Előszó

Valóság és nosztalgia : Hódmezővásárhely

A honfoglalás korabeli Csák és Bor-Kalán nemzetség szállásterületén, a hadi és kereskedelmi utak kereszteződésébe települt két falut, Houd-ot és Visarahelly-t 1231-ben, illetve 1266-ban említik először oklevelek. A XIV. század közepén egyesült Hódvásárhelyt 1450 körül emelte mezővárosi rangra akkori földesura, Hunyadi János. A hódoltsági náhije, járási főhely, a török kiűzése után, a XVIII-XIX. században fél vármegyényi határt megmunkáló parasztközösség települése, miután 1848-ban megszabadult a Károlyi-grófok uralmától, 1873-ban széleskörű autonómiát kapott, az országgyűlés törvényhatósági jogú városi rangra emelte. Az ipar és polgárság nélküli, lassú életű cívisváros a XIX-XX. század fordulóján ért fejlődése csúcsára, egyben fejlődési lehetőségei határához, - a XX. század első felében itt szinte megállt az élet. Paraszt-Páris-ban a magyar Fiesole ideálja ebben az időben egyre esendőbb, egyre törékenyebb illúzió. Ha az álmosabb, lassúbb vérkeringés békét, nyugalmat hazudik is, az akácfák alatt a vastag, szürke porból csak sár lesz, s majd tavaszra újra por. Pedig a tényeket megszínesítő érzelem, az égbe emelő képzelet szerint Vásárhely a való égi mása tuszkulánum, a béke szigete. Széplelkű tollforgatók, művészemberek, lokálpatrióták azt mondták, hogy itt a szikvirágos puszta fölött, a minden órában változó arcú ég alatt más a fény törése, mások, igazabbak, mélyebbek a színek, s tán a szívek is. Vásárhely az a város - mondja a megszépítő nosztalgia -, ahol a Hódtó felől érkező vándor szemei előtt a kűfal magasra emeli a Várost, maroknyi városias palotája, ahol a főtéren Kossuth Lajos, Szántó Kovács János, Károlyi Mihály hirdette az igazságot, ahol promenád volt, nemcsak embörpiac, ahol Juhász Gyula mélázott, Béla cigány hegedült, Móricz Zsigmond beszélgetett a Sas teraszán, Németh László sétált. Vásárhely az a város, amely gyöngykagylóként európai képzőművészet, majolika, népművészet igazgyöngyét izzadta ki, "föltalálta" a Németh László által nevesített csomorkányizmust...

Sárfészek, vagy tuszkulánum? Ítéld meg magad, óh nyájas néző, tekintsd meg a következő képeket.

Kőszegfalvi Ferenc