Előző fejezet  

TARTALOM

 

Könyvészeti adatok

Köszöntő

A Nemzeti Emlékcsarnok

The National Pantheon

Az emlékcsarnok alapítása

Az avatás ünnepe

Az emlékcsarnok története

A magyar szobrászat mintatára

Az emlékcsarnok jövője

Felhasznált irodalom

A Nemzeti Emlékcsarnok alkotásai

A nyugati árkádok emlékművei

Csanád vezér legyőzi Ajtonyt

Balázs Béla író, filmesztéta

Csaholi Ferenc csanádi püspök

Csontváry Kosztka Tivadar festő

Erkel Ferenc zeneszerző

Kölcsey Ferenc költő

Liszt Ferenc zeneszerző

báró Eötvös Loránd fizikus, író, miniszter, Jedlik Ányos fizikus

Ipolyi Arnold művészettörténész, történetíró

Ozorai Pipo (Filippo Scolari) hadvezér, humanista

Mátyás király humanista, Magyarország királya

Jókai Mór író

Vitéz János bíboros, esztergomi érsek, humanista

Székely Bertalan festő

Buday György grafikus

Hont Ferenc színházesztéta

Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros

Vaszy Viktor zeneszerző, karmester

Feszl Frigyes építész

Kálmány Lajos népköltészeti és népnyelvi gyűjtő

Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós

Bálint Sándor néprajztudós

Kós Károly építész, író

Derkovits Gyula festő

Bartók Béla zeneszerző, zeneművész, zenetudós

Katona József színész, drámafordító, író

Erdei Ferenc szociológus

IV. Béla városi rangra emeli Szegedet

Clark Adam mérnök

Katona István történetíró

gróf Széchenyi István államférfi, politikai író

Temesvári Pelbárt prédikátor, egyházi író, szónok

Benczúr Gyula festő

Révai Miklós nyelvtudós, író

Munkácsy Mihály festő

Mikes Kelemen író

Lechner Lajos építész

gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök

A déli árkádok emlékművei

Schulek Frigyes építész

Brassai Sámuel egyetemi tanár, polihisztor

József Attila költő

Löw Immánuel főrabbi, orientalista, művelődéstörténeti író

Lotz Károly festő

Szinyei Merse Pál festő

Zichy Mihály festő, grafikus

Gárdonyi Géza író, költő

Móra Ferenc író, múzeumigazgató

Radnóti Miklós költő, műfordító

Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, polihisztor

Lóczy Lajos geológus, egyetemi tanár földrajztudós

Berzsenyi Dániel költő

Verancsics Antal történetíró, bíboros, esztergomi érsek

Böhm Károly filozófus

Semmelweis Ignác orvos

Bolyai Farkas matematikus

Bolyai János matematikus

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király

Bessenyei György író

Mária Terézia Magyarország és Csehország királynője

Szent-Györgyi Albert biokémikus

báró Korányi Frigyes orvos

Péterfy Jenő irodalomtörténész, esztéta

Ady Endre költő

Bethlen Gábor főiskola alapító

Báthory István egyetem alapító

Izsó Miklós szobrász

Ferenczy István szobrász

Vedres István mérnök

A keleti árkádok emlékművei

Pollack Mihály építész

Segner János András természettudós

Budenz József nyelvtudós

Bibó István filozófus, szociológus

Plósz Sándor jogtudós

Vajda János költő

Wenzel Gusztáv jogtörténész

Apáczai Csere János filozófus, pedagógiai író, tanár

Hunfalvy János földrajztudós

Lechner Ödön építész

Szamosközy István történetíró

gróf Mikó Imre történetíró

Steindl Imre építész

Toldy Ferenc irodalomtörténész

Horváth Mihály történetíró

Szalay László jogtudós

Ivánovics György mikrobiológus

Vörösmarty Mihály költő

Csokonai Vitéz Mihály költő

Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós

Deák Ferenc politikus, jogtudós

Ybl Miklós építész

Apáthy István természettudós

báró Kemény Zsigmond író

Trefort Ágoston művelődéspolitikus

báró Eötvös József író, miniszter

Kazinczy Ferenc költő, nyelvújító

Stróbl Alajos szobrász

Petőfi Sándor költő

Arany János költő

Madách Imre drámaíró

Bay Zoltán fizikus

Rédei László matematikus

Kalmár László matematikus

Szőkefalvi-Nagy Béla matematikus

Riesz Frigyes matematikus

Haár Alfréd matematikus

Jancsó Miklós farmakológus

Nagy Lajos király

Virág Benedek költő

Hunyadi János hadvezér, Kapisztrán János, Giuliano Cesarini

Névmutató

Helyszínrajz

 

 

   
Előző fejezet