Előző fejezet Következő fejezet

Belvárosi terek, épületek

 

Szentes főterét és főutcáját 1892-ben Kossuth Lajosról nevezték el. A téren állt a város 1885/86-ban fúrt első artézi kútja, amely Zsigmondy Béla mérnök irányításával készült. Az öt szoboralakos díszkutat 1934-ben elbontották. Emlékét a Luther téren 1998-ban felállított kút őrzi. A felvételt több képeslapkiadó is felhasználta a század első két évtizedében.

Untermüller Ernő, 1901. k.
(A feladás kelte 1908.)

 

A Kossuth tér korábbi neve Piac tér volt. Piaci funkciója az 1960-as évek elejéig megmaradt. A két világháború közötti időszakban itt gyülekeztek a munkaalkalomra váró munkanélküliek, ezért a népnyelv emberpiacként és köpködőként is emlegette. A képen jól látható az 1892-ben épült Haris bazár tömbje.

Ifj. Molnár Ferenc, 1903. k.

 

A legkorábbi és azóta is az egyetlen panorámakép Szentesről, amely képeslapon is megjelent. A felvételt Fridrich János fényképész készítette a századfordulón. Egyes részletei külön képeslapokon is megjelentek.

Untermüller Ernő, 1900. k.

 

Untermüller Ernő, 1900. k.

 

A főtér keleti oldalán állt Kossuth Lajos mellszobra, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint 1848. október l-jén toborzó beszédét elmondta. A szobrot 1898. március 15-én avatták fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulója alkalmából. A képeslap sikerült felvételen mutatja be a Petőfi Szálló magyaros szecessziós épületét.

Szilágyi Dezső, 1914.

 

Kossuth Lajos mellszobrát 1934-ben egészalakos szoborral váltották fel, amelynek alkotója Tóth István. A háttérben a református nagytemplom látható. Az 1960-as években megjelent képeslap Bakonyi Béla felvétele nyomán készült.

A Képzőművészeti Aap Kiadóvállalata, 1965. k.

 

A Kossuth tér nyugati részét a volt megyeháza neoreneszánsz épülete uralja. Díszes homlokzatával a város legtekintélyesebb és legszebb középülete. A reprezentatív építmény Makay Endre tervei alapján készült 1882/83-ban.

Szilágyi Dezső, 1913

 

1934-ben az egykori díszkút helyére került Horváth Mihály történetíró, csanádi püspök, Szentes jeles szülöttének szobra, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása. A szobrot 1974-ben. a tér átrendezésekor elmozdították, s a Horváth Mihály Gimnázium kertjében állították fel.

Barasits Kiadó, 1934. k.

 

A Kossuth teret szépen gondozott virágágyak és faragott virágtartók díszítették.

Szilágyi Dezső, 1934. k.

 

A volt megyeháza 1950 és 1984 között a Szentes Járási Tanács (később Hivatal) székházául szolgált. Ezt követően irodaházként hasznosították. 1883-tól napjainkig az épületben őrzik a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltárának értékes iratanyagát.

Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1965. k.

 

A tér 1970-es években történt átrendezésekor a volt megyeháza elé került Kossuth Lajos szobra.

A Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1975. k.

 

1914-ben alakították ki az Erzsébet királynéról elnevezett gyönyörű teret, amelyet a bíróság, a katolikus népiskola, valamint a városháza és a megyeháza oldalszárnyai zárnak közre. A felvételt Untermiiller Ernő' készítette. Az első képeslapok egyike, amelyet már nem kézzel színeztek, hanem színes technikával fényképeztek és nyomtattak.

Untermüller Ernő, 1914. k.
(A feladás kelte 1916.)

 

1926-ban állították fel a téren az első világháborúban elesett szentesi hősök emlékművét. Pásztor János szobrászművész alkotását. Ettől kezdve a teret a helybeliek Hősök tereként is emlegették.

Szilágyi Dezső, 1926. k.
(A postastabélyegző) kelte 1928.)

 

Az Erzsébet teret 1948-ban Köztársaság térre keresztelték. 1991 óta a tér ismét Erzsébet királyné nevét viseli.

Barasits Kiadó, 1937.

 

1906-ban országos pályázatot írtak ki az új szentesi városháza tervének elkészítésére. A pályázatot Bohn Alajos építész nyerte meg. A kiviteli tervek 1907 őszére elkészültek, az építkezés azonban csak évekkel később vehette kezdetét. Untermüller Ernő képeslapon jelentette meg a győztes pályamunkát.

Untermüller Ernő, 1907.

 

Az új városháza 1911-re elkészült. A késői barokk stílusjegyeket hordozó épület két, összesen 135 m hosszú, manzárdtetős homlokzatát egy kerek, 37 m magas saroktorony kapcsolja össze. Közel 100 helyiségével alkalmassá vált valamennyi városi hivatal befogadására.

Vasúti Levelezőlap Árusítás. 1914. k.
(A feladás kelte 1927.)

 

Az új városháza Erzsébet tér felőli homlokzata.

Untermüller Ernő, 1914. k.
(A feladás kelte 1927.)

 

A Hegedűs-féle felvétel a református templom tornyából készült. A városháza Kossuth térre néző középső homlokzatán kivehető a város színes majolikából kirakott pálmás címere, amely 1989-ben ismét visszakerült az épületre.

Szabó Imre, 1925. k.
(A feladás kelte 1927.)

 

Az új városháza közgyűlési terme alkalmas volt a 200 városi képviselő befogadására. A falat Kossuth Lajos és a legjelentősebb szentesi polgármesterek portréi díszítették.

Untermüller Ernő, 1914. k.

 

A Csongrád felől érkező utast ez a látvány fogadta.

Szilágyi Dezső, 1914. k.
(A feladás kelte 1920.)

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet