Előző fejezet Következő fejezet

VI. A Millennium jegyében

 

A község jelképei

Szakoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/1995. (VI. 07.) KT. számú rendelete tartalmazza a település jelképeiről - címer, pecsét, lobogó, zászló - és azok használatáról elfogadott szabályokat.

Az önkormányzat címere (heraldikai leírás): készítette Kovács Ferenc grafikus. A címer álló, ívelt háromszög alakú pajzs, a pajzstalpon kékkel és zölddel vágva. A kék mezőben jobbra fordulva álló, arany sólyom lebeg. A zöld mezőben élével balra ezüst csoroszlya és ekevas lebeg. A pajzs felső élén vörös bélésű, aranyos szegélyű és pántozatú, ezüst sisak helyezkedik el, nyakában arany szalagon arany medállal. Rajta ötágú (rubinokkal ékített három levél között két zafír gömb), abroncsán zafír és rubin kövekkel díszített, nyitott aranykorona, melyből sisakdíszként három arany dohánylevél jobbról arany búzakalásszal, balról aranyló almaággal (ezen egy aranyalmával közrefogva növekszik. A foszlányok jobbról kék és ezüst, balról zöld és arany.

A kék szín a tér és idő végtelenségét szimbolizálja, ez esetben azt, hogy a település nagy múltra tekint vissza, puszta személynévből keletkezett neve a XII-XIII századi magyar névadási gyakorlatot tükrözi. A szláv eredetű Szakoly (Szokol) név magyar jelentése „sólyom", amely indokolja e madár címerképi megjelenítését. A zöld mező azt érzékelteti, hogy hosszú ideig puszta volt. A csoroszlya és ekevas - amelyek már fellelhetők a község legkorábbi, a XVIII. század első felében használt pecsétjén is - azt jelképezik, hogy a lakosság döntően mezőgazdaságból él. Több évszázados kemény munkálkodása során fő terményei a sisakdíszben kiemelt dohány, gabona és gyümölcs (alma) voltak.

A sisak - általános szemlélet szerint - a település hősi halottainak és háborús áldozatainak emlékét idézi, a korona az önkormányzatiság, helyi autonómia szimbóluma. A foszlányok pedig az egykor és mai vallás-felekezeteket (római és görög katolikus, református és zsidó) jelenítik meg.

Felirat: a címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű, íves aranyszalag középső mezejében feketével nagybetűs SZAKOLY felirat. A településnév előtt és után 1-1 díszpont.

Az önkormányzat pecsétje

Címerének eredeti színben való ábrázolására akkor csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldikai általános szabályainak és szín jelzéseinek meghatározásával történhet az ábrázolás. Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsét mező közepén Szakoly község címerének kontúrrajza.

A címert nagybetűs körirat övezi: SZAKOLY KÖZSÉG PECSÉTJE.

A szavak között 1-1l díszpont.

Az önkormányzat lobogója

Álló téglalap alakú 2/1 arányú fehér textil aljában arany, felette kék vízszintes pólyával.

Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része.

A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetria tengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.

Az önkormányzat zászlója

A lobogó 90 fokkal való elforgatásával jön létre, a feliratos szalag nélküli színes címer szimmetria tengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.

A zászlólap és lobogólap vége arannyal rojtozott.

A település jelképeivel megőrizte múltbéli hagyományait.

A község fehér alapú zászlaján Szakoly címere található, melynek motívumai tükrözik a település jellegzetességeit.

Millenniumi zászló

A MILLENNIUMI emlékzászlót 2000. augusztus 18-án dr.Naszvadi György, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára adta át a III. Szakolyi Napok keretén belül Szakoly község főterén. Az emlékzászlót Rényai János polgármester és Győri András jegyző vette át a község nevében. Az emlékzászlóra a MILLENNIUMI szalagot Gődény Gáborné zászlóanya, nyugalmazott pedagógus kötötte fel.

A Magyar Köztársaság kormánya által adományozott MILLENNIUMI zászlót községünk helyi jelképként őrzi tovább az utókor számára.

A MILLENNIUMI EMLÉKZÁSZLÓ leírása.

A zászló egylapos (csak egyik oldalon díszített) bélelt, nyers fehér színű fényes szatén anyagból arany-ezüst hímzéssel ékes, szélein nemzeti színű applikációval készült. Formája fekvő téglalap, rövidebb függőleges irányú oldalán 90 cm. Vízszeintes irányban 135 cm hosszú. A jubileumi zászló beltéri használatra alkalmas. A zászlón centrálisan (50 cm sugarú körben) elhelyezett ország címerünk a Szent Koronával és a zászlóközepétől kiinduló ezüst sugarak (a hegyi kristályból készült jogargömb szakrális kisugárzására utalnak) láthatók.

Államiságunk fennállásának ezer éves jubileumát a címer köré rajzolt „MAGYAR MILLENNIUM" kör felirat jelzi. A címer alatt aranyszínű tölgy- és cser ágak között „2000" felirat, a kettős jubileum évszáma. A zászló két vízszintes oldalán - a széleken - hímzett és apprikált nemzeti színű 5 cm szegély van. A zászló alsó szélét aranyszínű 7 cm széles rojtpaszomány zárja le.

A zászlóhoz tartozó zászlószalag egyik szárán a MILLENNIUM védjegye, a jogar (a koronázási jogar a forma és az ötvös technika alapján XI. század elején készült minden bizonnyal I. Szent István király számára) és ismét „A MAGYAR MILLENNIUM 2000!" felirat. A másikon az adományozó ,,Magyar Köztársaság Kormánya" felirat szerepel. A szalag hossza 280 cm, szélessége 13 cm.

A zászlószalag tartozéka a 200 cm hosszú, 13 cm széles nemzeti színű pamut atlasz szalag, mely a megkötött masnit erősíti és díszíti.

A zászlórúd fából készült, két részből állítható össze. Hossza 200 cm, átmérője 3 cm. A MILLENNIUMI emlékzászlót az önkormányzatok henger alakú papírból készült díszcsomagolásban kapják. Ez a papírhenger tartalmazza a zászlórudat, az arra felszerelt és színoldalával felcsavart zászlót, a hozzá tartozó zászlószalaggal. Ez a díszdoboz egyben a zászló szállítására és esetleges tárolására is egyaránt alkalmas.

Helyi kitüntetések

Szakoly Község Önkormányzata képviselőtestületének 5/1997. (IV 29) KT. számú rendelete tartalmazza a településen adományozható DÍSZPOLGÁRI CÍM, a PRO CIVITATAE, valamint a Szakolyért Emlékérem alapításáról, adományozásáról és azok használatáról elfogadott szabályokat.

A képviselőtestület a módosított 1990. évi LXV törvény /Ötv./ 10. paragrafus c. pontjában kapott felhatalmazás alapján a település gazdasági gyarapodását, fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani.

A kitüntetésekkel és cím adományozásával az önkormányzat kifejezi a település elismerését a kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért.

Az önkormányzat képviselőtestülete az alábbi kitüntetéseket alapította és adományozza.

„Szakoly Díszpolgára"

Levéltárban őrzött jegyzőkönyv díszpolgári cím adományozásáról az alábbiakat tartalmazza. „2014. K. 15/1942. KGY. Véghatározat: A község díszpolgárává választja Dr. Kállay Miklós m. kir. Miniszterelnök úr őméltóságát." Ez azt jelenti, hogy elődeink is gondoltak a díszpolgári cím adományozására, de annak rendjéről a Közgyűlés rendeletet nem alkotott.

A díszpolgári címet a település lakossága nevében a képviselőtestület annak az élő vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozza, aki a rendelet preambulumában foglaltak szerint arra érdemes.

A díszpolgári cím adományozásakor a kitüntetettnek a polgármester díszpolgári oklevelet és díszpolgári emlékérmet ad át.

A díszpolgári oklevél leírása

A díszpolgári oklevél mérete:

A/3 méret: 42 cm x 29,5 cm. méretben, összehajtható kivitelben.
Anyaga: Oklevél minőségű vastagság
Színe: fehér.
Külső oldalai felírat nélkül mindkét oldalon.

Belső oldal díszítései:

Baloldalon:
A szélektől 5 cm-re: Szakoly község címerének inda mintái, felülről középről balra indulva, szürke és kék színekben, az oklevél alsó közepéig.
Felülről középről jobbra indulva arany és zöld színekben az oklevél alsó közepéig.
Szövege: dőlt betűvel 5 cm méretben: díszpolgári oklevél
alatta: 5 cm-re a kitüntetett személy neve:
alatta megfelelő stilisztikai és térhatást indukálva: az adományozás megjelölése, a képviselőtestület határozatának megjelölése.
Dátum: Szakoly,...év....hó....nap. dőlt betűvel 2 cm méretben.
Alatta: aláírások:
Baloldalon: jegyző, jobb oldalon polgármester
Két aláírás között középen: Szakoly község címerével ellátott bélyegző lenyomat.

Oklevél belső jobb oldalán: dőlt betűs kivitelben: betűméret 2 cm.

Az indadíszítéstől 5 cm távolságra minden oldalról számítva:

Szövege: Településünk gazdasági gyarapodása, továbbfejlődése, kulturális és művészeti értékeinek megőrzése és tiszteletben tartása érdekében kifejtett kiemelkedő közéleti tevékenységének elismeréseként.
Borítója: Bordó színű műbőr, mérete: 47,5 cm x 31,5 cm. Összehajtható kivitelben.

Díszpolgári emlékérem leírása:

Mérete: 10 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból öntött, vastagsága 2 mm. A tartótok: Fából készült, esztergált, dióbarnára pácolt, alsó és felső részből álló, kék plüssel bélelt belsejű tartó.

Első oldal felülete: „SZAKOLY DÍSZPOLGÁRA' felírat az érem szélétől 1 cm távolságra, körkörös kivitelű felírással
Középen SZAKOLY címere.
Címer és betű: vésett kivitelben.
Második oldal felülete: sima felülettel: Az adományozás időpontjának megjelölése, betűk vésett kivitelben.

A „PRO CIVITATAE emlékérem"

Az „PRO CIVITATAE EMLÉKÉREM" annak a magyar állampolgárságú magánszemélynek adható, aki a település társadalmigazdasági életének különböző területein a település fejlődését szolgáló, kimagasló tevékenységet végzett.

Az emlékéremmel pénz, illetve tárgyjutalom adható, amelynek együttes összegét a képviselőtestület egyedi határozattal állapítja meg.

Az együttes összeg nem lehet kevesebb az adományozáskor hatályos minimálbér háromszoros összegétől.

Az emlékéremmel a kitüntetett részére az adományozáskor a polgármester: - a „PRO CIVITATAE EMLÉKÉRMET"; - az adományozásról

szóló okiratot; - az adományozó határozatban meghatározott pénz, illetve tárgyjutalmat ad át.

A kitüntetett az Önkormányzat és a település lakosságának megbecsülését élvezi.

Oklevél mérete és díszítése: Megegyezik a díszpolgári oklevél méretével és díszítésével, borító méretével és színével.

Baloldalon, középen:" PRO CIVITATAE „ felirat.

Emlékérem leírása: Ugyanaz, mint a díszpolgári emlékérem, anyaga bronz a szöveg alábbi változtatásával:

- első oldalon:

„PRO CIVITATAE EMLÉKÉREM" felírat

- második oldalon: Az adományozás időpontjának megjelölése:
Szakoly,.. .év...hó..nap.

„Szakolyért emlékérem"

A „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" annak a közszolgálatban álló, állandó szakolyi lakhellyel rendelkező állampolgárnak adományozható, aki település gazdasági, társadalmi, szellemi életének különböző területein kimagasló tevékenységet végzett.

Az Emlékéremmel a képviselőtestület által egyedi határozattal megállapított tárgyjutalom adható.

Az emlékéremmel kitüntetett részére az adományozáskor a polgármester a „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" mellett; az adományozásról szóló okiratot ad át.

A kitüntetés első alkalommal történő átadására 1997. november első vasárnapján került sor.

Szakolyért emlékérem és oklevél leírása:

Mérete: oklevél és emlékérem tekintetében megegyezik a díszpolgári emikérem leírással.

Anyaga bronz, szövege alábbi változással. Az első oldalon: SZAKOLYERT EMLÉKEREM felírat, a másik oldalon az adományozás időpontjának megjelölése: Szakoly,.... év... hó., nap.

„A település érdekében kifejtett kiemelkedő közszolgálati tevékenységének elismeréseként" Betűméret és kivitel ugyanaz, mint a díszpolgári oklevélen.

A helyi kitüntetésekről szóló rendelet értelmében a kitüntetettek nevét a „Helyi kitüntetettek emlékkönyve" őrzi. (2000. november 5-ig az alábbiak):

„Szakoly díszpolgára" címmel kitüntetettek:

- Szilágyi János, Szakoly szülötte, nyugalmazott vezérigazgató, 1112 Budapest, Ördög orom út. 5. szám alatti lakos. Született Szakoly, 1930. 12. 21. An.: Birkó Erzsébet.

A 65/1997. (IX. 29.) KT számú határozat alapján a kitüntetést Rényai János polgármester 1997. november 2-án adta át.

- Dr. Naszvadi György, Pest megyei Tákisz igazgatója. 1125 Budapest, Óra köz 3/a. fsz. 2. Született Kunszentmiklós, 1944.10.17. An.: Kovács Krisztina

A 66/1997. (IX. 29.) KT számú határozat alapján a kitüntetést a polgármester 1997. november 2-án adta át.

„PRO CIVITATAE emlékérem" kitüntetésben részesültek:

- Dr. Pirigyi István nyugalmazott teológiai professzor, egyháztörténész. 4026 Debrecen, Honvéd u. 23. Született Beregszász, 1921.12. 30. An.: Kovalkovics Ilona.

A 67/1997. (IX. 29.) KT. számú határozat alapján a kitüntetést a polgármester 1997. november 2-án adta át.

- Kiss György vállalkozó, 4400 Nyíregyháza, Nádor utca 64. Született Nyíregyháza, 1955.09.11. An.: Varga Sarolta.

A 68/1997. (IX.29) KT számú határozat alapján a kitüntetést a polgármester 1997. november 2-án adta át.

- Kovács Ibolya, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője. 1148 Budapest, Adria sétány 6/a. Született Vásárosnaményban 1955.06.09-én. An.: Mándi Julianna.

A 43/1998. (X. 12.) KT. számú határozat alapján a polgármester 1998. november l-jén adta át a kitüntetést.

- Kaszap Béla római-katolikus prelátus. 4232 Geszteréd, Kossuth utca 112. Született Nyírlugos, 1926.07.09. An: Hagymás Olga.

A 43/1998. (X. 12.) KT. számú határozata alapján a kitüntetést a polgármester 1998. november 1-én adta át.

- Dr. Szűcs Imre, a Szakolyért Baráti Klub alelnöke. 4431 Sóstófürdő, Ilona utca 33. Született Szakoly, 1935. 01.06. An: Bihari Mária.

A 91/2000. (X. 25.) KT. számú határozat alapján a polgármester 2000. november 5-én adta át a kitüntetést.

„Szakolyért emlékérem" kitüntetést kaptak:

- Bodolai Zoltán nyugalmazott tűzoltó parancsnok. 4234 Szakoly, Balkányi út. 13. Született Balkány, 1925.05.06. An.: Győri Mária.

A 71/1997. (IX. 29) KT. számú határozat alapján 1997. november 2-án adta át a polgármester.

- Tamás Miklós nyugalmazott pedagógus. 4234 Szakoly, Iskolai u. 12. Született Máriapócs, 1932. 10.15. An.: Lazók Julianna.

A 70/1997. (IX. 29.) KT számú határozat alapján a kitüntetést a polgármester 1997. november 2-án adta át.

- Diószeghy Elemér nyugalmazott iskolaigazgató. 4234 Szakoly, Iskola utca 4. Született Edelény 1939.03.01 An.: Szilvássy Sára.

A 69/1997. (IX. 29.) KT. számú határozat alapján a polgármester 1997. november 2-án adta át a kitüntetést.

- Szarka Jánosné, a Szociális Gondozási Központ vezetője. 4234 Szakoly, Balkányi u. 12. Született Balkány, 1949.03.24. An.: Richter
Julianna.

A 43/1998. (X.12.) Kt. számú határozata alapján a polgármester 1998. november l-jén adta át az emlékérmet.

- Szűcs Mihály görög-katolikus esperes. 4234 Szakoly, Esze T. u. 1. Szám Született Nyírlövő, 1944.03.28. An.: Kicsinku Anna.

A 92/2000. (X.25.) KT. számú határozata alapján a polgármestertől 2000. november 5-én vette át a kitüntetést.

- Gödény Gáborné nyugdíjas pedagógus, Szakoly községben Millenniumi Zászlóanya. 4234 Szakoly, Bercsényi u. 35. Született Ökörmező, 1918.12.13. An.: Mucsicskó Erzsébet.

A 93/2000. (X.25.) Kt. számú határozat alapján a polgármester 2000. november 5-én adta át az emlékérmet.

- Néhai Péter Mihály grafikusművész. 4234 Szakoly, Kölcsey u. 11. Született Apagy, 1926.07.28. An.: Gál Rozália.

A 94/2000.(X. 25) KT. számú határozata alapján a posztumusz kitüntetést a polgármester a kitüntetett hozzátartozójának adta át 2000. november 5-én.

- Diószeghy Elemérné 4234 Szakoly, Iskola u. 4. Született: Sallai Hona, Balkány, 1933.09. 28., an: Benke Margit.

A 84/2001. (X. 08.) Kt. számú határozat alapján a polgármestertől vette át 2001. november 4-én a kitüntetést.

- Kiss Istvánné 4234 Szakoly, Létai u. 24. Született: Horescsák Irén, Nyírgyulaj, 1937. 12.19., an: Licska Mária.

A 85/2001. (X. 08.) Kt. számú határozat alapján 2001. november 4-én vette át a kitüntetést a polgármestertől.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére készült emlékérem

Szakoly Község Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére emlékérmet alapított. Tervezésével és készítésével Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművészt bízta meg. Az emlékérem átmérője 42 mm, vastagsága 3 mm, anyaga ezüst és bronz vert érem. Az érem előoldalán Damjanich alakja látható „Szabadságharcos" idézettel. Hátoldalán: négy kard, egymást keresztezve, bezárt négyszögbe, 1994-1998. évi ciklusban megválasztott képviselőtestület tagjainak névsora bevésve. Átadás ideje: 1998.

Millenniumi emlékérem

Szakoly Község Önkormányzata Millenniumi emlékérem tervezésével és készítésével bízta meg Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművészt. Az emlékérem átmérője 42 mm, vastagsága 3mm, anyaga ezüst és bronz vert érem. Az érem előoldalán Szakoly község címere látható pozitívan vésve. Hátoldalán az érem körvonalát követve két oldalra felfelé induló babérkoszorú, Közé vésve" MILLENNIUM 2001. AUGUSZTUS. 20." Átadásának tervezett időpontja 2001.

Idegenforgalom, látnivalók

Tájház, gyűjtemény, kiadványok

1840 körül épült az az épület, amelyet tájházzá alakítottak. Egy ablakos téglavörösre meszelt, utcai homlokzata kontyos. Szarufás tetőszerkezete mindkét végén kontyos, náddal fedett. Favázas, sövénytalpas épület, kívül-belül sártapasztással. Helyiségei: szoba, pitvar és füstház. Két helyiség előtt faoszlopos tornáca van. Minden helyiség földpadlós.

Az Arany János Általános Iskola honismereti szakkörének eredményes gyűjtőmunkája és kezdeményezése alapján az Önkormányzat megvásárolta és felújította a régi épületet. Lehetővé vált a község tájházának kialakítása, a honismereti szakkör gyűjteményének elhelyezése, a múlt helytörténeti értékeinek a bemutatása. 101

A helyi református egyháznál található a felújítás alatt levő szarkafág a következő felirattal: „TE TTES, PECUJFALUSIPECHY SUSÁNNA A SZ: MEGHOLT 1829K ESZTENDŐBEN 31K JÚLIUSBAN"

„NEMZETES GULÁTSY ANTAL ÚR MEGHOLT 1822 ESZTENDŐBEN"

Gulácsy Antal úrról azt tudjuk, hogy az egyházközség nemesszívű patrónusa volt.

Három darab változatos díszítésű faragott tégla és festett vakolatdíszítés töredék a Jósa András Múzeumban látható. Két tégla hasonló kiképzésű: két kör alakú keretbe foglalt hatágú csillag. Különbség csak a két kör csatlakozásánál bevésett háromszög alakú motívumnál van. A harmadik téglát három vízszintesre osztott mezőben váltakozó fel- és lefordított háromszögsor díszíti.

A református egyházközségnek egyetlen - reformáció korabeli - kalendáriuma van; egy kókusz-kehely, amelyet a debreceni Református Kollégiumi és Egyházművészeti Múzeum részére engedtek át letétként.

Úrasztali kehely, kókusz-kehely aranyozott ezüst talppal, vésett, domborított díszítményekkel. Kehelykosárban kókuszdió, felső része aranyozott ezüstből, vésett-domborított díszítményekkel, az alsó és felső részt két pánt tartja össze. Rongált, hiányos. Talp átm.: 9,5 cm; m.: 19 cm, száj átm.: 2 cm.

A községbe látogatók tájékoztatását, a település bemutatását az alábbi idegenforgalmi kiadványok segítik:

Kastélyok, kúriák, templomok

Szakoly jellegzetesen többutcás település. Utcái előkertes beépítésűek, szalagtelkei kétsoros elrendezésűek. Udvaraira a tagolt épületrendezés a jellemző.

A volt nagybirtokosok kúriáiból több is megtalálható.

Szobrok, emlékművek, emléktáblák

Parthén Péter püspök emlékszobra

Szakoly község Önkormányzata és a Görög Katolikus Egyházközség 1996. augusztus 20-án Parthén Péter püspök tiszteletére emlékszobrot állíttatott a görög katolikus templom kertjében. 102 A szobor megtervezésével és elkészítésével Benedek György szobrászművészt, Munkácsy-díjas érdemes művészt bízta meg. 150x40x25 cm-es andezit posztamensre helyezett 175x120x30 cm befoglaló méretű, két oldalt domborművesen bazaltból faragott szobor tetején vasból készült kereszt. Az előlapon a püspök portréja jelenik meg, fején a jelzéses püspöki koronával, fölötte a község címermadara, a sólyom tárja szét szárnyait és „Parthén Péter püspök" felirat. A másik oldalon az Istenszülő a gyermekkel dombormű, valamint felirat „Parthén Péter püspök úr születésének 400. és az Ungvári Unió 350. évfordulójára állította a millecentenárium évében: Szülőfalujának, Szakoly Községnek Önkormányzata és a Görög Katolikus Egyházközsége 1996. augusztus 20." A templomhoz jól kapcsolódó, szépen elhelyezett atmoszférát teremtő műalkotásnak sugárzása van. A néző úgy érzékelheti, hogy már régóta ott áll a szobor. A domborműnek a posztamensre helyezése a megformálás plasztikussága a fafaragás hullámzó rétegei teljes értékű körplasztikává teszik a művet. A küzdelmes életút jellemzésének jelképes művészi módja, hogy a szakított kőfelület átformálódik a püspök gazdag árnyalatú és jelentésű arcába, majd a képet a templomi architektúrára utaló motívumok zárják le. Az Istenszülő az ikonokra emlékeztet, de ennek az ábrázolásnak belső sugárzása van, életteli és emberi.

Arany János mellszobor

Szakoly község Önkormányzata 1997. augusztus 20-án az Arany János Általános Iskola és Szakiskola előtti parkban Arany János mellszobrot állított. A szobor elkészítésére Mihály Gábor budapesti szobrászművészt kérte fel. Kétszeres életnagyságú bronz mellszobor, a posztamentum stítői mészkő, 140x40x40 cm, az előlapján ovális bronz plakett Arany János aláírásával. A szobrász életművébe illeszkedő Arany János portré. A művész merészen elszakadt az előzményektől, szokatlan módon ábrázolja a költőt: szomorkás, bús, mintha a balladákból lépne ki. Bronz színe - nevet idézően - sárga, aranyos színű.

Szent Flórián relief

A Szent Flórián reliefet Pócsi József tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnok helyettese adományozta az önkéntes tűzoltó-egyesületnek 1997-ben. A relief (dombormű) a tűzoltószertár Rákóczi úti külső falsíkján került elhelyezésre. Anyaga öntöttvas, fekete színben. A reliefet Szent Flórián ünnepén évenként az egyesület tagjai megkoszorúzzák.

Mátyás díszkút

Szakoly Község Önkormányzata 1998. augusztus 20-án a község főterén a Mátyás király - Létai út kereszteződésében lévő parkban díszkutat állított. A műalkotás megnevezése: plasztika. A műalkotás tervezője és kivitelezője Győrfi Lajos püspökladányi szobrászművész. A Mátyás díszkút anyaga süttői mészkő és öntött bronz. A hatszögletű medence csúcstávolsága 215 cm, magassága 54 cm. Amelyet egy tömbből kellett kifaragni. A medencekő Mátyás király út felőli oldallapjára a Mátyás címert, a szemben lévő lapjára Szakoly község címerét kifaragta. A medence közepén faragott fejezetű hatszögletű süttői mészkőoszlop, 131,5 cm magas, átmérője 30 cm. Az oszlopon Mátyás király bronz figurája 100 cm magas. Két keze a kardra támaszkodik, a bal vállán sólyom ül és csőrében karikagyűrű. Az oszlop átellenes oldalán két darab bronz oroszlánfejű vízköpő, magasságuk 30 cm. A medence vízlefolyóit három darab bronzból készült 17 cm hosszú teknősbéka takarja. A díszkúthoz három süttői mészkőből faragott 105x50x40 cm befoglaló méretű kőpad kapcsolódik. A medence egy oldallapján emlékfelirat van bevésve, amelynek szövege a következő „Állította: Szakoly Község Önkormányzata és a település lakossága 1998. augusztus 20.

Szent Flórián szobor

1998-ban ünnepelte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Belügyminisztérium Országos Tűzoltóság Parancsnoka, dr. Bleszity János tűzoltó-vezérőrnagy, országos tűzoltó parancsnok kültéri Szent Flórián szobrot ajándékozott az egyesületnek.

A talpkövet az önkormányzat biztosította. Mérete 146x40x20 cm. Anyaga gránit. A kültéri Szent Flórián szobor műkő kivitelben készült, eredeti ruházatában ábrázolja Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét. A szobor 80 cm magas, Szent Flórián korabeli sisakkal. Bal kezében zászló, jobb kezében vizes edény, amellyel a tüzet oltja.

A szobor a tűzoltó klubhelyiség előtt van elhelyezve, amelyet minden évben a nemzetközi tűzoltó verseny alkalmából megkoszorúzzák.

Millenniumi Szent István szobor

Szakoly Község Önkormányzata 2000. augusztus 20-án a MILLENNIUM évében Szent istván szobrot állított Szakoly község főterén. A szobor helyeként a testület a főteret fogadta el, ahol előzőleg a 48-as emlékmű állt. A szobor tervezésére és kivitelezésére Győrfi Lajos püspökladányi szobrászművészt kérte fel. Az alkotás hármas halom kialakítású 60 cm magas földplasztikán, középen az esztergomi várkápolna oszlopainak formálását idéző oszlopon álló István alakja, bronzból. Mérete 180 cm, jobb kezében kard, bal kezében országalma. Az oszlopon elöl faragva „Szent István" felirat, István címere: hármas halom, kettős kereszt. Anyaga süttői mészkő, magassága 230 cm. Tőméret csúcstávolsága 88 cm. Az oszloptest átmérője 38,5 cm. Az Istvánt tartó oszlop előtt dombormű Emese álma a rakamazi turulábrázolással. Töredékes formában: anyaga süttői mészkő, 100x80x40 cm. Jobb oldalon nyolcszögletű oszloptöredék (a pannonhalmi apátság oszlopának idézete) Gézát szimbolizálandó. Süttői mészkő 70 cm magas, átmérője 88 cm.

1848-1849 forradalom és szabadságharc tiszteletére állított emlékmű

a.) A település központjában volt található a balkányi Áfész épületének, görög katolikus templom felőli oldalán az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulójára állított emlékmű, melyet 1948-ban épített a falu közössége.

Anyaga fehér terméskő jobb oldalán a fedlap alatt zászlótartó került elhelyezésre. Az emlékmű csúcsából kiálló cső, lobogótartóval. Az utca felőli oldalon márvány emléktábla, amelyben „A szabadság 100 éves évfordulójának emlékére, 1948. március 15." felirat áll.

b.) Szakoly Község Önkormányzata a község főterének átrendezése után megbízást adott Sebestyén Sándor szobrászművész részére egy I. és II. világháborús emlékmű megtervezésére és kivitelezésére. A képző és iparművészeti lektorátus az emlékmű helyének meghatározásakor felvetette, hogy az 1848—49-es forradalom és szabadságharc emlékművét a régi környezetéből javasolja áthelyezni. A főtér átalakítás utáni képe adja az emlékmű új helyét. A szépen kialakított templomoldalban a bejárattól jobbra eső enyhén emelkedő parkban az emlékmű méltó kiemelést kap. Az áthelyezett emlékmű kapjon kiegészítő plasztikát. Az eredeti talapzat tetejére a község címer állatát, a sólymot mintázta meg a művész. A madár a karmai között a községet jelképező térkép formájú domborművet tartja. A kompozíció anyaga bronz, mérete 75 cm. Az áthelyezett emlékmű emléktábla feletti jobb felső sarkába javasolják elhelyezni Szakoly község bronzból készült címerét, az elülső lapján bronzból készült három koszorútartó elhelyezését. A jobb oldalán emléktábla került elhelyezésre a következő felirattal: „EREDETI ÁLLAPOTÁBAN ÁTÉPÍTETTE, A HELYI JELKÉPEKKEL KIEGÉSZÍTETTE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A LAKOSSÁG TÁMOGATÁSÁVAL." Jobb oldalon az emlékmű mellett készült el, két árbocrúdon a nemzeti és a helyi zászló felvonására alkalmas zászlótartó. Átépítéskor a régi emlékmű három lépcsőfokán tönkrement terméskőt kicserélték. Az emlékmű beton alapzatának készítésekor a református templomot körül vevő sírhelyek egyikét találták meg, amelyet a megyei múzeum munkatársai megvizsgáltak, majd visszazártak. Erre készült az emlékmű talapzata.

c.) Szakoly Község Önkormányzata 1999-ben döntött a Szent István szobor állításáról. A képző- és iparművészeti lektorátus a helyszíni szemlén a szobor helyeként a főteret javasolta, ahol a jelenlegi 1848-49-es emlékmű áll. Indokolt, hogy szellemiségében és minőségében is legreprezentatívabb emlékmű álljon a főtér fő helyén. Az 1948-as emléklművet a II. világháború emlékműve mögötti parkba helyezzék át. A kerítést megnyitva a növényzetet a műhöz kell alakítani, a hátteret zöldsövénnyel takarni. Az áthelyezéssel kialakul a városok számára is irigylésre méltóan esztétikusan berendezett főtér végleges arca, méltó helyet találva minden emlékműnek és szobornak. Szakoly Község Önkormányzata 2000. augusztus 20-ára az 1848-49-es emlékművet áthelyezte. Az utcafronti részen a helyi címer mellé elhelyezte a Magyar Köztársaság címerét is.

Az I. és II. világháború helyi áldozatainak emlékműve

Szakoly Község Önkormányzata 1995. augusztus 20-án a község főterén az I. és II. világháború helyi áldozatainak emlékművet állított. A szobor tervezésére és kivitelezésére Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművészt kérte fel. Az emlékmű 90 cm magas gyepesített dombon áll. Süttői mészkőből készült 220 cm magas kapu architektúra, a kapuív jobb oldalán 110 cm magas bronzból készült angyalfigura, kezében 60 cm hosszú harsona. A kapuszárnyak anyaga feketegránit, bronz sarokvasakkal és sólyomfejes ajtózárral. A kapuszárnyakon az I. és II. világháború áldozatainak emlékére feliratok és a II. világháború helyi áldozatainak névsora olvasható.

 1. Andalik Péter szül: 1904
 2. Aradványi József szül: Szakoly, 1922
 3. Bácskai István szül: 1914
 4. Bíró Imre szül: 1925
 5. Birta Péter szül: 1904
 6. Boros János szül: 1912
 7. Borsi Miklós szül: 1919
 8. Csontos József szül: 1911
 9. Fazekas Sándor szül: 1918
 10. Girán György szül: Szakoly, 1915
 11. Győri András szül: 1905
 12. Győri Lajos szül: 1905
 13. Hamza János szül: 1870
 14. Haraszti Imre szül: 1909
 15. Járási Gábor szül: 1896
 16. Járási Sándor szül: 1927
 17. Jenéi Imre szül: 1908
 18. Juhász János szül: 1904
 19. Juhász Sándor szül: 1914
 20. Juszku Miklós szül: 1918
 21. Kardos János szül: 1919
 22. Kerecsen János szül: 1918
 23. Kiss Sándor szül: 1920
 24. Kiss Sándor szül: 1921
 25. Kiss Sándor szül: Szakoly, 1901
 26. Kozma Mihály szül: 1920
 27. Kóros Lajos szül: 1918
 28. Mohácsik József szül: Szakoly, 1919
 29. Mohácsik Sándor szül: Szakoly, 1916
 30. Módis István szül: Szakoly, 1919
 31. Módis István szül: Szakoly, 1896
 32. Nagy István szül: Szakoly, 1907
 33. Nátházi István szül: Szakoly, 1906
 34. Néző Sándor szül: Szakoly, 1900
 35. Pósán Ferenc szül: 1918
 36. Rácz János szül: 1920
 37. Rása Sándor szül: 1922
 38. Rompa István szül: Szakoly, 1913
 39. Sándor József szül: Szakoly, 1921
 40. Soproni János
 41. Sopronyi József szül: Szakoly, 1913
 42. Sándor József szül: Szakoly, 1907
 43. Szarka Miklós szül: Szakoly, 1920
 44. Szentmiklóssy László szül: 1895
 45. Székely József szül: 1912
 46. Szilágyi János szül: Szakoly, 1915
 47. P.Szilágyi Mihály szül: 1910
 48. Szűcs Gábor szül: Szakoly, 1916
 49. Szűcs Elek
 50. Szűcs József szül: Szakoly, 1918
 51. Teremi Ferenc szül: 1911
 52. Tóth András
 53. D. Tóth György szül: 1915
 54. Vadon János szül: Szakoly, 1911
 55. Vadon Lajos szül: Szakoly, 1923
 56. Ványi Mihály szül: Szakoly, 1918
 57. Vilmánszki György szül: 1916
 58. Zimán Sándor szül: 1911
 59. Kovács József
 60. Szilágyi György szül: 1913
 61. Kórós András szül: 1916
 62. Magyar Ferenc szül: 1920
 63. Palóczi Erzsébet szül: 1913

A kapu küszöbkövét kettétörve ábrázolja a művész, ami a háborúban elesett családok szakadását jelképezi. A kapuk félig nyitott állapotban vannak, ami szimbolikusan azt fejezi ki, hogy a családok a háborúban elesetteket még mindig hazavárják.

Kopjafa

1996. október 23-án volt a leleplezés és a felszentelés. A község főterén álló kopjafa a honfoglalás 1100. az 1956-os forradalom 40. évfordulójának tiszteletére készült. A kopjafát a Nyírszőlősön élő Nagy Sándor református lelkész, népi iparművész, fafaragó készítette. Anyaga gőzölt bükk. A kopjafa 60 cm magas földhalmon került elhelyezésre, amely földhalmon a Magyar Köztársaság címerében is megtalálható hármas halom egyikét ábrázolja. A kopjafa négyoldalú szögletes kivitelben készült, alsó díszítésében sok csillagkép összevisszasága található. A néprajzi leírásokban a csillag embert vagy közösséget jelent. A kopjafa három oldalán lévő csillagképek a törzsi rendszert jelenítik meg, amely még rendezetlen állapotban ugyan, de egy nagy egységet jelenít meg. Két csillagsor között a tulipán vonalai, ami virágot jelent és nem feltétlen tulipánt. A néprajztörténetben már az egymásra találást, a törzsek egységét jelenti, tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, a törzsi rendszert felváltó állam kialakításának jelei, amely az egységes nép álammá történő szerveződése. Az állam kialakulásával a törzsek egységbe rendeződtek - a rendezettséget, az egységet jelképezik a második csillagsor képei. A kopjafa felső harmadában lévő nagy csillag motívum jelentése pedig az, hogy a nagy Magyarország üstökösként ragyogott Európa egén, amelyre mindig irigyen néztek fel szomszédaink és Európa minden népe a magyar nép tudatossága és szellemi találékonysága miatt. A kopjafa tetőpontján lévő nagy pontszerű alakzat pedig a felnőtté válást, az érettséget, az érett férfikort jelenti, amely a fejfa művészetben mindig így jelenik meg. A kopjafán az alsó kezdőponttól felfelé haladva egy folyamatos szűkítés látható, amely pedig azt jelképezi, hogy az I. világháború után az ország nagy részét a trianoni dekrétum hatására elcsatolták.

A kopjafa utcafronti részén szintén fából faragva és a község címerével ellátva emléktábla van elhelyezve, amelyen a következő felirat olvasható: „A HONFOGLALÁS 1100., AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 40. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTOTTA: SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 1996. OKTÓBER 23."

Emléktábla az 1898-ban átépített református templom adományozóiról

A műemlék jellegű református templomtorony bejárat feletti homlokzatán található egy 100x70 cm nagyságú márvány emléktábla, amelynek felirata a következő: „NÉHAI SZENTMIKLÓSSY LÁSZLÓ ÚR EMLÉKÉRE TETT 2000 FRTOS ADOMÁNYBÓL VALAMINT A HELYBELI ÉS TÖBB IDEGEN KEGYES HÍVŐK ÁLDOZAT KÉZSÉGÉBŐL ÉPÍTTETETT E TEMPLOM AZ 1898-IK ESZTENDŐBEN AZ ÚR SZEME ŐRKÖDJÉK FELETTE"

Emléktábla a település felszabadulásának 40. évfordulójára

A Községi Tanács 1984-ben döntött egy 40x30 cm-es emléktábla elhelyezéséről a Községi Tanács falán. A márványtáblán a következő felirat található:

„KÖZSÉGÜNK FELSZABADULÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE 1944. OKTÓBER 24. 1984. OKTÓBER 24. SZAKOLY KÖZSÉG LAKOSSÁGA'.

Szakoly Község Önkormányzata 1991-ben döntött az emléktábla levételéről.

Arany János emléktábla

Szakoly Község Önkormányzata a nyolctantermes iskola átadásakor és névadásakor emléktáblát helyezett el az Általános Iskola bejáratának baloldalán 1991. augusztus 20-án. Az emléktáblát Sivák József, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője leplezte le. A tábla anyaga fekete márvány, mérete 55x40 cm. Az emléktáblán a következő felirat olvasható: ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKOLY 1991. AUGUSZTUS 20.

Kaszap Béla pápai prelátus emléktáblája

Kaszap Béla pápai prelátus. PRO CIVITATAE helyi kitüntetett halálának 1 éves évfordulóján a helyi Római Katolikus Egyházközség emléktáblát helyezett el a római katolikus templom bejáratának baloldalán. Anyaga fekete márvány, mérete 50x70 cm. Az emléktáblán a következő felirat olvasható:

„A KERESZT ÁLTAL A FÉNYHEZ"

HALÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL
EMLÉKEZÜNKIMÁINKBAN
KASZAP BÉLA PÁPAI PRELÁTUS
A SZAKOLYI EGYHÁZKÖZSÉGÉRT VÉGZETT
ÁLDOZATOS
MUNKÁJÁRA 1999.

A szakolyi iskolabővítés emléktáblája, felírás szövege: „Építtette Szakoly Község Önkormányzata cél- és megyei területfejlesztési támogatással. Tervezte a BOTERV, kivitelezte a MARCON Építés KFT, a NYÍRBER lebonyolításával a MILLENNIUM Éveiben 2000-2001-ben. Átadva: 2001. augusztus 18."

Rendezvények

Arany János Napok

Az 1991/92-es tanévtől az iskola névadója előtt tisztelegve Arany János Napokat tartanak minden tanévben március 2-től. A rendezvény általában két napos. Az első napon a Körzeti Arany János Kézilabda Kupát rendezik meg, a második napon megemlékezéseket, koszorúzást, mesemondó versenyt, szavalóversenyt, ügyességi versenyeket, bolhapiacot tartanak. 1996. márciusától a szavalóversenyt körzetbeli iskolák meghívásával szervezik. Neves művészeket hívnak fel a zsűri elnöki feladatainak ellátására. 1998-ban Petneházy Attila, 1999-ben, 2000-ben és 2001-ben Pregitzer Fruzsina volt a zsűri elnöke. Az alsó tagozatosok részére 1997-től megrendezett mesemondó versenyen a zsűri elnökének teendőit Gődény Gáborné nyugdíjas tanítónő látja el.

Szakolyi Napok

Az augusztus 20-i ünnepségeket általában augusztus 20-22 között rendezik. Megemlékeznek az államalapító Szent István királyról, az alkotmány elfogadásáról és ebben az időben tartják az újkenyér ünnepét. A hármas ünnep és beruházások átadásának évenkénti gyakorisága a községben hagyományteremtő lett. 1998. augusztus 20-tól „Szakolyi Napok" címmel évente rendezvénysorozat keretében tartják az ünnepségeket. Mindezt eredményesen szolgálja a kulturális élet, a tűzoltóság színvonalas munkája és a nemzetközi kapcsolatok bővülése.

I. Szakolyi Napok (részlet a programból)

1998. augusztus 20.

1998. augusztus 22.

II. Szakolyi Napok (részletek a programból)

1999. augusztus 20.

Péter Mihály grafikusművész emlékkiállítása;

1999. augusztus 21. Főbb események:

1999. augusztus 22. Kivonat a programból.

Külföldi delegációk nevében koszorűztak:

a lengyelországi Sokora; a szlovákiai Kassa és az ausztriai St. Pölten -Viehofen tűzoltóság parancsnokai illetve a Szövetségek képviselői.

III. Szakolyi Napok -főbb események

2000. augusztus 18.

2000. augusztus 19.

Külföldi delegációk képviseletében: Carel Richter, a Cseh Tűzoltó Szövetség elnöke; Vendelin Fogaras, a Szlovák Tűzoltó Szövetség elnöke; Hermann Ganger, az ausztriai St. Pölten Viehofen ÖTE parancsnoka, Károlyi Ágnes, Kassa Tűzoltó Szövetségének elnöke; Peter Kobezda, Kassa város tűzoltó parancsnoka, Malgorzata Maluch, Sekowa jegyzője.

2000. augusztus 20.

IV. Szakolyi Napok

2001. augusztus 18. Részletek a programból.

Szakoly község történelme térképen Magyarországi Önkormányzatok címerkiállítása Hologram kiállítás Pető Zsuzsa tanuló képei

Balkányi Szabó Lajos Asszonykórus, Nyírmihálydi;
Majorett Csoport, Nagykálló;
„Nefelejcs" Néptáncegyüttes, Geszteréd;
„Hagyományőrző" Népdalkör, Pócspetri;
„Dél-Nyírség" Néptáncegyüttes gyermekcsoportja, Szakoly;
Asszonykórus, Nyíradony; Majorett csoport, Szakoly;
„Kállai Kettős" Néptáncklub, Nagykálló;
Asszonykórus, Érpatak;
Modern Táncklub, Nyíradony;
„Hajnal Csillaga" Nyugdíjas Klub Asszonykórusa, Szakoly;
Majorett csoport, Nyíradony;
Bors községi Néptáncegyüttes, Románia;
„Dél-Nyírségi" Néptáncegyüttes, Szakoly.

2001. augusztus 19.

2001. augusztus 20. Részletek a programból.

Pihenőhelyek, kirándulások

A település területén található a Földvári erdő, amelyben még láthatók a terepszint eltérések, a földvár vélhető maradványa, amelyek korábban a települések lakosságát védték a külső támadással szemben. Kedvenc kirándulóhelye ez a szakolyiaknak. A víkendezés lehetőségét a helyi mezőgazdasági szövetkezet, illetve az önkormányzat ismerte fel és teremtette meg.

Ez a terület sátortáborozásra alkalmas, ahol megtalálhatók a szabadidő eltöltésének tárgyi feltételei: van ott ülő és étkezési lehetőség, szalonnasütő, bográcsfőzéshez tűzrakásra alkalmas hely, esőház, vízvételi lehetőség, WC, szemétgyűjtő, valamint a labdajátékokhoz alkalmas terület.

Helybeliek és a térségben lakók egyre gyakrabban keresik fel a Szakoly és Nyírgelse közötti összekötő út mentén található pihenőhelyet. 103

197. Szakoly díszpolgára kitüntetés
198. Szakolyi kitüntetés: PRO CIVTTATAE
199. Szakolyért Emlékérem
200. A MILLENNIUMI emlékérem
201. A BM. TOP által adományozott Szent Flórián szobor
202-203. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
150. évfordulójának tiszteletére készített emlékérem
207. Kaszap Béla pápai prelátus emléktáblája
208. A II. Szakolyi Napok kulturális műsora (1999)
209. Tóth András országgyűlési képviselő megnyitja a ül. Szakolyi Napok
kulturális rendezvényt (2000. augusztus 18.)

 

  
Előző fejezet Következő fejezet