Következő fejezet

Miklós Péter

A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben

Tanulmányok Radnótiról, kortársairól és a szegedi egyetemről

 

A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben c. kötet borítója

A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben c. kötet hátlapja

 

 

A kötet megjelenését támogatta

Nemzeti Civil Alapprogram

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány

Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány

Rákóczi Szövetség, Szeged

Nyitott Távlatok, Szabadka

 

 

© Miklós Péter, 2011

 

 

Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány

Szeged – Szabadka

 

 

ISBN 978 963 08 0689 3

 

 

Kiadja a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány

Felelős kiadó: Haág Zalán

Nyomdai előkészítés és borítóterv: Fazekas Gábor

A kézirat lezárva: 2010. december

Megjelent 2011-ben

Nyomás és kötés: s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

6794 Üllés, Mező Imre u. 7.

Felelős vezető: Szabó Erik

 

 

   
  Következő fejezet