Előző fejezet Következő fejezet

VIII. Dokumentumok, források

SZAKOLYRÓL (BIBLIOGRÁFIA)

 

Könyvek

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára (1851)

Adalékok a tiszántúli református egyházkerület történetéhez (Debrecen,

1884) Borovszky Sámuel: Tiszántúli ev., ref. papok 1597-1679. (Bp. 1898) Jósa András: Szabolcs vármegye őstörténete (Budapest, 1900) Jósa András: Szabolcsi őshalmok (Nyíregyháza, 1910) Márton Béla: A Nyírség helységei (Debrecen, 1929) Hunek Emil: Nyíregyháza és Szabolcs vármegye községei (Budapest, 1931) Kiss Lajos: Földvárak Szabolcs vármegyében (A Néprajzi Múzeum Értesítője. XXVII. évf. 1936) Magyarország helységnévtára (1937) Erdei Ferenc: Magyar falu (Budapest, 1940)

Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Franklin, Budapest, 1941) Kovács István: Magyar református templomok (Budapest, 1942) Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata (Budapest, 1951) Kolléga-Tarsoly S.: Parasztsors megyénkben 1848-1944. (Szabolcs- Szatmári Füzetek 4., 1956) Csizmadia Attila: A Nemzeti Bizottságok létrejötte és jogállása, 1944-1945(1960) Danyi Dezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás 1784—1787. (Budapest, 1960) Borsi Zoltán: A Nyírség természeti földrajza (Földrajzi monográfiák, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961) Mendöl Tibor: Általános településföldrajz (Budapest, 1961) Szabolcs-Szatmár megye személyi és családi adatai (Az 1960-as népszámlálás, Budapest, 1962) Tóth István: Földosztó mozgalom Szabolcs megyében, 1897-1898.(Budapest, 1963) A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában, 1848-1914 (Budapest, 1965)

Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon - X-XV század (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966) A nagykállói járás múltja és jelene (Nagykálló, 1970) Mező András-Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti etimológiai helységnévtára (Nyíregyháza, 1972) Erdész Sándor: Nyírség (Budapest, 1974) Dobrony István: Dohánytermesztés a Nyírségben (Debrecen, 1978) Szabolcs-Szatmár megye földrajzi olvasókönyv I. II. (Nyíregyháza, 1979) Gyarmathy Zsigmond: A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár térképgyűjteménye (Főiskolai Tud. Közlemények 8/E. 1980) Dám László: Lakóházak a Nyírségben (Debrecen, 1982) Szabolcs-Szatmár megye műemlékei (Nyíregyháza, 1986) Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (Bp.1987) Pecsétnyomatok és címerek (Nyíregyháza, 1988) Ki Kicsoda a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatokban?

(Nyíregyháza, 1990) Várady József: Tiszántúl református templomai II. (Debrecen, 1991) Glatz Ferenc: A magyarok krónikája (1995) Ki Kicsoda a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatokban?

(Nyíregyháza, 1995) Szakoly Község Településfejlesztési Program (1995) Dr.Pirigyi István: „Parthén Péter püspök emlékezete" (Szakoly, 1996) Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája I. H.

(Nyíregyháza, 1994,1996) Gaál Ibolya: A szegényügy- és felnőtt-védelmi szociálpolitika története Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1867-1997. 1. II . kötet (1997) Gaál Ibolya: A szegényügy- és felnőttvédelmi szociálpolitika története Szabolcs-Szatmár-bereg megyében 1867-1997. U. kötet (1997) Vendégségben Szabolcs-Szatmár-Beregben (Rím Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézikönyve (Ceba Kiadó, Budapest,1998) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Minőségi Termékeinek Katalógusa (Nyh., 1998) Ki Kicsoda a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatokban?

(Nyíregyháza, 1998-1999)

Gaál Ibolya: Négy évtized szociálpolitikai története életrajzok, pályaképek tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1938-1983.

(Nyíregyháza, 1999) Az ezredvég iskolája (Nyíregyháza, 1999) Magyarország megyéinek, településeinek címer- és jelképtára I.(Budapest, 1990-2000) Országos 1 -es, 2-es, 4-es Fogathajtó Válogató és Minősítő Verseny -Szakoly, 2000. június 30. -július 2. (Budapest, 2000) A Magyar Millennium ormánybiztos Hivatala emlékzászló leírása (2000) Magyar Települések Enciklopédiája (Ceba Kiadó, Budapest, 2000) Bemutatkozik a Dél-Nyírségi Térségi Fejlesztési Társulás (Szakoly, 2001) Szakoly község turisztikai térképe (2001) Képző- és Iparművészeti Lektorátus Szakvéleményei (1995-2001) Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyíregyháza, 2001)

Folyóiratok, újságok

A kivándorlásról (Nyírvidék, 1901. január 16.)

Dr. Rozsai Tivadar: A szakolyi gyülekezet július 17-én vette használatba a gyülekezet tagjainak áldozatából újjáépített templomot (Reformátusok Lapja, 1956) Balogh István: Földreform (Levéltári Közlemények, 1961/1) Margittai Ferencné: A „Kivilágos-kivirradtig" című regény Szabolcs megyei eredete (Kelet-Magyarország, 1962. szeptember 2.) Művelődési Otthon avatás Szakolyban (Kelet-Magyarország, 1964.109. sz.) Batár József-Szilágyi Imre: A társadalom szerkezetének változása és jelenlegi képe megyénkben (Sz.Sz.Szemle, 1965) A Szabolcs megyei Nemzeti Bizottságok iratai (Levéltári Szemle, 1968/1) Tatai Zoltán: Szabolcs megye ipari fejlesztésének távlatai (Sz.Sz.Szemle,1968/2) Szabolcs-Szatmár megye társadalmi-gazdasági fejlődése 30 éve (Sz.Sz.Szemle, 1975/1) Viga Gyula: A Dél-nyírségi települések paraszti gazdálkodása (Sz.Sz.Szemle, 1977/1) Településhálózat fejlődés 1966-1976 között (Sz.Sz.Szemle 1978/1)

Vörös Antal: A paraszti életmód a kapitalizmus hajnalán (História, 1980/4) Dr. Balogh Z. György: Móricz Zsigmond Érpatakon és Szakolyban Kelet-Magyarország, 1983. október 8.) Balogh Géza: Kastélyok felújításra várva (Kelet-Magyarország, 1994.02. 19.) Györke László: A gyümölcs lassan beérik: Szakoly soha nem látott fejlődésen ment keresztül (Kelet-Magyarország, 1994.10. 13.) Tamás Miklós: Szakoly büszke szülötteire (Népszabadság, 1995. január16.) Szakolyi visszatérők - Szakolyért Baráti Klub (Uj Kelet, 1995. 11.06.) Györke László: Szakoly nagy szülötte - négyszáz éve született az ungvári unió megalapítója, Parthén Péter (Kelet-Magyarország, 1996.július 2.) Fogarasi József: Közigazgatási díj: arcképcsarnok (Comitatus, 1997.00.00.) Birta Ferenc: Az iskolai szakképzés bemutatása 1995-től napjainkig (Pedagógiai Műhely, 1998.00.00.) Nyéki Zsolt: Teleházas kapcsolatok: kiváltságokat apaszt a szakolyi telekommunikációs központ (Kelet-Magyarország, 1998. június 3.) Házi Zsuzsa: Megtenni mindent, amit lehet. Választópolgárok vallomása az eredményekről és az elvárásokról (Kelet-Magyarország, 1999.12.01.) Bodnár István: Méltó módon szeretnének ünnepelni (Kelet-Magyarország, 2000.01.31.) Horányi Zsuzsa: Szakolyi krónika (Kelet-Magyarország, 2000.08.18.) Fullajtár András: A szakolyi önkéntesek a legjobbak (Kelet-Magyarország, 2000.08. 22.) Szakolyi Szemle (Szakoly, 1994-2001) Balogh Géza: A tornádó nagyobb, mint a törvény (Szabad Föld, 2001.00.00.) Azonnal kezdődött a kárfelmérés Szakolyban (Kis Újság, 2001.00.00.) Vályi-Nagy Erika: Mintha óriás járt volna erre (Hölgyvilág, 2001. január 18.) Tornádó, égszakadás, jégverés (Blikk, 2001. május 31.) Kassaritz László: „Világbajnokok Szakolyban" (Magyar Mezőgazdaság, 2001. október 3.) Nábrádi Lajos: Minőségi oktatás Szakolyban (Népszabadság, Észak-Alföld melléklet, 2001. november 20.)

Györke László: Szakolyi önkéntes tűzoltók köztestületben (Kelet- Magyarország, 2001. december 28.)

Szakdolgozatok, pályázatok, kéziratok

Tamás Miklós: Szakoly község kulturális fejlődése... (1965), szakdolgozat Lekka Mária: Szakoly község negyedszázados társadalmi, politikai és kulturális fejlődése (1945-1970), szakdolgozat Szűcs Imre: Változások a nagykállói járás tanyavilágában (Nyíregyháza,1972), szakdolgozat Szűcs Imre: Az oktatásügy feltételeinekváltozása a nyírségi tanyákon (1960-1975), dokttori disszertáció, Nyíregyháza, 1985 Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására (Szakoly, 1994.szeptember 29.) Zsupp Miklós: Szakoly-Tiszatanya (1931-1938), kézirat

Rádió, televízió

Agrárhírek, szociális földprogram Szakolyban (MTV1,1994. október 16.) Beszélgetés Szilágyi Jánossal, a Szakolyért Baráti Klub alapítójával (Nyíregyházi Rádia, 1995. november 5.) Portréfilm - Szilágyi János szakolyi díszpolgár élettörténete (Szakolyi Helyi Kábeltelevízió, 1995. november 10., 1996. november 7., 1998.november 10.) A Magyar l-es, 2-es és 4-es Fogathajtó Verseny (Duna TV RTL Klub -2000. június 16-17.) A III. Szakolyi Napok (Regionális TV Miskolc, 2000. augusztus 18.) Tornádó Szakolyban (MTV 1, MTV2, TV2, Duna TV RTL Klub - 2001.május 28-29.) A 37. Magyar Fogathajtó Derbi (Duna TV 2001. szeptember 14-16.)

Tárgyi dokumentumok

Szakolyi református templom, kókuszserleg a XVII. századból (a Debreceni Református Nagytemplom Kollégiumának gyűjteményében található) Szakoly, románkori faragott téglák és középkori falfestménytöredék.

Az 1978-ban Szakolyban talált több mint háromezer darabos XVI.századi ezüstkincs, amelyben három tallér is volt (a leletek Nyíregyházán a Jósa András Múzeum gyűjteményében találhatók) Szakolyban, a Bornemissza birtokon előkerült jellegzetes nyílhegysorozat (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban vannak elhelyezve) Kincslelet-töredékek (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban vannak elhelyezve) Bronzkori és kora vaskori kincslelet, lándzsacsúcs Szakolyból (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban van elhelyezve) Bekarcolt, vonalakkal díszített, vékonyfalú újkókori edény; Szakoly és környékének egyik leggazdagabb lelete (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban van elhelyezve) A virágzó bronzkori edényművesség egyik emléke (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban van elhelyezve) Bronzkori cserépedény-darabok Szakoly határából (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban vannak elhelyezve) A késő vaskorban itt élt kelták és gallok jelenlétére utalnak a jellegzetes ruhakapcsolótűk, amelyeket Szakolyban a Bornemissza birtokon találtak (Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban vannak elhelyezve)

(Lezárva 2001. december 31.)

210. Szakoly információs kiadvány címlapja
(I.-II. világháborús emlékmű, a református templom, az
1848-as emlékmű, a görög katolikus templom belső részlete,
az Arany János Általános Iskola és Szakképző Iskola,
a Földvári erdő és pihenő parkja, a Baykastély, a község főtere este
211. Dr. Pirigyi István: „Parthén Péter püspök emlékére' című kiadvány borítója
212. A társulást bemutató kiadvány borítója 213. Országos fogathajtó versenyeredmény
kiadványának címlapja (2000)
214. Zsupp Miklós Szakoly-Tiszatanya (1931-1938)

 

A Sentryx Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1990. május 23-án alakult. Az alakuláskor a kft. egyik fő tevékenységi köre a gyakorlati oktatások feltételeinek biztosítása (asztalos, hegesztő, lakatos, villanyszerelő, stb.). A gyakorlati oktatásban (asztalos, gyógynövénytermesztő, könyvkötő) a mai napig is közreműködik a kft. Mintegy 50 fő tanulónak biztosítunk gyakorlati oktatást.

1999-től a kft. a szociális képzések szervezése felé nyitott. Idén immár a második mentálhigiénés asszisztens csoport vizsgázott le sikeresen.

Az alábbi szociálisterületeken szervezünk OKJ képzéseket:

2001 szeptemberétől a tanfolyamok mellett továbbképzéseket is szervezünk.

Többek között:

Cím: 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. Tel.: (1) 251-3962, 221-3638

2001. június

Dr. Papp Ferenc ügyvezető igazgató


 

Lábjegyzetek:

 1. Bóna István: A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Szerk.: Cservenyák László. Nyíregyháza, 1993. 84-85., ill. 97. o.
 2. Mező András - Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, 1972. 112. o., ill: Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza, 1997. 170-171. o.
 3. Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza, 1997.98. o.
 4. Németh Péter: Az Árpádoktól Mohácsig. In.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Szerk.: Cservenyák László. Nyíregyháza, 1993. 189. o.
 5. Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. 2. köt. Szerk.: Maksay Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 699. o.
 6. Balogh István: Szabolcs megye dézsmajegyzéke 1556-ból. In.: A Jósa András Múzeum Évkönyve I. köt., Nyíregyháza, 1958. 148. o.
 7. Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás. KSH. Levéltára, 2001. 385. o.
 8. Bársony István: Mohácstól az úrbérrendezésig. In.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Szerk.: Cservenyák László. Nyíregyháza, 1993. 226. o.
 9. Varázsos tájak: Az ezerarcú Nyírség. Szerk.: Tóth M. Ildikó. Nyíregyháza, 2000. 362. o.
 10. Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, 1720-21. Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XII. kötet. Budapest, 1896. 368. o.
 11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Levéltára (a továbbiakban: SzSzBMÖL.) IV A. 1. fasc. 29. no. 261. 1728.
 12. SzSzBMÖL. IV A. 1. fasc. 45. no. 589. 1744.
 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézikönyve. Magyarország megyei kézikönyvei 15. köt. CEBA Kiadó, Budapest, 1998. 817. o.
 14. A Dél-Nyírség és a Hortobágy parasztjainak vallomása 1772-ből. Összeállította: Takács Péter. A Jósa András Múzeum Kiadványai 26. Szerk.: dr. Németh Péter. Nyíregyháza, 1998. 80. o.
 15. Szabolcs vármegye az I. katonai felvételen. Szerk.: Pók Judit. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai. Közlemények 11. Nyíregyháza, 1996. 78. o.
 16. Danyi Dezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Budapest, 1960. 160-161. o.
 17. Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Szent
  István Társulat, Budapest, 1985. 443. o.
 18. SzSzBMÖL. IV A. 1. fasc. 16. no. 1289. 1816.
 19. SzSzBMÖL. IV A. 7/a. 9. kötet
 20. SzSzBMÖL. X. 204. A Szabolcs vármegyei Tűzkárbiztosító Egyesület iratai
 21. SzSzBMÖL IVB.109. A Szabolcs megyei zsidók összeírása
 22. Nemzetőri összeírás: 1848. aug. 18. SzSzBMÖL. IV B. 106. 5. tétel. 1848. aug. 20. Szakoly: Markos László szolgabíró.
 23. SzSzBMÖL. IV B. 106. 5. tétel.
 24. Szabolcs vármegye 1848/49-ben. Szerk: László Géza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. Nyíregyháza, 2000. 472. o.
 25. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851. II. köt. 56. o.
 26. Mizser Lajos: Szabolcs megye Pesti Frigyes 1864. évi helynévtárában. In.: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (XLII), Nyíregyháza, 2000. 316-317. o.
 27. A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. I. kötet. Budapest, 1897. 478-481. o.
 28. Magyarország vármegyéi és városai. Szabolcs vármegye. Szerk.: dr. Borovszky Samu. Budapest, é. n. (1900) 62. o.
 29. A munkásság és parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-Szatmár megyében 1886-1919. Szerk.: Hársfalvi Péter. Nyíregyháza, 1981.26-27., 69. ill. 87-88. o.
 30. Várady József: Tiszántúl református templomai II. Debrecen, 1991.886-887. o.
 31. Margittai Ferencné: A „Kivilágos-kiviradtig" című regény Szabolcs megyei eredete. Kelet-Magyarország, 1962. szeptember 2.4. o.
 32. SzSzBMÖL. V 415. Községi iratok
 33. Szabolcsvármegye Almanachja. Szerk.: Evva István. Kisvárda, 1910.104. o.
 34. Szabolcsi hősök névsora, Nyíregyháza, 1929. 227-228 o.
 35. Fábián Lajos: Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyék területének és közigazgatási beosztásának változásai (1001-1995) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának Kiadványai III. Tanulmányok 3. 60. o.
 36. Szabolcsvármegye és Nyíregyháza czímtára. Szerk.: Vertse K. Andor. Nyíregyháza, 1927. 265-266. o.
 37. SzSzBMÖL. V 415. Községi iratok
 38. Noszály András-Sarkadi Tibor-Balogh Árpád: Népesség, népmozgalom. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 248. o.
 39. Szabolcs vármegye fejlődése és kortörténete. Szerk.: Háger László, h.n., 1929. 385-386. o., ill. 412-413. o.
 40. Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. Magyar városok monográfiája VIII. Szerk:: Hunek Emil. Bp., 1931. 355. o., ill. Személyi adattár: 125. o.
 41. Noszály András-Sarkadi Tibor-Balogh Árpád: Népesség, népmozgalom. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 248-249. o.
 42. Szabolcs vármegye. Vármegyei szociográfiák IV Szerk.: Dienes István. Budapest, 1939. 359. o. ill. Személyi adattár
 43. SzSzBMÖL. XVII. 600. Földigénylő Bizottság iratai
 44. SzSzBMÖL. V 415. Községi iratok. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
 45. SzSzBMÖL. V 415. Községi iratok. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
 46. Szabolcs vármegye és Nyíregyháza megyei város címtára. Szerk.: Vertse K. Andor. Nyíregyháza, 1948. 191. o.
 47. SzSzBMÖL. V 415. Községi iratok
 48. Bodor György: Egészségügy. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 340-341. o.
 49. SzSzBMÖL. V 415. Községi iratok. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
 50. SzSzBMÖL. XXIII. 803. Községi Tanácsi iratok
 51. Nagy Ernő-Toldy Katalin: Mezőgazdaság. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 279-280. o.
 52. Dr. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai, I/l.A nagykállói járás. Nyíregyháza, 1992. 247-265. o.
 53. Nagy Ernő-Toldy Katalin: Mezőgazdaság. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 283. o
 54. Bodor György: Egészségügy. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 343. o.
 55. Hamvas László: Tanyák. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 362. o.
 56. Orosz Gézáné: Művelődésügy. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 335. o.
 57. Az ezredvég iskolái Szerk.: Kuknyó János. Nyíregyháza, 1999. 212. o.
 58. Fábián Lajos: Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyék területének és közigazgatási beosztásának változásai (1001-1995) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának Kiadványai III. Tanulmányok 3. 92. 111. 97. o.
 59. Danyi Dezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországii népszámlálás 1784-1787. Bp., 1960. 160-161. o.
 60. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994. 09. 29. 7. o.
 61. Szűcs Imre: Változások a nagykállói járás tanyavilágában. Szakdolgozat. Nyh., 1972. 6. o
 62. Pályázat Szakoly község varossá nyilvánítására. Szakoly, 1994. 09. 29. 7. o.
 63. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994. 09. 29. 7. o.
 64. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994. 09. 29. 7. o.
 65. Szűcs Imre: Változások a nagykállói járás tanyavilágában. Szakdolgozat. Nyh., 1972. 11.o.
 66. Glatz Ferenc: A magyarok krónikája. Bp., 1995. 57., 82. o.
 67. Magyar Települések Enciklopédiája. Ceba Kiadó, Bp, 2000. 847. o.
 68. Ki Kicsoda a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatokban? Nyh., 1990. 163. o.
 69. Ki Kicsoda a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatokban? Nyh., 1995. 102. o.
 70. Tamás Miklós: Szakoly büszke szülötteire. Népszabadság, 1995. 01. 31. 14. o.
 71. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994.09.29. 39. o.
 72. Ki Kicsoda a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatokban? Nyh., 1998-1999. 102. o.
 73. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994.09.29. 30. o.
 74. Nagy Ernő-Toldi Katalin: Mezőgazdaság. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 283. o.
 75. Noszály András-Sarkadi Tibor-Balogh Árpád: Népesség, népmozgalom. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 248. o.
 76. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994.09. 29. 25. o.
 77. Szűcs Imre: Változások a nagykállói járás tanyavilágában. Szakdolgozat. Nyh., 1972. 18. o.
 78. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994. 09. 29. 7. o.
 79. Birta Ferenc: Az iskolai szakképzés bemutatása 1995-től napjainkig. Pedagógiai Műhely, 1998.00. 00. 29-33. o.
 80. Az Ezredvég iskolája. Nyh., 1999. 212. o.
 81. Horányi Zsuzsa: Szakolyi krónika. Kelet-Magyarország, 2000. 08. 18. 7. o.
 82. Orosz Gézáné: Művelődésügy. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 335. o.
 83. Orosz Gézáné: Művelődésügy. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 335. o.
 84. Margittal Ferencné: A „Kivilágos-kivirradtig" című regény Szabolcs megyei eredete. Kelet-Magyarország, 1962. 09. 02. 4. o.
 85. Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája II. Nyh., 1996. 194. o.
 86. Madár János: Szakoly. In.: Vendégségben Szabolcs-Szatmár-Beregben. Rím Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1997. 282-287. o.
 87. Tamás Miklós: Szakoly büszke szülötteire. Népszabadság, 1995. 01. 31.14. o.
 88. Fogarasi József: Közigazgatási díj: arcképcsarnok. Comitatus, 1997. 00. 00. 66-70. o.
 89. Horányi Zsuzsa: Szakolyi krónika. Kelet-Magyarország, 2000. 08.18. 7. o.
 90. Nyéki Zsolt: Teleházas kapcsolatok: kiváltságokat apaszt a szakolyi telekommunikációs központ. Kelet-Magyarország, 1998.06.03.3.o.
 91. Bodor György: Egészségügy. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 340-343. o.
 92. Várady József: Tiszántúl református templomai II. Debrecen., 1991. 886-887. o.
 93. Várady József: Tiszántúl református templomai II. Debrecen, 1991. 886-887. o.
 94. Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. Nyíregyháza, 1986. 299-303. o.
 95. Szűcs Imre: Politikai élet. In.: A nagykállói járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 310-323. o.
 96. Fullajtár András: A szakolyi önkéntesek a legjobbak. Kelet-Magyarország, 2000.08.22. 5. o.
 97. Tornádó, égszakadás, jégverés. Blikk, 2001. 05. 31. 5. o.
 98. Vályi-Nagy Erika: Mintha óriás járt volna erre. In.: Hölgyvilág, 2001. 06.18.
 99. Balogh Géza: A tornádó nagyobb, mint a törvény. Szabad Föld, 2001.00. 00. 25.o.
 100. Szakolyi visszatérők - Szakolyért Baráti Klub. Új Kelet, 1995. 11. 06. 1. o.
 101. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994.09.29. 27. o.
 102. Györke László: Szakoly nagy szülötte - négyszáz éve született az ungvári unió megalapítója, Parthén Péter. Kelet-Magyarország,1996.07. 02.
 103. pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994.09.29.27. o.
 104. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994.09.29.14. o.
 105. Pályázat Szakoly község várossá nyilvánítására. Szakoly, 1994. 09. 29. 34. o., 45. o.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet