Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÖRTÉNETE

A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL A POLGÁRI FORRADALOMIG

I.

 

FŐSZERKESZTŐ

NAGY ISTVÁN

 

KÖTETSZERKESZTŐ

SZIGETI JÁNOS

 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

Elnök:

CSIZMADIA SÁNDORNÉ DR.

 

Hódmezővásárhely Tanácsának elnöke Főszerkesztő:

NAGY ISTVÁN

főiskolai docens Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

 

Tagok:

DR. ÁGOSTON JÓZSEF
a Szakszervezetek Csongrád megyei Bizottságának vezető titkára
OCSÁK MIKLÓS
az MSZMP Csongrád megyei Archívumának vezetője
DR. BEZDÁN SÁNDOR
főiskolai docens, a II. kötet szerkesztője Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
DR. OLASZ SÁNDOR
a Hódmezővásárhelyi Tanács VB titkára
DR. BLAZOVICH LÁSZLÓ
a Csongrád megyei Levéltár igazgatója
DR. ORBÁN SÁNDOR
a történettudományok doktora, a MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa
DR. DÖMÖTÖR JÁNOS
a Tornyai János Múzeum igazgatója, a III. kötet szerkesztője
DR. PETRIK ISTVÁN
a Csongrád megyei Tanács általános elnökhelyettese
GÁL JÓZSEF
a Hódmezővásárhelyi Tanács VB Művelődési Osztályának vezetője
DR. SZALONTAI JÓZSEF
az MSZMP Hódmezővásárhelyi Városi Bizottságának első titkára
HERCZEG MIHÁLY
a Csongrád megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Fióklevéltárának igazgatója
SZIGETI JÁNOS
a hódmezővásárhelyi József Attila Általános Iskola tanára, az I. kötet szerkesztője
HOLLER LÁSZLÓNÉ
a Hódmezővásárhelyi Tanács
elnökhelyettese
DR. R. VÁRKONYI ÁGNES
a történettudományok doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem
DR. KONCZ JÁNOS kandidátus,
az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkára
DR. VÖRÖS KÁROLY
a történettudományok doktora,
az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa

 

A KÖTET SZERZŐI

ANDÓ MIHÁLY, BLAZOVICH LÁSZLÓ, BOKORNÉ NAGY KATALIN,

GALÁNTHA MÁRTA, IMRE MIHÁLY, KOREK JÓZSEF, KOVÁCS ISTVÁN

KRUZSLICZ ISTVÁN, LÁSZLÓ GYULA,

NAGY MARGIT, RÁKOS ISTVÁN, VÁLYI KATALIN

 

KÖTETLEKTOR

R. VÁRKONYI ÁGNES

SZAKLEKTOROK BENDA KÁLMÁN, HEGYI KLÁRA,

FÖLDES ÉVA , KRISTÓ GYULA,

MOHOLI KÁROLY, TROGMAYER OTTÓ, R. VÁRKONYI ÁGNES

 

A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE:

DÖMÖTÖR MIHÁLY

 

A GRAFIKUS ÁBRÁKAT RAJZOLTA:

KASZA KATALIN ÉS SZŐKE ÁGNES

 

A TÉRKÉPEKET RAJZOLTA:

HAVASS ZOLTÁN ÉS KASZA KATALIN

 

AZ IDŐRENDI ÁTTEKINTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

HERCZEG MIHÁLY

 

A MUTATÓKAT KÉSZÍTETTE:

MARKWARTH ÁGNES

 

ISSN 963 03 15505

ISBN 963 03 15491

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 1984

 

 

  
  Következő fejezet