Előző fejezet Következő fejezet

Az emlékcsarnok jövője

 

Teljesült-e mára az alapítók szándéka a száz műalkotás elhelyezésével? Nos, az alapítók eszményei nagyrészt felmorzsolódtak, az eredeti célok gyakran irányt váltottak a történelmi változások során, a politikai hatalomváltások közepette. Mára pedig a 20. század második felétől lezajló, hihetetlenül felgyorsult civilizációs fejlődés, az információs korszakváltás eleve viszonylagossá tette egy 19. századi szellemkörben fogant „nemzeti pantheon” kiteljesítésének esélyét. Elérkezett az idő, hogy valós szerepében ítéljük meg ezt a sajátos összetételű szoborgyűjteményt, s történeti, művészettörténeti, társadalom-lélektani értékeit mérlegeljük inkább, mintsem az alapítói szándék valóra váltását.

Napjainkra már 103-ra emelkedett az emlékőrző alkotások száma, öszszesen 111 portrét vagy eseményt örökítenek meg. Az alapítók szándéka így végső soron már megvalósult, telítődött az árkádok alatti csarnok. Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy lehetetlen vállalkozás – talán történelmietlen és indokolatlan is immár – az alapítói célkitűzések megvalósítása. Új tudományágak, velük világraszóló teljesítmények születtek honi földön, s korábbi, korszakosnak tűnő felfedezések lettek viszonylagossá. Mindezek időről-időre felszínre hozzák, hogy revízió alá kellene vonni az emlékműveket és korszerűbb értékrend szerint meghatározni, melyik maradhat, melyik nem, s kiknek az emlékművével lenne illendőbb gyarapítani a sort. Köztudott, hogy igen hosszú névsort lehetne fölállítani. A lista híven megmutatná, hogy milyen nagy számban születtek a 20. században nemzetünk tudós fiai révén világraszóló tudományos eredmények és milyen teljesítmények lennének érdemesek megörökítésre a művészetek területéről is. Ez a szándék bő fél évszázad óta kíséri a szoborcsarnok történetét, de szerencsére eddig jóvátehetetlen beavatkozásra nem került sor. Egy ilyen átalakítás minden bizonnyal tönkretenné a csarnok történetileg kialakult imázsát. Megfontolandó lenne a szegedi tudományosság önálló emlékcsarnokának kialakítása és az e körbe tartozó árkádok alatti emlékművek áthelyezése.

Kattintson a nagyításhoz!
Dóm tér, a nyugati árkádok látképe

Az alapítás óta eltelt évtizedek viszontagságos története mára a történelmi emlékezet kiemelt helyévé érlelték a Nemzeti Emlékcsarnokot. Fogadjuk el és értékeljük a maga valójában: hiányaival, értékeivel, ékes szobraival és a sikerületlen tucatmunkákkal együtt. A remekmívű építészeti környezetben látogatható emlékműegyüttes nemzeti kultúránk historikus zarándokhelye, amely a magyar szellem életrevalóságát hirdeti.

Kattintson a nagyításhoz!
Dóm tér, a keleti árkádok látképe

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet