Előző fejezet Következő fejezet

VII. Szakoly fejlődésének lehetőségei értékmegőrző, jövőt formáló feladatok

 

Az egyéni és közösségi célok elérése kiegyensúlyozott értékmegőrző és értékmentő gazdasági-társadalmi környezetben, a lakossági törekvések kölcsönös kapcsolódásában, összefogáson alapuló cselekvésben valósulhat meg.

A könyvben olvasható megállapítások, adatok legalább utalásszerűen erősítik azt a meggyőződést, hogy minden eddigi pozitív változás, eredmény kiindulópontja további egyéni sikereknek, családok boldogulásának, a szülőföld, a lakóhely fejlődésének.

A helytörténeti kiadványban összegezett valóságkép tehát a település minden lakója számára, a közösség egészére vonatkozóan hordozza a gazdasági, társadalmi fejlődés további lehetőségét. A polgármesteri hivatal, az intézmények, a szervezetek, az egyesületek, az alapítványok vezetői, munkatársai ezért a helyi feladatok megfogalmazását, a végrehajtás szervezését, munkájuk fontos részének tekintik.

A településfejlesztés, a népességmegtartás, az életkörülmények változásainak befolyásolása többirányú feladat teljesítésével lehetséges. Új munkahelyekre van szükség. Ennek érdekében a helyi adottságokra alapozva az igények felmérésével, lehetőségek kiaknázásával megvalósulhat kisebb ipari üzemek létesítése, működtetése. A mezőgazdasági termelésben pedig a természeti adottságoknak, a hagyományos termelési ágaknak, a termékek iránti szükségletnek, a családi vállalkozásokban és az egyéni termelőknél meglévő, illetve kialakítandó eszközellátottságnak van fontos szerepe. A nélkülözhetetlen központi támogatási gyakorlatban a termelés szakszerűségét, a helybeni feldolgozást és a szervezett, közvetlen értékesítést kívánatos anyagilag is hatékonyabban segíteni.

Új lehetőségek kialakítására, támogatási, ösztönzési formák alkalmazására van szükség a településre sokoldalúan ható vállalkozások szervezési és működési feltételeinek jobbításában, a szolgáltatás fehér foltjainak a megszüntetésében. 104 Kiemelten nagy figyelmet kíván az oktatás-képzéstovábbtanulás, az egészségügy fejlesztésének, támogatásának ügye.

A megnövekedett igények, új célok alapján folyamatosan feladat az intézményhálózat korszerűsítése, fejlesztése. Az ügyintézés, az önkormányzati munka színvonalának emelése érdekében ugyancsak szükséges a polgármesteri hivatal működési feltételeinek a javítása.

Az elérhető támogatás figyelembevételével a rendezési terv alapján lehetséges új beruházások megvalósítása. A helyi anyagi források céltudatos felhasználásával megalapozottan tervezi az önkormányzat az infrastruktúra, a környezet további fejlesztését, a település arculatának formálását.

Ugyancsak a feladatok között szerepel az idősekről és a rokkantakról való gondoskodás, a szociális támogatás kiterjesztése.

A település élő és kialakuló hagyományainak, köztük a körzeti jelleggel szervezett rendezvények megtartásának és bővítésének, az önszerveződésnek a szellemi, anyagi feltételei alapvetően adottak. Ápolásuk, működésük közösségi célt szolgál, tehát olyan feladat, amelynek végrehajtása hozzájárulást jelent a már kivívott elismerés öregbítéséhez, a régióközpont-jelleg erősítéséhez. 105

Több éves múltja van a tájékoztatási funkciója alapján közismert Szakolyi Szemle című újságnak. Szerkesztői nagy figyelemmel gondozzák a rendszeresen megjelenő kiadványt és tervezik továbbfejlesztését. Kialakult gyakorlata van annak, hogy eseményekről videó-felvételeket készítenek, s azokat a kábeltelevízió útján eljuttatják a lakossághoz. Kedvező fogadtatása és hatása alapján az adattár gazdagítása, az adásidő növelése, a vételi lehetőség kiterjesztése szintén szerepel a tervek között.

A község fejlődését jól szolgálják a sikeres pályázatok, amelyek elmélyült szellemi tevékenységet igényelnek, így a pályázók közéletiségét erősítik. Új célok elérése érdekében az önkormányzat ösztönzi és támogatja pályázatok benyújtását, igényli a szakemberek és lokálpatrióták közreműködését.

Legfontosabb célkitűzések a településfejlesztésben 2006-ig:

Szakoly község fokozatosan több települést magába foglaló kisebb régió hatékony központjává válik. Adottságai alapján ezt a szerepet azzal a céltudatossággal vállalja és tölti be, hogy megérdemelten új rangot vív ki, miközben a településen felismerhetők a városi jelleg elemei.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet