 4 1. Nagy Györgyné 8
10. Papp Béláné   3. Nagy Lajosné 2

Képzettség

A lakónépesség képzettségi adatainak vizsgálata során megállapítható, hogy az általános iskola 8 osztályát a kötelezettek 98%-a elvégzi. 63

A lakosság képzettségének százalékos megoszlása: 8 osztályt végzett 99,8%, szakmunkásképzőt-szakiskolát végzettek aránya 35%, középiskolát végzett 25%, felsőfokú iskolát végzett 6%.

Az általános iskola tanulói létszáma az elmúlt években 350-400 fő között változott.

Valamennyi tanuló továbbtanul középfokú intézményekben, szakközépiskolában, gimnáziumban 37,4%, szakmunkásképzőben 60%, a középiskolát végzők 1/3-a tanul tovább felsőfokú oktatási intézményekben.

A felnőtt lakosság szakképzettségének fő iránya építő-, cipő- és textilipari, valamint mezőgazdasági szakterület. A település életében fontos szerepet tölt be a mezőgazdaságban és az iparban tevékenykedő 12 fő, az egészségügyben 5 fő, 40 fő pedagógus és egyéb területeken dolgozó 11 fő felsőfokú végzettségű értelmiségi.64

Foglalkoztatás

Az 1960-as években a szakolyi emberek egy része rákényszerült arra, hogy megélhetését családjától távol biztosítsa.65 Az 1970-1980-as években elkezdődött ipartelepítés keretében bővültek a helyben foglalkoztatás lehetőségei, csökkent az eljáró dolgozók száma, amely azért még mindig jelentős. Az 1980-as évek második felétől ez a réteg kedvezőtlen helyzetbe került, elsőként vált munkanélkülivé.

A munkaképes korú lakosság száma 1727 fő, melyből az összes aktív keresők létszáma 993 fő. A foglalkoztatottak aránya 57%. Az összes foglalkoztatottból ágazatonként az iparban 31%, mezőgazdaságban 15%, kereskedelemben 12%, nem anyagi ágazatban 42%.

Napi ingázók száma 195 fő, amelyből 148 fő eljár a településről, Szakolyba bejár 47 fő.

A munkanélküliségi ráta 22,5%-os. E súlyos gondok megoldásában a nagy ütemben megvalósuló infrastrukturális beruházások segíthetnek, melyek legfontosabb célja, hogy megfelelő környezetet teremtsenek a helyi munkahelyek létesítéséhez. Előnyben részesülnek az önkormányzati beruházások vállalkozásba adásakor azok a kivitelezők, akik helyi embereket foglalkoztatnak.

Az önkormányzat a támogatás egyéb formáival is ösztönzi a vállalkozókat, így például kedvezményesen területet biztosít a vállalkozók részére, illetve meghatározott ideig mentesíti az új vállalkozókat a helyi iparűzési adó megfizetése alól. Ennek eredményeként erősödnek a helyi vállalkozások. 11 gazdasági társaság, 3 szövetkezet, 9 intézmény és 70 kereskedelmi és szolgáltató egység kínál munkalehetőséget.

Az önkormányzat szükség szerint változó összetételű és létszámú közhasznú munkást foglalkoztat.

 

A KÖZIGAZGATÁS TÜKRÉBEN

Az első írásos dokumentumok IV László uralkodásától állnak rendelkezésünkre, tehát a település közigazgatása több, mint 700 éves.66 Levéltári adatok a település közigazgatásáról teljeskörűen azonban csak a XX. századból maradtak fenn.

A település a török hódoltság idején ritkán lakott volt. Népessé csak az 1720-as éveket követően vált. Ekkor önálló közigazgatási jogkörrel még nem rendelkezett, annak valószínűsíthető időpontja az 1700-as évek végére, az 1800-as évek elejére vezethető vissza. Ezt támasztja alá az a levéltári adat, amely arról informál, hogy a Rákóczi-szabadságharcban szakolyiak nem vettek részt, mert a település ritkán lakott volt. Az 1800-as évek elején a község lakóinak száma egyre gyarapodott, ettől az időponttól kezdve Szakoly önálló jogállású település.67

A helyi képviseletet a virilizmus (legtöbb adót fizetők) és a mindenkor hatályos választójogi törvény alapján gyakorolták egészen a II. világháború végéig. Ezután a Nemzeti Bizottság, majd 1950-től, a tanácsválasztásokat követően a tanácstestületek gyakorolták a helyi végrehajtó hatalmat.

írásos jegyzőkönyvek a helyi hatalomgyakorlásról lényegében 1928-tól állnak rendelkezésre, azonban egyes korábbi jegyzőkönyvi kivonatokat sikerült felkutatni.

A testület által tárgyalt napirendeket döntő többségében a főjegyző vagy helyettese terjesztette a testület elé és ő készítette el a jegyzőkönyveket is.

Levéltári adatok szerint az 1931. február 19-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen a következők vettek részt:

Elek András főbíró, mint elnök, Dr. Újhelyi Tibor, Papp Gábor, Bleuer Béla, N. Kapitány György, Lövy József képviselők és Gönczy Sándor főjegyző.

1932. december 30-án helyi képviselőválasztás volt a településen, amely után változott a személyi összetétel:

Legtöbb adót fizetőkből rendes tagok (virilizmus elve): Gróf Tisza Lajos, Klár Béla, özv. Horváth Mihályné, Szakolyi Sándor, özv. Bay Györgyné, Bleuer Béla, Szakolyi Miklós, Klein József, Szentmiklóssy Barnabás, özv. Szentmiklóssy Ferencné, ifj. Gődény Ferenc.

Póttagok: Hadházy Lajos, Dr. Lévay Miklós, Szentmiklóssy László, özv. Kiss Sándorné, N. Kapitány György és báró Bornemissza Károly.

Választott rendes tagok: 1935. december 31-ig. Viznyiczki Mihály, Vadon Sámuel, vitéz Molnár András, Hadházy Ferenc, Kapitány János.

Választott póttagok 1935. december 31-ig:

Palóczy János, Kiss Béla, Sarkadi Mihály, Hegyes Ferenc, N. Kapitány György és Győri Sámuel.

Választott rendes tagok 1938. december 31-ig:

Hadházy Lajos, Kriston Elek, Tulipán Miklós, Keresztessy József,

N. Kapitány György és Lövy József.

Közfelkiáltással községi bírónak megválasztották Hadházy Ferencet, helyettesének Jelics Józsefet.

Ezen személyek letették az 1886. évi XXII. tc. 85 §-ában előírt esküt.

1934. február 10-én rendes tavaszi közgyűlése volt a képviselőtestületnek, amelyen a következők vettek részt:

Hadházy Ferenc főbíró, mint elnök, Szakolyi Sándor, Szakolyi Miklós, Bleuer Béla, Eötvös Imre, Kriston Elek, Keresztessy József, Tulipán Miklós, Vadon Sámuel, vitéz Molnár András, Palóczi Lajos, Jelics József, Muraközi József, Elek Ferenc, Vadon József, ifj. Szabó László képviselők és Gönczy Sándor főjegyző, mint előadó.

Ekkor Szakoly község 1933. évi háztartási számadását is elfogadták, amely a következőképpen alakult:

18.560 pengő 71 fillér bevétellel, 18.560 pengő 71 fillér kiadással

- pengő - fillér maradvánnyal jóváhagyták.

Szemelvények a számadás egyes fejezeteiről:

 1. szegény alap,
 2. testnevelési alap,
 3. munkás segély alap,
 4. tűzoltó alap,
 5. szegény gyermekek alapja,
 6. szeszfőzde alap, stb.

Az ingyen gyógykezelésre jogosultak névjegyzékét is megállapították, amelynek alapján 146 fő részesült ebben az ellátásban.

Ezen az ülésen döntöttek az 1934. évi költségelőirányzatról is, amely a következőképpen alakult:

22.448 pengő 28 fillér szükséglettel 6.200 pengő - fillér fedezettel

A költségelőirányzatot 16.288 pengő 28 fillér fedezetlen hiánnyal állapította meg a testület, melynek fedezetére 144%-os pótadó kivetését rendelte el.

A képviselőtestület 1942-ben a 2014.K. 15/1942. Kgy. számú véghatározatával a település DÍSZPOLGÁRÁVÁ választotta meg Dr. Kállay Miklóst, a magyar királyi Miniszterelnök Úr Őméltóságát.

1945-ig hasonlóan folyt a települést irányító közigazgatási tevékenység, azonban a település a háborús időszakban különösen nehéz helyzetben volt. 1944 október közepéig, a kiürítési parancsig Gönczy Sándor főjegyző hivatalában volt, majd elhagyta a falut. Ide később sem tért vissza, úgyhogy a front elvonulása után, 1944 decemberében az új, demokratikus hatalmi szervek felhívására a községi Nemzeti Bizottság K. Nagy Miklóst választotta főjegyzőjévé, helyettese pedig az Erdélyből visszatért korábbi segédjegyző, Eötvös Imre lett.

1945-ben, sőt már 1944 végén - a fasizmus elnyomása alóli felszabadulás után - a bizonytalan államhatalmi és közigazgatási időszakban is megfelelően működött a település helyi közigazgatása. Sor került a földosztásra, amelyen az eddig nincstelen lakosok is földtulajdonhoz jutottak a család létszámához viszonyított mértékben és azonnal megkezdték a régi kultúrák vetését és művelését. Az 1945 utáni választásoknál helyi szinten a Független Kisgazda és Polgári Párt, a Nemzeti Paraszt Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt jelöltjei kerültek be a helyi testületbe, a Nemzeti Bizottságba.

A Tanácstörvény elfogadása után 1950-ben a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) térnyerése következtében a párt jelöltjei kerültek a helyi hatalmi szervekbe. Az 1950-es választáskor az alábbi személyek töltötték be a vezető tisztségeket:

 1. VB elnöke Fazekas István
 2. VB elnök- helyettese Hanzel Imre
 3. VB titkára K. Nagy Miklós
 4. VB tagjai voltak: Antal László, Bíró Sándor, Kovács József, Mátó Irén, Sipos István, Szabó Sándor

1952-ig a VB elnöke és helyettese, valamint titkára személyében nem történt változás. 1952-ben a VB elnöke Kígyósi Mihály lett, a VB elnökhelyettesi állást Hanzel Imre töltötte be és titkára Tóth Piroska lett.

Az 1953-ban megválasztott tanácstestület tagjai (51 fő):
1. Antal László 18. Juhász Ferenc 35. Papp Sándor
2. Bekő Ferenc 19. Kapási István 36. Pataki Ferenc
3. Belincsák János 20. Kaposi Sándor 37. Pénzes István
4. Birkó András 21. Kígyósi Mihály 38. Poór János
5. Bíró István 22. Kiss Ferenc 39. Poór Sándor
6. Bíró Sándor 23. Kiss István 40. Rédai György
7. Bodolai Zoltán 24. Kocsa Tivadar 41. Rózsavölgyi Imre
8. Boros Mihály 25. Kohári Ferenc 42. Salga Ferenc
9. Dankó György 26. Kovács József 43. Sinka László
10. Dombóvári Mária 27. Lukács József 44. Szabó Sándor
11. Eötvös Imre 28. Mák Miklós 45. Szallai Mihály
12. Frecskán Mária 29. Mátó Irén 46. Szarka János
13. Gulyás Ferenc 30. Mátó Mihály 47. Szűcs Miklós
14. Győri Albert 31. Oláh Istvánná 48. Trencsényi Józsefné
15. Hanzel Imre 32. Onoffer Sándor 49. Vadon Péter
16. Jámbor István 33. Palóczi Ferenc 50. Vajda Mihály
17. Járási László 34. Papp János 51. Vilmánszki János

1953- ban a VB titkári állást Trencsényi Józsefné látta el.

1954-ben VB elnök Nagy Sándor, helyettes Bíró István volt, majd 1954. január 26-tól kezdődően Trencsényi Józsefnét Stock Gyuláné váltotta fel a VB titkári tisztségben.

1954-ben a VB tagjai voltak: Biró Sándor, Gulyás Ferenc, Koppány János, Kovács József, Mátó Irén, Papp Sándor.

A II. világháborút követően az ország újjáépítése és a lakosság megfelelő élelmiszerellátása érdekében működött az ún. beszolgáltatási rendszer, amely minden egyes paraszti gazdaságra óriási terhet rótt. A szakolyi emberek türelemmel viselték ezt a nagyon súlyos kötelezettséget.

A beszolgáltatási rendszert 1956-ban szüntették meg.

Ez az időszak súlyos lelki sérüléseket okozott, különösen azoknál a családoknál, ahol a beszolgáltatási kötelezettség teljesítése után üresen maradtak a kamrák. Ez alultápláltsághoz vezetett. Így a közigazgatásnak újabb kihívással kellett szembe nézni.

Az 1956-os forradalmi események Szakolyban sem múltak el nyomtalanul. Az abban résztvevő személyeket meghurcolták ugyan, de az akkori helyi vezetés a települését szerető emberek döntő többségének egyetértését és támogatását bírta.

Az 1956-os események utáni konszolidációs időszakban sem történtek olyan közigazgatási cselekmények, amelyek a településen élő lakosságot vagy annak egy részét elviselhetetlen helyzetbe hozták volna. Ezt mutatják az 1958-as választások is, amelyek rendben és fegyelmezetten zajlottak le.

1956-ban változás történt a VB elnök személyében. A tisztséget az 1958-as választásokig Kapási Péter töltött be.

1958-ban:

 1. tanácselnök Biró István,
 2. VB titkár Stock Gyuláné lett.

Az 1958-as tanácsülés elnöke Kalitza András volt. Az 1958-ban megválasztott tanácstagok:

1. Belme István 16. Kapási Péter 31. Id. Sinka János
2. Belme László 17. Kapitány József 32. Ifj. Sinka János
3. Birkó János 18. Kaptány Miklós 33. Stock Gyuláné
4. Biró István 19. Ifj. Kerecsen Péter 34. Szalai Mihály
5. Ifj. Biró Sándor 20. Kiss István 35. Szilágyi János
6. Ifj. Bírta Sándor 21. Kiss Lászlóné 36. Szűcs Gyula
7. Bodó Ferenc 22. Kohári József 37. Szűcs Miklós
8. Boros Ferenc 23. Módis Jánosné 38. Terhes István
9. Domokos János 24. Nyírcsák János 39. Tihor Gyula
10. Fazekas István 25. Orosz Ferenc 40. Vadon István
11. Galambvári János 26. Pálfalvi Sándor 41. Vajda Miklós
12. Gulyás Ferenc 27. Parti István 42. Ványi János
13. Győri Sándor 28. Reményi György 43. Végvári Sándor
14. Hegyes Ferenc 29. Salga Ferenc    
15. Kalitza András 30. Serbán Miklós    

Az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején a konszolidációs időszakban újabb teher hárult a közigazgatásra. Ebben az időben folyt a termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok (tszcs-k) szervezése.

Ekkor a településről az iparilag fejlettebb vidékekre sokan költöztek el, ami a lakosságszám nagymértékű csökkenéséhez vezetett. 1961-ben két szakszövetkezet is alakult: Virágzóföld- és az Árpád-. A kevés magántulajdonban maradt földet a tagosítások után rossz minőségű termőhelyi adottsággal rendelkező helyeken adták ki, ez a magángazdálkodás elsorvadásához vezetett.

Az 1960-as években a szakszövetkezetek gazdasági helyzete stabilizálódott, az 1968-ban bevezetett gazdasági mechanizmus hatására a növénytermesztésen és állattartáson kívül bizonyos ipari, építőipari tevékenységgel is bővítték a helyben foglalkoztatást.

A lakosság száma stabilizálódott, az 1970-es évek elejére az életkörülmények javultak. Ebben az időben tett látogatást - megyei programja keretében - Szakolyban Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. A község vezetőivel a mezőgazdaság fejlesztésének helyi lehetőségeit vitatta meg.

A település közigazgatásának legújabb kori történetében a III. Tanácstörvény hatására - az új gazdasági mechanizmus bevezetésével -a tanácstestületek számára is javultak a fejlesztés feltételei.

1962-től 1970. októberéig a tanácselnök Galambvári János volt. Ezen időszak alatt a VB titkári funkciót Stock Gyuláné és Zsigó Miklósné látták el.

Az 1971-ben megválasztott új tanácstestület már annak reményében kezdte meg működését, hogy a jobb gazdasági feltételek a település számára is jobb jövőképet biztosítanak. Az 1970. október 31 -én nyugdíjba vonult Galambvári János helyett Kirimi Jánost bízták meg a tanácselnöki teendők ellátásával, az áprilisban megtörtént választáson tanácstaggá, majd az alakuló ülésen a tanács elnökének választották. Az 1971-es választást követően tanácstagok voltak (39 fő):

1. Ádám Ferenc 14. Győri István 27. Mester István
2. Belme János 15. ifj.Győri István 28. Módis Jánosné
3. Bíró László 16. Hadházi István 29. Módis Mihály
4. Bírta Sándor 17. Juszku István 30. Nagy István
5. Boros Jánosné 18. Kalitza Ida 31. Popovics Miklósné
6. dr. Csókási Lajos 19. Kiss Ferenc 32. Kiss István
7. Elek Ferenc 20. Kirimi János 33. Parti István
8. Fényes Imre 21. Kondor Elekné 34. Szokol Béla
9. Fikter István 22. Kopócs Zoltán 35. Szűcs Imre
10. Galambvári János 23. Kujbus Andor 36. Terhes István
11. Gődény Gábor 24. Lekka Ferenc 37. Tóth Sándor
12. Gulyás Józsefné 25. Marján Miklósné 38. Vadon István
13. Győri Mihály 26. Mercs János 39. Varga János

Az 1970-es évek a közigazgatás számára új kihívásokat jelentettek, mivel szigorúan az ötéves tervhez illeszkedő fejlesztéseket lehetett megfogalmazni, amelyhez már állami pénzeszközök is jobban párosultak. A nagymértékű közös tanácsú település-összevonások a községet elkerülték, így önálló tanácsú településként tudta munkáját ellátni, közigazgatásilag a Nagykállói járáshoz tartozott. 1978-ban a Nagykállói járás megszűnt, és körzetközpontilag 1979. január 1-től a település - tiltakozás ellenére - a Nyírbátori járáshoz csatolták a települést.

A járási hivatalok megszűnése után a község Nyírbátor városkörzethez való tartozása továbbra is megmaradt a községnek az 1990-es választásokig.

1970. júliusától a VB titkári teendőket 1972-ig Magyar Jánosné látta el, majd 1990-ig Takács Ferenc volt a VB titkára. Az 1985-ös tanácsi választások során Kirimi János nyugdíjba vonulása miatt új tanácselnököt választott a település Rényai János személyében, aki azóta is első számú vezetője a településnek. Az 1985-ös tanácsválasztásokon 26 főt választottak meg tanácstagnak:

1. Belme János 10. Hadházi István 19. Motkó Sándomé
2. Bilanics Mihály 11. Jenei András 20. Nagy Istvánné
3. Bíró László 12. Keresztes Sándomé 21. Najóczki Ferenc
4. Boros Mihály 13. Kiss Istvánné 22. Őri János
5. Fekete Lászlóné 14. Kopócs Zoltán 23. Rényai János
6. Id. Fényes Imre 15. Máté Ilona 24. Szokol Béla
7. Id. Gődény Gábor 16. Mercs György 25. Tóth Viktor
8. Győri Andrásné 17. Ifj. Mikula József 26. Vékony János
9. Győri Lajos 18.] Módis Sándor    

Győri Andrásnét Szakoly és Nyírmihálydi községek megyei tanácstagjának is megválasztották, aki egy cikluson keresztül látta el ezt a feladatot. A megyei tanácsban a Pénzügyi Bizottság tagjának is megválasztották.

Az 1985-ös választást követően a település egy kiegyensúlyozott, nyugodt időszak kezdetét tudhatta magáénak. Stabillá vált a gazdálkodás, az új helyi adóként bevezetett településfejlesztési hozzájárulás (TEHO) eredményeként ekkor épült ki a település egész belterületén társadalmi munkában a szilárd burkolatú járda. A tanács nagy gondot fordított a belterületen lévő házhelytömbök kialakítására, amely a későbbiekben a közmű beruházásokat tette olcsóbbá. A kétoldalú beépítettség másrészt elősegítette a fiatalok letelepedését, a belterületek rendbetételét a következő utcákban: Zrínyi utcán a volt egyházi temető Zrínyi- és a Kállai út által határolt területen, valamint a Mosolytó-, Létai-, Domb-, Árpád-, Mihálydi- és Petőfi utcákban. Önkormányzati telekre és támogatással felépült az ABC, amely nagyban javította a község kereskedelmi ellátását. Megépült a ravatalozó, megtörtént a községi köztemető kialakítása, előtte buszforduló, a Zrínyi- és Létai utcán út épült, Az Esze T. utcán a Szövetkezet épített szilárd burkolatú utat. Az oktatás területén egy új nyolc tantermes iskola építése kezdődött el.

Az 1989-es társadalmi változások a településen belül is segítették a közigazgatás fejlődését. Az életkörülmények javultak, az ipar kezdett meghonosodni, amely a munkahelyek bővülésével a helybenmaradás feltételeit javította. Az 1970-es évek elejétől kezdődően 1990-ig sok új, többszobás, komfortos lakás épült. 1981-ben megépült a település egész belterületére kiterjedő vezetékes ivóvízhálózat. A közigazgatásban és a közszférában dolgozók szakmaisága révén - szakigazgatási szerv, óvoda, iskola, egészségügy, szociális intézmények - olyan új feladatokkal is gazdagodott a település, amelyek a mezőgazdasági szövetkezet gazdasági stabilitása mellett már nem csak a mezőgazdaságban dolgozó, hanem a humán és a magánszférában dolgozó és a magasan kvalifikált munkaerőt is meg tudta tartani. A jobb életfeltételek kialakulásával sok felsőfokú végzettségű szakember telepedett le a településen, ami az igazgatástól is igényesebb és magasabb színvonalú feladatellátást követelt meg.

Összességében a tanácsrendszer 1950-től 1990-ig változó sikerrel tudta megoldani a ráháruló feladatokat, de egy fontos funkciót mindig meg tudott őrizni: a település önállóságát. A tanácsrendszer második felében új intézményekkel gazdagodott a település -új iskolák, orvosi rendelő, szociális intézmények- jöttek létre, amelyek a település eltartó- és megtartóképességét megszilárdították. Ez a folyamat mélyítette a rendszerváltozást követő új, demokratikusan megválasztott képviselőtestületek számára azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek egy évtized alatt a települést soha nem látott fejlődési ütemhez juttatták.

A tanácsrendszer lezárását követően újra az 1945 előtti önkormányzati rendszer visszaállítása volt a fő iránya a demokratikus változásoknak. Az 1989-es vér nélküli forradalom meghatározta Magyarország államformáját, a korábbi Népköztársaságból Köztársaság lett, amely elindította az egész államszerkezet és ezen keresztül a helyi végrehajtó hatalom demokratikus átalakulását.

Egyre nagyobb mértékben érvényesült a szólásszabadság. Kiteljesedett a választójog. Ez a településen belül is elindította azt a szerveződési folyamatot, amely országos szinten megvalósult. 1989. október 23-án - a Magyar Köztársaság kikiáltásának napján - és az 1990. márciusáprilisában megtartott kétfordulós országgyűlési, majd szeptemberében a helyi egyfordulós önkormányzati választások során kialakultak azok a demokratikus intézményrendszerek, amelyek egy évtized alatt elvezettek a demokrácia kiteljesedéséhez.

A helyi önkormányzatokról szóló törvényt már a demokratikusan megválasztott országgyűlés fogadta el (1990. évi LXV tv.), amely a helyi képviseleti demokráciának azt a megnyilvánulását eredményezte, hogy a választópolgárok szabadon gyakorolhatták választójogaikat. A településen is megtörténtek azok a pártszerű kezdeményezések, amelyek az alulról való demokratikus építkezés elemeként jöttek létre. A választási időszakban a rendszerváltást megvalósító pártok helyi szervezeteként jött létre a Független Kisgazda és Polgári Párt (FKGP), a Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP), valamint a Szabad Demokrata Szövetségének (SZDSZ) helyi szervezete. Ezen helyi alapszervezetek az önkormányzati választásokon elindították tagjaikat jelöltként, illetve támogatásukról biztosították azokat a pártszimpatizánsokat, akik nem léptek be ugyan a szervezetbe, de közel azonos álláspontot képviseltek a demokráciáról.

1990-ben az első demokratikus választás alkalmával a tisztség elnyeréséért polgármester-jelöltként indult Rényai János, Győri András és Hadházi István.

Érdekes színfolt, hogy polgármesterré Rényai Jánost választották, alpolgármester Hadházi István lett, jegyzőnek pedig Győri Andrást nevezte ki pályázat útján az első demokratikusan megválasztott képviselőtestület. 1990-től kezdve napjainkig mindhárman ugyanezen beosztásban munkálkodnak a település fejlődése és az itt élő emberek életfeltételeinek javítása érdekében.68

A helyi pártszervezetek által támogatott jelöltek közül négy fő jutott be a helyi képviselőtestületbe. A lokálpatriotizmusukról ismert helyi választópolgárok nem a pártprogramokat, hanem a személyeket részesítették előnyben, a későbbi választások során is ez történt.

Szakoly Község Önkormányzata képviselőtestülete az 1990. évi demokratikus választások után 1 fő polgármesterrel és 11 fő megválasztott képviselővel, 12 fővel alakult meg.

Az önkormányzat polgármestere Rényai János (1990-től) Az önkormányzat alpolgármestere Hadházi István (1990-től) Az önkormányzat jegyzője Győri András (1990-től)

A képviselőtestület tagjai:      
Név Élet- Foglal- Melyik párt
  kor kozás támogatta
Bacskai István 36 karbantartó független
Bilanics Mihály 50 tsz-elnök független
Bíró László 37 ivóvízgépész független
Boros Mihály 44 esztergályos KDNP
Diószeghy Elemér 52 ált.isk. igazgat ó  SZDSZ
Hadházi István 48 mg.gép.ü.m. MDF-FKgP
Mercs György 34 ágazatvezető független
Mercs János 41 pénzügyi előadó független
Dr. Komoróczy Zoltán 32 körzeti orvos független
Najóczki Ferenc 42 üzemvezető MDF
Vadon Pál 35 főkertész független

Az önkormányzati törvény előírásait figyelembe véve a képviselőtestület létrehozta azon bizottsági szervezetét, amely gyakorolta azokat a jogosítványokat, amelyek a vezetés és a testület számára is megfelelő információkat szolgáltattak a törvényes működés érdekében. Mindezeket figyelembe véve az alábbi bizottságok kezdték meg működésüket:

A képviselőtestület a bizottságokon kívül megalakította a munkaszervezetét, létrehozta a Polgármesteri Hivatalt, amely a polgármester irányításával és a jegyző vezetésével végzi azóta is a településre háruló közigazgatási feladatokat.

A rendszerváltás után a Polgármesteri Hivatalra hárult az átalakítás feladata, amit a képviselőtestületen és bizottságain keresztül az intézményrendszerben, az igazgatási tevékenységben valósított meg. A képviselőtestület a megváltozott társadalmi, gazdasági és jogi környezetben a tisztségviselőkkel együtt arra törekedett, hogy a korábbi időszak hátrányait leküzdje.

Az 1990-es évek nem csak a lehetőségét teremtette meg a továbbfejlődésnek, hanem az átalakulás visszásságaira is felhívta a figyelmet. A munkanélküliség rövid időn belül óriási mértékűre emelkedett, az első ciklus elejére megközelítette az 50%-ot. Óriási terhet jelentett a foglalkoztatás helyzetének javítása, a meglévő és részben elavult intézményrendszer korszerűsítése, illetve olyan új intézmények létrehozása, amelyek a megváltozott helyzethez igazodva igyekeztek javítani az életkörülményeket. Ez az igazgatási tevékenység már sokkal nagyobb területeket ölelt fel, mert az önkormányzati törvény nem csak a kötelező feladatokat határozta meg, hanem lehetővé tette a helyi szükségleteket kielégítő önként vállalt feladatellátást is.

A képviselőtestület döntése és felhatalmazása alapján rövid időn belül olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek több évtizedes lemaradást pótoltak. A legjobb fokmérője a felgyorsult fejlesztéseknek és az igazgatási tevékenységnek az önkormányzati vagyon gyarapodásának látványos és gyors ütemű fejlődése. Ennek szemléltetésére a vagyonmérleg összesen sorait jelenítjük meg az alábbiak szerint:

Önkormányzati vagyon összesen: 1990 év: 17 209 eFt   1995 év: 401 071eFt 2000 év: 418 249 eFt

1990 és 1994 közötti időszakban valósult meg a még tanácsrendszerben elindult iskolaépítés befejezése, az egész település kül- és belterületén elvégzett villamoshálózat korszerűsítése, a szennyvíz- és gázhálózat kiépítése, belterületi és összekötő utak, illetve a telefonhálózat megépítése. Ezek a beruházások és fejlesztések, az ezekhez megszerzendő pályázati pénzek, a saját erő megteremtése, a beruházások bonyolítása és üzembe helyezésük sok többletmunkát jelentettek az új igazgatási tevékenységben. Ebben az időszakban a korszerű irodai eszközök még nem álltak rendelkezésre, de nagymértékben segítette a munkát a már akkor meglévő egy számítógép.

Nagy segítséget jelentett a közigazgatási munka végzésében az, hogy Győri András jegyzőt a közigazgatási érdekvédelmi szervezet megyei tagozata elnökének, a Magyar Közigazgatási Kamara Megyei Tagozata elnökének megválasztották, aki a megyei szakmai tanácskozásoknak Szakoly községben történt megtartásával elismerést szerzett a településnek. Ebben az időszakban a szakmai érdekvédelem kiemelkedően érvényesült, amit a polgármesteri hivatal dolgozói is eredményesen segítenek, amit megyei és országos fórumokon is elismernek.

Az 1990-1994 közötti időszakban a település fejlődése érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséért a képviselőtestület Tamás Miklós kezdeményezésére a polgármestert és a jegyzőt kitüntetésre terjesztette fel. A Magyar Köztársaság elnöke, Dr. Göncz Árpád Rényai János polgármestert és Győri András jegyzőt a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Ezüst Fokozata kitüntetésben részesítette, melyet a belügyminiszter adott át.69

Az 1994-es választáson 3 polgármester-jelölt indult, a polgármesteri tisztséget ismét Rényai János nyerte el, nagy szavazataránnyal megelőzve a másik két jelöltet.70
Polgármester: Rényai János (független) Jegyző: Győri András

Testületi tagok (11 fő):
1. Bacskai István (független) 6. Hadházi István (független)
2. Bíró László (független) 7. Horváth Árpád (cigány kisebbség)
3. Bodnár József (független) 8. Dr. Komoróczy Zoltán (MSZP)
4. Boros Mihály (független) 9. Mercs György (független)
5. Diószeghy Elemér (független) 10. Takács Miklós (független)
    11. Vadon Pál (független)

1996-ban dr. Komoróczy Zoltán elköltözött a településről, helyette a testületbe Jenéi András képviselő került be.

Az 1994-es választások során a képviselőtestület korábbi tagjainak kétharmada továbbra is képviselőként folytatta tevékenységét, az egyharmad arányú változás pedig pozitív irányba befolyásolta a képviselői tevékenységet. Ilyen módon a folyamatosság a munkában biztosított volt.

Az új képviselők hamar beilleszkedtek a döntési folyamatba. Újabb feladattal kellett megbirkózni, ugyanis ekkor került sor a kárpótlási törvény végrehajtására és a nevesített aranykorona értékű földek végleges birtokba adására.

Az intézményrendszer további bővítésével és köztéri alkotások gyarapodásával tovább épült és szépült a település, pedig a nehézségek egyre jobban sűrűsödtek az önkormányzati gazdálkodásban is. Olyan súlyos döntéseket kellett hozni, mint a községi könyvtár tevékenységi körének korlátozása, óvodai létszámcsökkentés, közkifolyók szűkítése, stb. A foglalkoztatás nem javult, a szociális terhek egyre nőttek és mindezek tovább nehezítették a helyzetet. Ezek az előtakarékossági intézkedések azonban a ciklus végére, a harmadik ciklus elejére előnyöket teremtettek, amelyek nélkül a jelentkező gazdasági megszorításokat nem tudták volna kivédeni. A közigazgatási munkafolyamatok kibővültek olyan állami feladatok átvállalásával, amelyek nem kimondottan az önkormányzati igazgatást segítették. A képviselőtestület bizottságaival és a Polgármesteri Hivatal munkaszervezeteivel így sikeresen teljesítette célkitűzéseit. Erre a ciklusra esett a közműberuházások befejezése, köztéri alkotások felállítása (I. és II. világháborús emlékmű, Mátyás király díszkút, Parthén Péter szobor, Arany János mellszobor, Szent Flórián szobor) és ekkor következett be az Önkéntes Tűzoltó Egyesületen, majd később a művelődési ház művészeti csoportján keresztül a nemzetközi kapcsolatok felvétele.71

A képviselőtestület kiemelt feladatának tekintette az egészségügy fejlesztését is. Kialakította a II. számú orvosi körzetet, megépült a fogorvosi rendelő, kinevezte a fogorvost, és a lakosság régi vágya teljesült a fiókgyógyszertár megnyitásával. Ennek a ciklusnak az eredménye a település jelképeinek megalkotása, így a helyi címer, a zászló és a lobogó. Ekkor jöttek létre és szilárdultak meg a civil szerveződések, mint például a Szakolyért Baráti Klub és a Teleház. Az utóbbi a megyében másodikként valósult meg, amely mára az egyik legforgalmasabb külső ügyfélszolgálatot ellátó intézménnyé vált. A civil szerveződéseket külön fejezetben részletesen bemutatjuk.

A képviselőtestület értékelte és elismerte a korábbi időszakban a település fejlesztése érdekében nyújtott segítséget. Ehhez helyi kitüntetéseket alapított, amelyekről szintén külön fejezetben szólunk. Mindezen törekvések és kezdeményezések minden esetben találkoztak a lakosság döntő többségének akaratával és igényével. Így sikerült megvalósítani a környezetvédelem területén a regionális szilárd hulladéklerakó telepet, amellyel véglegesen megoldódtak nem csak településünk, hanem másik hét településnek a gondjai is. Ebben az időszakban bővítették az általános iskola tevékenységét. Beindult a szakképzés, amely körzeti feladatként tovább növelte a település elismertségét.

Kiemelkedő eredménye még ennek a ciklusnak, hogy 1998-ban indult útjára a Szakolyi Napok rendezvénysorozat. E három napos rendezvény a kultúra, a hagyományápolás, a tűzoltóság és az államalapítás kiváló szimpóziumává emelkedett.

Az 1998-as választáson két polgármester-jelölt indult a tisztség elnyeréséért, a szavazatok döntő többségével ismét - harmadszor is -Rényai Jánost választották meg polgármesternek.72

Az októberben megtartott választáson a képviselőtestület egyharmadában kicserélődött. A megválasztott képviselőtestület így tovább tudta folytatni az 1990-ben már megkezdett munkát, mert a folyamatosság biztosított volt. Új kihívásként jelentkezett a mindennapi munkában az intézményrendszer további fejlesztése, a minőségi munka javítása és új fejlesztési elképzelések meghatározása.

Képviselőtestületi tagok ezen időszakban:

1. Bacskai István (független) 7. Horváth Árpád (független cigány kisebbség)
2. Dr. Baran Zoltán (független) 8. Jenei András (független)
3. Birta Ferencné (független) 9. Mercs György (független)
4. Boros Mihály (független) 10. Takács Miklós (független)
5. Diószeghy Elemér (független) 11. Dr. Vasváry Tünde (független)
6. Hadházi István (független) 12. Dr. Vicei Tibor (független)
  Polgármester: Rényai János (független)  
  Alpolgármester: Hadházi István (független)    
  Jegyző: Győri András    
  Aljegyző: Király Babett (2000.évtől)    

Fontos momentuma volt ezen időszaknak az életveszélyessé vált iskolai tantermek kiváltása, ami az oktatás területén meglévő tanteremgondok megoldására irányult. A képviselőtestület és az oktatási intézmény a pályázaton sikeresen szerepelt, elkezdődött a beruházás, amely 2001-ben fejeződött be. Ugyancsak új feladatként jelentkezett a sport területén a labdarúgó szakosztály sikereire tekintettel (megyei I. osztályú csapat) a települési sportpálya felújítása is. Mindez a tevékenység az államalapítás ezeréves évfordulójának időszakára esik. A kormány által adományozott millenniumi zászlóátadással a település élete gazdagodott. A zászlóátadási ünnepség keretében avattuk fel a község főterén az államalapító Szent István bronz szobrát 2000. augusztus 20-án.

A Szakolyi Napok rendezvénysorozata tovább folytatódott, ezzel együtt tovább bővült a település nemzetközi kapcsolatrendszere, amely különösen 2000-re lett széleskörű osztrák, cseh, szlovák, lengyel, kárpátaljai és erdélyi kapcsolatokkal.

Ebben a ciklusban is tovább gyarapodott az intézményhálózat, létrejött a gyermekvédelmet segítő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a lakosság részére a védelemhez jutás hatékonyabb feltételeit megvalósító Önkéntes Tűzoltóság (ezeket külön alfejezetben mutatjuk be.)

Mindezen feladatok mellett a település vezetői és a képviselőtestület kiemelt figyelmet fordított a település arculatának alakítására, amit a „Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétellel, illetve az ennek a mintájára meghirdetett „Virágos Szakolyért" mozgalommal tett emlékezetessé. Ezek a kísérletek eredménnyel jártak, 2000-ben a Környezetvédelmi Minisztérium különdíjjal jutalmazta a települést az elért eredmény alapján. E nemes versenymozgalom meglévő értékeink megóvására, illetve környezetünk kultúrált megjelenésére ösztönözte a település lakosságát.

A 2001. évi „Virágos Szakolyért" versenyt három kategóriában hirdették meg.

Ennek megvalósítására értékelő munkacsoportot hozott létre a képviselőtestület, amely évente négy alkalommal értékelte a helyi versenymozgalom szempontjai alapján a szép portákat.

Az értékelő munkacsoport tagjai:

Elnök: Jenei András képviselő
Tagjai:     Káplár Jánosné óvodavezető Urbin Ágnes pedagógus Birta Sándorné virágkereskedő Horváth Árpád kisebbségi képviselő Motkó Sándorné az intézmények képviseletében Bacskai István társadalmi szervek képviseletében
Az elért eredményekhez a képviselőtestület tagjain kívül az általa létrehozott bizottságok nem képviselő tagjai is hozzájárultak.

A Népjóléti és Rehabilitációs Bizottságból:

Illésné Gilányi Katalin védőnő
Káplár Jánosné óvodavezető
Nagy Imre iskolaigazgató-helyettes
Szarka Jánosné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
A Pénzügyi Bizottságból: Kapitány György térségmenedzser Mészáros Imre térségi megbízott
A Polgármesteri Hivatal dolgozói 2001-ben:
Rényai János polgármester
Győri András jegyző
Király Babett aljegyző (hatósági-igazgatási csoportvezető)
Tőzsér Lászlóné igazgatási főmunkatárs
Popovics Istvánné igazgatási főelőadó
Mercs Jánosné igazgatási szakfőtanácsos
Nagy Józsefné igazgatási főelőadó
Győri Brigitta titkársági előadó
Kékesi Józsefné igazgatási főelőadó
Kerezsi György műszaki főtanácsos
Bacskai Istvánné pénzügyi csoportvezető
Szabó Józsefné pénzügyi főelőadó
Mercs János pénzügyi főmunkatárs
Győri Ferencné pénzügyi főelőadó
Nagy Erika pénzügyi főelőadó
Lukács Valéria pályakezdő pénzügyi előadó
Birta Ferencné számítógép programozó (vállalkozói minőségben)
Szabó Piroska kisegítő-hivatalsegéd
A Polgármesteri Hivatal dolgozói voltak még az elmúlt időszakban:
Boros Anikó titkársági előadó
Meglécz Zsolt pénzügyi előadó
Medgyesi János igazgatási főelőadó
Mercs György igazgatási előadó
Karóczkai Istvánné igazgatási főelőadó
Dombai István műszaki előadó
Varga Imre számítógép programozó

Az igazgatási munka 1996-tól már számítógépes hálózati rendszerben működik, amely nagy mértékben könnyíti a munkát. Enélkül a megnövekedett feladatokat nem lehetne ellátni.

A közigazgatási munka a jelenlegi épületben folyt korábban is. Erről írásos feljegyzések, fényképek tanúskodnak. Az épület vélhetően 1896-ban épült a törvényhatósági faladatok végzésére. Az igényeknek megfelelően többször átépítették, ami különösen a belső falazaton érzékelhető. Jelenlegi formáját a rendszerváltás idején nyerte el. Ekkor bővült a titkársági, polgármesteri, géptermi irodák és a vizesblokk helyiségek toldalék építésével. A főtér felőli épületrész irodái minden időben a közfeladat ellátására szolgáltak, a déli épületrészben szolgálati lakást alakítottak ki, amelyben a korábbi időszak főjegyzői, vb titkárai laktak, majd később pedagógus szolgálati lakás volt. Jelenleg ezen épületrészben az irattárés a térségfejlesztési társulás munkaszervezete van elhelyezve. Az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején a könyvtár is itt működött a jelenlegi kistárgyaló terem helyén.

2000-ben megtörtént a tanácskozótermek teljeskörű felújítása. A házasságkötések a dísztanácskozó teremben történnek, amely külső megjelenésében méltó környezetet biztosít a mindenki által színvonalasnak elismert házasságkötési és egyéb anyakönyvi eseményekhez. Mivel a település mindig önálló jogállású volt, az anyakönyvi nyilvántartások -1895-től történő állami szintre emelésével - Biri község részére is itt történtek 1921 december végéig. Az irodahelyiségek túlzsúfoltak. A mai kornak megfelelő - személyiségi jogokat is megfelelően képviselő -feltételeket nem tudnak biztosítani. Az irodai felszerelések a számítógépekkel, fénymásolókkal és egyéb adathordozókkal biztosítják a gyors, korszerű munkavégzést, amelyhez párosulnia kellene a megfelelő irodai elhelyezéseknek is. A következő időszak egyik fontos feladata lesz a minden igényt kielégítő, az uniós elvárásoknak is megfelelő irodaépület megépítése, vagy megvásárlása, amely hosszú távon biztosítani tudja a közigazgatásra egyre nagyobb mértékben háruló feladat ellátását.

A tanácsrendszer időszakában az 1980-as évekig - de különösen az 1945 utáni időszakban - az alkalmazottak nem rendelkeztek a jegyzőn kívül szakmai végzettséggel, amelyet a tanácsrendszer utolsó évtizedében már a szakmaiság váltott fel. A felsőfokú végzettségű szakemberek száma egyre gyarapszik, közigazgatási alapvizsgával minden ügyintéző rendelkezik, amely alapfeltétele az alkalmazásnak. A középfokú iskolai végzettségű alkalmazottak szakmai végzettséggel rendelkeznek, amely szintén feltétele a köztisztviselői jogviszonynak.

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik a jegyző, az aljegyző, a műszaki ügyintéző, a hivatásos gondnok, és jelenleg tanul a gyakornoki munkakörben dolgozó adóügyi előadó. A cél idegen nyelveket beszélő, felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakemberek foglalkoztatása, ami az uniós csatlakozás egyik alapfeltétele. Ezt kívánja meg továbbá a település egyre bővülő nemzetközi kapcsolata is.

A település közigazgatása kialakulásától napjainkig óriási fejlődésen ment keresztül. A honfoglalás és államalapítás kori feltételek korántsem voltak a mai kor mércéjével nézve olyan színvonalúak, amelyek a gyors fejlődést lehetővé tették volna. A 800 esztendő azonban megmutatta, hogy egy település - ha annak megvan a megfelelő eszközrendszere -úrrá tud lenni az adott helyzeten és képes az önmegtartásra és fejlődésre.

Óriási tetteket hajtottak végre elődeink, mert megalapozták jelenünket, amit nekünk folytatnunk kell a jövő érdekében. Szakoly község annak köszönheti önálló létjogosultságát, hogy lakói mindig hűségesek és kitartóak voltak - függetlenül a történelmi korok változásaitól. Elődeink olyan örökséget hagytak ránk, amelyet továbbfejlesztve az utódainknak megbecsült állapotban kell átadni. A fejlődés folyamatát a történelem során politikai áramlatok hol gyorsították, hol lassították, de a helyi közhatalom gyakorlói mindig megtalálták azt az arany középutat, amellyel az általuk vezetett közösséget át tudták menteni a mának és a jövőnek.

Infrastrukturális helyzetkép

- (Az 1994-ben elkészített várossá nyilvánítási pályázatból vett adatok alapján, kiegészítve az eltelt időszak változásaival.)73

Vasúti közlekedés

A község a vasúti közlekedésbe nincs bekapcsolva. A közelben Balkány, Nyíradony, Nyírmihálydi és Nyírgelse településeken található vasútállomás, Szakolytól 4-9 km-re. Nyíradony város gyorsvonati megállóhellyel is rendelkezik. Az említett településekről két vasútvonalon lehet közlekedni. Az egyik a Nyíregyháza-Nagykálló-Balkány-Nyír-adony vonal, a másik a Debrecen-Nyíradony-Nyírbátor-Mátészalka vonal. Vasúti teherszállítás lebonyolítására a nyírgelsei állomás a legalkalmasabb.

Közúti közlekedés

A települést Balkány-Nagykálló irányába viszonylag jó minőségű, a 4913-as számú alsóbbrendű út köti össze Nyíregyházával. A 41-es számú főút Szakoly-Nagykálló-Napkor irányában érhető el. A 471-es számú főút Debrecen-Nyíradony-Nyírbátor-Mátészalka útvonalhoz közeli csatlakozási lehetőség van alsóbbrendű úton Nyírmihálydi, Nyírgelse vagy Nyíradony felé. 1994-ben készült el a Szakoly-Nyírgelse közötti 5,6 km-es szilárd burkolatú út. Így rövidebbé vált az út Nyírbátor, Mátészalka irányába.

Nyíradony felé 1998-ban készült el az összekötőút - a szilárdhulladék lerakótelep építésével -, amely „Debrecent hozta közelebb" mintegy 10 kilométerrel. Alsórendű út köti össze a települést a 4-es számú főútvonallal Balkány-Téglás irányában.

A tömegközlekedés fő eszköze az autóbusz, amely meghatározó a település életében. Csaknem óránkénti járat köti össze a községet nappali időszakban a megyeszékhely Nyíregyházával. Nyírbátor és Téglás városokkal is több járatpár köti össze a községet. A Téglás és Nyírlugos közötti járat keresztülhalad a településen, amelyet igénybe tudnak venni a fenti irányba utazni akaró lakosok. Ugyancsak jó megközelíthetőséget jelent a Debrecen-Szakoly útvonalon közlekedő két járatpár.

A Szakoly és Nagy kálló között közlekedő járatpárok lehetőséget adnak a csatlakozásra más útvonalon történő utazáshoz.

Nem megoldott továbbra sem Nyíradony irányában a vonatcsatlakozáshoz az autóbusz közlekedés, pedig erre már hosszabb ideje igény mutatkozik.

Helyi úthálózat

A település szilárd burkolatú úthálózata az 1980-as évekig nagyon elmaradott állapotban volt. 1985-ig csak a települést átszelő 4913-as út volt szilárdburkolatú, majd 1985-1990 között épült meg mezőgazdasági útként a Tisza-tanyai majorba, majd a Zrínyi és Létai utcán készült el a szilárdburkolatú útfelület. Az 1990-es évek első felében megindult közműberuházások felgyorsították az útépítési folyamatot, amelynek eredményeképpen a teljes belső úthálózat 97,5%-ban szilárd burkolattal lett ellátva. Ugyancsak az úthálózat-fejlesztéshez tartozik a községi főtér közlekedési rendjének korszerűsítése, amelyet a református egyház tulajdonában lévő iskolaépület és telek megvásárlása tett lehetővé. Ennek eredményeképpen megszűnt a korábbi 5-ös útkereszteződés, ahol sok balesetet volt. A főtéri csomópont kialakításával nem csak a közlekedési feltételek javultak, hanem kialakult a település központja is, amely lehetővé tette egy városi arculat megjelenését. Az 1994. augusztus 20-i átadási ünnepségen a korszerűsítésekkel már a csomópontban gyalogos átkelőhelyek kiépítésére is sor került a rávezető megvilágító fényforrással együtt. A főtér kialakításával lehetővé vált továbbá köztéri alkotások létesítése is, ezen kívül a meglévő parkok megnyitásával, zöldfelület kialakításával, kulturált, a mai kor követelményeinek megfelelő központot sikerült megvalósítani. A közlekedés biztonságosabbá vált, javult a közlekedési morál.

A meglévő belső úthálózat a jelenlegi formájában kultúrált közlekedési feltételeket biztosít a település egész belterületén, azonban rövid időn belül el kell kezdeni a jó minőségű és időtálló lefedését, hogy hosszú távon tovább szolgálhassa a lakosság érdekeit. A teljes belső úthálózat önkormányzati tulajdonú, hossza 21,5 km.

Légiközlekedés

A helyi személy- és áruszállítás szempontjából jelenleg még kicsi a jelentősége a légi közlekedésnek.

A jövőre vonatkozóan azonban pozitív lehet a hatás, ha a településtől nem nagy távolságra - Nyíregyházán és Debrecenben - repülőtér működik. Mindkét repülőtér közúton 3/4 óra alatt elérhető.

Telekommunikáció

A település telefonellátottsága- akárcsak az egész megyéé - rendkívül alacsony szintű volt 1991-ig. Ekkor mindössze 20 készülék működött, de az sem volt bekapcsolva a crossbar rendszerbe.

Az 1994-ben végrehajtott fejlesztés eredményeként jelenleg a település csaknem teljes egészére kiépült a telefonhálózat, azonban már most látszik, hogy további hálózatbővítésre van szükség. Napjainkban 380 lakossági, 25 közületi és 6 nyilvános telefonállomás biztosítja a hazai és a nemzetközi távhívásos rendszerhez való rácsatlakozást. A lakások közel 40%-ban van telefon. A nyilvános telefonállomások már telefonkártyával működnek. A Matáv előfizetéses telefon-ellátottsági mutató 41,9%-os, ezenkívül a meglévő mobiltelefonok száma közel azonos a vezetékes állomások számával.

Villamoshálózat

A település egész belterületén 1966-ban fejeződött be a villanyhálózat kiépítése. Ma már minden háztartás el van látva elektromos energiával. 21,5 km hosszú elektromos hálózaton 957 fogyasztót tartanak nyilván. Ez 100%-os vételezést jelent.

1995-ben befejeződött a település teljes közvilágítási rekonstrukciója. Ennek során a hagyományos lámpatesteket lecserélték, valamint a meglévő oszlopokon eddig ki nem épített közvilágítási lámpatestek is energiatakarékos fényforrással lettek ellátva.

A korszerűsített közvilágítás megfelel a mai szabványoknak az út jellegét figyelembe véve. A rekonstrukció és bővítés eredményeként 390 helyett 520 lámpatest van elhelyezve.

Vezetékes ivóvízhálózat

A település kiépített vezetékes ivóvízhálózattal 1981 óta rendelkezik. A vízvezeték hálózat hossza 20,3 km A közüzemi vízvezetékes hálózatra bekapcsolt lakások és egyéb vételezők száma 943. A rákötöttség 96,6%-os. A község közigazgatási területén található a vízmű telep épülete, amely Szakoly és Balkány nagyközség ivóvíz szükségletét biztosítja. A lakosság megfelelő ivóvízzel történő ellátása érdekében üzemelő kutak száma 4 db.

Szennyvízelvezetés, gázhálózat

A településen a gázhálózat építésével egyidejűleg épült meg a szennyvíztelep és a - gravitációs és nyomott vegyes rendszerű - szennyvízelvezető csatornarendszer a település egész területén. Átadására 1994-ben került sor. A rákötöttségi arány nem kielégítő, a közműcsatornára rácsatlakozott lakások és egyéb szenny vízkibocsátók száma nem éri el a 600 db-ot. 1999 ősszén csatlakozott a hálózatrendszerre és a telepre Nyírmihálydi. Ez kisebb gondokat jelent településünknek.

Szervezett szemétszállítás

A településen 1992 őszétől kezdve megoldott a szervezett szemétszállítás. Szemétszállító járművel, kukás gyűjtéssel hetente minden lakástól elszállítják a hulladékot. Az elhelyezés kijelölt hulladéklerakó helyen történik. A fejlesztési elképzelések között szerepelt és megvalósult a 400 millió forintos, 8 települést (Szakoly, mint gesztor, Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Nyíradony, Nyírgelse és Nyírmihálydi) ellátó regionális hulladéklerakó telep, amely 1998. március 15-e óta üzemel. A hulladéklerakó telep minden európai szabványnak megfelel, amelyet az akkori Környezetvédelmi és Területfejlesztési miniszter, dr. Baja Ferenc miniszter avatott fel 1998. március 14-én.

A szervezett szemétszállításba bevont lakások számaránya 99%. 2001. július 1-től új üzemelési forma hivatott javítani az eddigi üzemelési módot.

Belvízelvezetés

Az 1970-es évek magas talajvízszintje nyomán nagy gondot okozott a belvízveszély, ami mára teljes mértékben megszűnt. A közel 17 km hosszú belvízelvezető csatornahálózat - melyből a zárt vezetékszakasz mintegy 10 km - átmenetileg megoldja a településen a belvíz elvezetésének gondját, amely csak folyamatos karbantartással és a még veszélyeztetett településrészeken a teljes kiépítettséggel jelenthet biztonságot.

Helyi kábeltelevízió

A településen a kábeltelevízió hálózat kiépítése 1995-ben kezdődött, jelenleg mintegy 12 km-es vezetékhálózattal a település 2/3-án épült ki a vezetékszakasz. A stúdiónak és a hálózatnak a működési engedélye is megvan. A kábeltelevízió hálózatra rácsatlakozott lakások és egyéb vételezési helyek száma közel 300 db.

A helyi kábeltelevízió stúdió kéthetente ad helyi műsort a településen történt eseményekről és a települést érintő aktuális kérdésekről. Többórás színes műsora kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében, ezért a hálózat teljes kiépítése igen fontos feladat a közeljövőben.

Építő Közösség

Szakoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének kezdeményezésére 1991. októberében megalakult az Építő Közösség a településen, melynek elsődleges feladata volt a községi gázhálózat kiépítésének megszervezése.

A lakossági hozzájárulás szervezése során 590 fő bekapcsolódására került sor, a hozzájárulás összege 50.000,-Ft/fő volt. E munkát 5 fős vezetői testület irányította, amelynek:

1992 októberében a képviselőtestület határozott a község szennyvízhálózatának kiépítéséről is. A lakossági hozzájárulás összege 22.500,-Ft/ fő. Bekerülési értéke 210 millió Ft. A beépítés 366 fő hozzájárulásával történt meg. E munkálatok szervezését, irányítását ugyancsak a vezetőség végezte. Így egyidőben került sor a gáz és a szennyvízhálózat kiépítésére, 50%-os illetve 40%-os céltámogatással.

1993 december hónapban sor került a telefonhálózat bővítésére - 152 vonal kiépítésével, szintén lakossági hozzájárulással, melynek összege 45.000,-Ft/fő volt. Bekerülési értéke 11 millió forint.

1993-1994. évben községünkben elkészült az ivóvízhálózat, melynek bekerülési értéke 8,5 millió forint volt.

A közműfejlesztésekkel egyidőben az addigi földutak szilárd burkolatúvá lettek átépítve, mintegy 15 km hosszú szakaszon. A lakosság az utak építéséhez is hozzájárult, lakásonként 6.000,-Ft összeggel. A hozzájárulás 513 fő részéről történt meg. Szintén ugyanebben az időszakban 1993-1994. között megépült a Szakoly-Nyírgelse közötti összekötő út. Bekerülési értéke 41 millió Ft- volt, melynek 67,4%-a, 27.634.000 -Ft terhelte községünket.

A lakossági hozzájárulások mértékét az alábbiakban összesítjük:

Gáz 590főx50 000,-Ft 29 500000,-Ft
Szennyvíz 366főx22 500,-Ft 8 235 000,-Ft
Telefon 152főx45 000,-Ft 6 840 000,-Ft
Útépítés 513főx6 000,-Ft 3 078 000,-Ft
Mindösszesen:   44 575 000,-Ft
Ebből a lakossá gnak visszatérítve: 6 686 250,-Ft

Valamennyi beruházásunk átadására állami ünnepünkön, 1994. augusztus 20-án került sor.

16. Szakoly község 1906.10.31-én kelt Szabályrendelete 1. oldal
17. Szakoly község 1906.10. 31-én kelt Szabályrendelete 2. oldal
18. Kovács József tábori kürtös szakolyi lakos az I. világháborús csoportképen (az első sorban iobbról a harmadik)
19. Rényai János megüli
lovát szakolyi falusi házukudvarán, 1955
20. Családi körben
21. Kereszt a római katolikus temetőben
22. Húsvéti locsolkodás ahetvenes években
23. Tihor Ferencleventeegyenruhájában
24. Községi Tanács épülete az 1970-es években
25. Falugyűlés 1970-ben
26. Szakoly község légi felvétele (1971. március 29.)
27. Ünnepség az 1948-49-es forradalom és szabadságharc emlékművénél (1981}
28. Tanácsi dolgozók a felszabadulási emléktábla előtt: Bacskai Istvánná, Pető Julianna, Vékony Erzsébet, Sarkadi Jánosné, Győri Mihályné 1984. október 24-én
29. Szakoly község iégi felvétele (1984. április 14.)
30, Szakoly belterületi alaptérképe
31. Medgyesi József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke (1994. február 11.)
32. A község főtere 1994-ben
33. A Pénzügyminisztérium és Szakoly önkormányzatának barátságos futballmérkőzése (1994)
34. Családi ház a Létai utcán (1994) 35. Dr. Kállai Kristóf, településünk országgyűlési képviselője(1990-1994)
36. Az I. számú szavazatszámláló bizottság 1994. május 8-án, országgyűlési képviselő választáson
37. Térségi szakmai konferencián az általános iskolában 1994. május 5-én Di Naszvadi György, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, Rényai János polgármester, Győri András jegyző, Dr. Varga Sándor, a Pénzügyminisztérium főosztályvezető helyettese
38. Nagy Sándor országgyűlési képviselő az 1995. március 15-i ünnepségen
39. Dr. Korsós László ünnepi köszöntőt mond az 1848-49-es és a Világháborús emlékmű avatási ünnepségén (1995. augusztus 20.)
40. Dr. Korsós László
dandártábornoknak helyi jelképeket
ad át Győri András jegyző
(1995. augusztus 20.)
41. Göncz Árpád köztársasági
elnök szárnysegédje,
Regéczi Nagy László
helyi jelképeket vesz átRényai János polgármestertől
42. Dr. Baja Ferenc Környezetvédelmi és Területfejlesztési miniszter koszorút helyez el az 1848-49-es emlékműnél (1998. március 14.)
43. A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék-Lerakó Telep épület átadásakor ünnepi beszédet mond Dr. Halmos Csaba helyettes államtitkár, a Közmunkatanács elnöke (1998, március 14.)
44. A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék-Lerakó Teiep átadásán a szalagot átvágja Dr. Baja Ferenc Környezetvédelmi és Területfejlesztési miniszter (1998. március 14.)
45-47. A Környezetvédelmi Minisztérium különdíja a „Virágos Magyarországért." mozgalomban elért kiváló eredményért (2000)
48. Básty kastély (a volt Nyerges és Szíjgyártó Szövetkezet üzeme), 2001-ben lebontották
49. Helyi kitüntetettek emlékkönyve
50. Dr. Helmeczy László a Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési
képviselő ünnepi beszédet mond(2000. augusztus 20.)
51. Győri András jegyző
52. A 2001. május 29-i tornádó pusztítása
53. Szakolyi tűzoltók a tiszai árvíz utáni bontási munkáknál (2001)
54. Dr. Vonza András Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter megtekinti a 2001. május 29-i tornádó pusztításait

 

  
Előző fejezet Következő fejezet