A Nemzeti Emlékcsarnok

Fejezetek

     
  Könyvészeti adatok
  Köszöntő
  A Nemzeti Emlékcsarnok
  The National Pantheon
  Az emlékcsarnok alapítása
  Az avatás ünnepe
  Az emlékcsarnok története
  A magyar szobrászat mintatára
  Az emlékcsarnok jövője
  Felhasznált irodalom
     
  A Nemzeti Emlékcsarnok alkotásai (Hun - Eng)
     
  A nyugati árkádok emlékművei
 
Csanád vezér legyőzi Ajtonyt Kálmány Lajos népköltészeti és népnyelvi gyűjtő
Balázs Béla író, filmesztéta Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós
Csaholi Ferenc csanádi püspök Bálint Sándor néprajztudós
Csontváry Kosztka Tivadar festő Kós Károly építész, író
Erkel Ferenc zeneszerző Derkovits Gyula festő
Kölcsey Ferenc költő Bartók Béla zeneszerző, zeneművész, zenetudós
Liszt Ferenc zeneszerző Katona József színész, drámafordító, író
báró Eötvös Loránd fizikus, író, miniszter és
Jedlik Ányos fizikus
Erdei Ferenc szociológus
Ipolyi Arnold művészettörténész, történetíró IV. Béla városi rangra emeli Szegedet
Ozorai Pipo (Filippo Scolari) hadvezér, humanista Clark Adam mérnök
Mátyás király humanista, Magyarország királya Katona István történetíró
Jókai Mór író gróf Széchenyi István államférfi, politikai író
Vitéz János bíboros, esztergomi érsek, humanista Temesvári Pelbárt prédikátor, egyházi író, szónok
Székely Bertalan festő Benczúr Gyula festő
Buday György grafikus Révai Miklós nyelvtudós, író
Hont Ferenc színházesztéta Munkácsy Mihály festő
Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros Mikes Kelemen író
Vaszy Viktor zeneszerző, karmester Lechner Lajos építész
Feszl Frigyes építész gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök
     
  A déli árkádok emlékművei
 
Schulek Frigyes építész Semmelweis Ignác orvos
Brassai Sámuel egyetemi tanár, polihisztor Bolyai Farkas matematikus
József Attila költő Bolyai János matematikus
Löw Immánuel főrabbi, orientalista, művelődéstörténeti író I. Ferenc József osztrák császár és magyar király
Lotz Károly festő Bessenyei György író
Szinyei Merse Pál festő Mária Terézia Magyarország és Csehország királynője
Zichy Mihály festő, grafikus Szent-Györgyi Albert biokémikus
Gárdonyi Géza író, költő báró Korányi Frigyes orvos
Móra Ferenc író, múzeumigazgató Péterfy Jenő irodalomtörténész, esztéta
Radnóti Miklós költő, műfordító Ady Endre költő
Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, polihisztor Bethlen Gábor főiskola alapító
Lóczy Lajos geológus, egyetemi tanár földrajztudós Báthory István egyetem alapító
Berzsenyi Dániel költő Izsó Miklós szobrász
Verancsics Antal történetíró, bíboros, esztergomi érsek Ferenczy István szobrász
Böhm Károly filozófus Vedres István mérnök
     
  A keleti árkádok emlékművei
 
Pollack Mihály építész Ybl Miklós építész
Segner János András természettudós Apáthy István természettudós
Budenz József nyelvtudós báró Kemény Zsigmond író
Bibó István filozófus, szociológus Trefort Ágoston művelődéspolitikus
Plósz Sándor jogtudós báró Eötvös József író, miniszter
Vajda János költő Kazinczy Ferenc költő, nyelvújító
Wenzel Gusztáv jogtörténész Stróbl Alajos szobrász
Apáczai Csere János filozófus, pedagógiai író, tanár Petőfi Sándor költő
Hunfalvy János földrajztudós Arany János költő
Lechner Ödön építész Madách Imre drámaíró
Szamosközy István történetíró Bay Zoltán fizikus
gróf Mikó Imre történetíró Rédei László matematikus
Steindl Imre építész Kalmár László matematikus
Toldy Ferenc irodalomtörténész Szőkefalvi-Nagy Béla matematikus
Horváth Mihály történetíró Riesz Frigyes matematikus
Szalay László jogtudós Haár Alfréd matematikus
Ivánovics György mikrobiológus Jancsó Miklós farmakológus
Vörösmarty Mihály költő Nagy Lajos király
Csokonai Vitéz Mihály költő Virág Benedek költő
Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós Hunyadi János hadvezér, Kapisztrán János, Giuliano Cesarini
Deák Ferenc politikus, jogtudós  
     
  Névmutató
  Helyszínrajz
  Tartalom