Előző fejezet  

Tartalom - Inhalt

 

Bakó Ferenc: Előszó ------------------------------------------------------------------------------------------- 9
  Vorwort ----------------------------------------------------------------------------------------- 13
Havassy Péter: Csépa történeti vázlata a kezdetektől a 19. század végéig ------------------------- 17
  Ein historischer Aufriss der Gemeinde ----------------------------------------------------  
  Csépa von den Anfängen an bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ------------------ 61
Henkey Gyula - Kalmár Sándor: Csépa etnikai-embertani képe ------------------------------------------------------------- 63
  Ethnisch-antropologische Untersuchung der Einwohnerschaft von Csépa -------- 83
Szlankó István: Csépa természeti viszonyai ---------------------------------------------------------------- 85
  Die natürlichen Gegebenheiten von Csépa ---------------------------------------------- 99
Magyari Márta: Csépa falun kívüli kapcsolatai -------------------------------------------------------------- 101
  Csépa und seine ausserdörfliehen Beziechungen ------------------------------------- 137
Sztrinkó István: Népi építkezés Csépán ---------------------------------------------------------------------- 139
  Die Bauweise von Csépa -------------------------------------------------------------------- 151
Bellon Tibor - Botka János: Adatok a csépai földműveléshez ---------------------------------------------------------- 153
  Die Bodenwirtschaft in Csépa -------------------------------------------------------------- 175
Bereczki Ibolya: Csépa népi táplálkozása -------------------------------------------------------------------- 177
Die Ernährungsweise von Csépa ---------------------------------------------------------- 225
Szabó László: Csépa község társadalma ------------------------------------------------------------------ 227
  Die Gesellschaft der Gemeinde Csépa ---------------------------------------------------- 277
Csetényi Mihályné: A születés és kisgyermekkor csépai hagyományai ------------------------------------- 279
  Traditionen in Csépa in Verbindung mit der Geburt und dem Kindheitsalter ------ 303
Örsi Julianna: Lakodalmi szokások Csépán --------------------------------------------------------------- 305
  Hochzeitsbräuche in Csépa ----------------------------------------------------------------- 333
Barna Gábor: Mészáros Mihály, a csépai halottlátó ----------------------------------------------------- 335
  Mihály Mészáros, der Totenseher von Csépa ------------------------------------------- 361
Barna Gábor: Ünnepi szokások és hiedelmek Csépán -------------------------------------------------- 363
  Kalenderbräuche und Glaubensarten in Csépa ----------------------------------------- 411
Bencze Lászlóné: Adatok Csépa népzenei életéhez --------------------------------------------------------- 413
  Angaben zum Dasein der Volksmusik in Csépa ----------------------------------------- 443
Barna Mária: Eredettudat ós történeti hagyományok Csépán --------------------------------------- 517
  Abstammungstraditionen und historische Überlieferungen in Csépa -------------- 535
Kakuk Mátyás: Csépa nyelvjárási sajátosságaiból -------------------------------------------------------- 537
  Zu einigen mundartlichen Besonderheiten von Csépa -------------------------------- 563
Barna Gábor: Csépa - egy alföldi palóc kirajzás nép életéről /összegezés/ ------------------------ 565
  Csépa - über das Leben einer paloczischen Volksgruppe in der Grossen Ungarischen Tiefebene /Zusammenfassung/ ------------------------------------------- 607
Függelék Adatközlők ------------------------------------------------------------------------------------- 625
  A kötet szerzői -------------------------------------------------------------------------------- 629

 

 

   
Előző fejezet