- Main

Fejezetek 

Szakoly Képes helytörténet,gazdasági, társadalmi változások  c. kötet borítója

SZAKOLY
Képes helytörténet, gazdasági,
társadalmi változások
c. kötet (monográfia)
 
     
  Könyvészeti adatok
  Bevezető és előszó
  I. A település multjából
  II. Népesség, közigazgatás
  III. A gazdasági élet változásai
  IV. Oktatás, művelődés, egészségügyi ellátás, oktatás
  V. Egyházi élet pártküzdelmek, társadalmi szervezetek
  VI. A Millennium jegyében
  VII. Szakoly fejlődésének lehetőségei
  VIII. Dokumentumok, források SZAKOLYRÓL (BIBLIOGRÁFIA)
  IX. Múltat idéző, jelenünket bemutató képek
  Életutam
  Térkép
  Tartalomjegyzék