"Katonaság nagy uraság..."

 Katonadalaink 100+2

A Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Négyes közreműködésével

  

"Angyalom, elvisznek katonának..."

I. CD Sorozás, bevonulás

1. Nem soroznak az idén katonát

2. Horthy Miklós Dunántúlon / Magyarok!

3. Sej mikor megyek Sopron városába

4. Ennek a barna lánynak dombon van a háza

5. Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő

6. 1914-ben

7. Anyám, édes anyám

8. Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta

9. Érik, érik a cseresznye

10. Ha, beválok Bözsikém

11. Hervad az a rózsa, amit nem locsolnak

12. Madocsai faluvégen

13. Ferenc Jóska ha behív katonának

14. Azért, hogy én huszár vagyok

15. Házunk előtt mennek el a huszárok

16. Kisgyenesi lányok Isten veletek

17. A nyitrai nagy laktanya fel van pántlikázva

18. Esik a nagy eső, nagy sár van az úton

19. Kanizsai laktanya, zsindelyes a teteje

20. Mikor mentem sorozatra

21. Hosszú asztal mellett

22. Három évet hat hónapot írt nekem a császár

23. Katona se lettem vóna

24. Megüzentem a szepezdi bírónak

25. Márványkőből van a Tisza feneke

26. Elkezdtem a kufferomat pakolni

27. Engem anyám akkor kezdett siratni

28. Új a csizmám a szögre van felakasztva

29. A szántói híres utca

30. Avitnyédi templom tetejére

31. Az erdő szélibe

32. Szépen szól az egyes honvéd banda

33. A gőzösnek hat kereke

34. Látod édesanyám

35. Októberben mikor, megy a legény katonának

36. Fecskemadár szállott a vasútra

37. Addig megyek én, míg a szememmel látok

38. Domokosi vasútállomáson

39. Áll a hajó a Balaton vizében

40. El kell menni katonának

41. Elmegyek, elmegyek

   
   

"Katona vagyok én, ország örzője..."

II. CD Katonaélet, harcok a fronton

1. A gyenesi utca ki van flaszterozva

2. Tavasszal a rétre sok lovat kivernek

3. Fekete zsindelyes a gyenesi bíró háza

4. Katona vagyok én, ország őrezője

5. Erdő, erdő, erdő, de szép kerek erdő

6. Kiskalapom felakasztom a szegre

7. Kanizsai kaszárnya

8. Masírozunk észak felé

9. Söprik a pápai utcát

10. Hajnalodik vérpiros a reggel

11. Szél viszi messze a fellegeket

12. Sárga lábú kis pacsirta

13. Nincsen a hazának olyan katonája

14. Százados úr, sejehaj

15. Nyitva van a százados úr ablaka

16. Vékony héja van a piros almának

17. A szántói kertek alatt

18. Nagyon szépen harangoznak hajnalba

19. Ezt a csárdás kiskalapom

20. Major Mihály tizedes: Üzenet

21. A bátai utca végig tearózsa

22. Mikor megyek rózsám Újfaluból kifelé

23. Gerencséri utca

24. Száll a daru, tavasz akar lenni

25. Jaj, de jó, jaj,de jó a huszárnak

26. Jó dolga van a tarackos tüzérnek

27. Gyergyótölgyes kellős közepében

28. Lackó huszár, ha felül a lovára

29. Esik az eső, ázik a heveder

30. Ha a magyar közlegény megsebesült

31. Géppuskás-nóta

32. Románia felé nem tudjuk mi az utat

33. Erdélyországba megyünk

34. Brassó felől, Szeben felől

35. Recece-Harminckettes baka vagyok én

36. Simon Ottó: Amíg egy somogyi rosseb baka tetteiben felmagasztosul

37. Katona vagyok én (zalai)

38. Kovács György: Tárogatós katona a fronton

   
   

"A férfiak mind elmentek régen..."

III. CD Háború vége, leszerelés

1. Kétszer írt már királyunknak az oroszok cárja

2. Jaj, de sokat áztam, fáztam regruta koromban

3. Bárcsak lányokat is soroznának

4. Bubi lovam csak a földet kapálja

5. Jaj, de szépen muzsikálnak

6. Magyarország szélin

7. Vékony a nádszál

8. Szép a huszár ha felül a lovára

9. Bubi lovam csak a földet kapálja

10. Fújják a trombitát az aradi várba

11. Országúton mennek a katonák

12. Bemegyek a kaszárnyába

13. Öreg szaki bemegy a szobába

14. Kaszárnya, kaszárnya

15. Jaj, de búsan nyerít a százados úr pejlova

16. Csárda, csárda, tetejetlen csárda

17. Kantinusné, angyalom

18. Elvesztettem kis pejlovam

19. Felsütött a napsugára

20. Simon József Bódi: Hadifogságban

21. Ha kimegyek a doberdói nagy hegyre

22. Don kanyarban áll egy szomorú fűzfa

23. In Memoriam!

24. Nem látlak én téged többé

25. Ady Endre: Imádság háború után

26. Ez a vonat most van indulóban

27. Dübörög a sebes gőzös kereke

28. Viszi a víz viszi a nálunk való rétet

29. Simon József Bódi: Az élet könyve

30. Októberben rukkolnak a regruták

31. Somogy megye kellős közepében

32. Wass Albert: A bújdosó imája

   

 

 

 

 

A kiadvány füzet melléklete

A kiadvány füzet melléklete
lapozós (Flash) formátumban itt elérhető