Előző fejezet Következő fejezet

III. NÉPRAJZI (ETHNOGRAPHIAI) RÉSZ.

Szegedi család- és gúnynevek.

 

A) Családnevek.

XII-ik század.

Cegedi, Basa, Tumás, Hiskedi, Dannan, Marcel, Kéne.1 Ugyanezen korból valók a most már helynevekként szereplő: Gaj-gonya, Velez, Tarján, Ötömös, Szatymaz, Baks és Tömörkény.

XIV-ik század.

Csupor, Balog, Egyed, Péter.

XV-ik század.

Ezen korból a külföldi egyetemben számos „Szegedi" név a városról elnevezetten fordul elő:

1493. Stephanus Zegedinus, Martinus Valentin de Segedino, Barnabás Johannis de Segedino, Lucas Emerici de Zeggedino.

1494. Georgius de Zegedino, Lucas de Zegedino.

Ezen század okmányaiban: Kun Gergely,2 Csertő, Földeáki, Sárszegi, Kovázdi, Toporcs, Balonya, Berezel, Szilágyi, Monyorokereki, Szegény (Myser), Czibak, Ballaki, Délczögh, Máté, Harcsás, Igaz, Nagy, Benedek, Szűcs, Kaszás, Hajós, Maróczy, Tápai, Ozvald, Kalmár.

XVI-ik század.

Pálfy, Zákány, Tóth, Csütörtök, Somlyay, Budai, Abádi, Rúzsa, Borús, Jakabíi, Sánta, Gyalus, Hagymás, Thomboló, Was, Zekercbyees, Csonka, Thyzya, Baglyas, Dekán, Sámson, Mészáros, Nagy, Marky, Bodoog, Korvach, Sypos, Dayka, Zywvos, Wajda, Boros, Fystees, Sereos, Thelek, Arany, Kwn (Kun), Diznowere (Disznóverő), Magyar, Nyger, Eosa, Thathar, Hideg, Chyordas, Zabo, Kethelwere, Somogy, Baxa, Fodor, Balog, Bechyey, Thaligas, Tanachyhyrdethe (Tanácshirdető György, Hanga, Pwsskas (Puskás), Kazdag, Byro, Fazekas, Begere, Rákos, Halaazs, Kathona, Kazás (Kaszás), Fura, Keddenhalo, Deres, Dobos, Olayos, Zombory, Kozoros, Lanthos, Zekeres, Pynthees. Zody, Palazthy, Aurifaber, Barbeyel, Pyskator, Pyktor, Asztalgyartó, Mendegele (Mendegélő), Feyes, Bakó, Zekeres, Nyerges, Thworos (Túrós), Zalay, Monos, Dóka, Daka, Therhes, Nachya (Nacsa) s ezeken kívül számos Kys, Nagy, Warga és Kun;3 valamint az itthon és a külföldi iskolákban is ezen században már nagy számmal szerepelt tanulók „Szegedi" (de Zegedino) neve.

XVII-ik század.

Sárkány, Sózó, Móra, Cseperke, LábadL Katona, Csütörtök, Szűcs, Szabó, Fodor, Vas, Nagyiván, Tóth, Kovách, Molnos stb.

XVIII-k század.

Magyar nevek.

Alsóváros: Ábrahám Tamás, Bacsó, Bödő, Börcsök Mihály, Bité, Bénák, Császár, Csillag, Dóczi, Dobó, Dóka, Eötvös, Eördög, Farkas, Fekete, Fodor, Hajdú, Hódi, Halál, Juhász, Jósa, Iha, Kis, Koszó, Katona, Kéri, Tószegi, Király, Kisbálint, Kispéter, Lázár, Lantos, Lovászi, Magda, Móra, Makra, Mónos, Nagyjános, Nagygyörgy, Nagypál, Négyökrű, Ónozó, Pintér, Palotás, Pap, Puskás, Palfi, Papdi, Rósa, Sárkány, Szécsi, Szél, Szekeres, Szabó, Szűts, Szeles, Sebők, Szögi, Tóth, Tiszta, Vér, Varga, Zombory.4

Felsőváros: Atkáry, Bitó, Baka, Becsei, Bába, Baranyai, Balog, Borsos, Csuka, Cseh, Csokonyi, Csandi, Dudás, Erdei, Feketű, Faragó, Géra, Görög, Gazdag, Gazdi, Korsó, Kis András, Kukli, Kopasz, Kormányos, Kiss, Kusza, Kajgona, Lippaj, Mónos, Márki, Martonossy, Marton, Mester, Molnár, Parragi Szögi, Siha, Szonka, Sánta, Szalma, Szél, Szabó, Szűts, Tot, Pápai, Török, Tököli, Varga, Vékes, Vastag.

Ráczok, németek és dalmaták.

Aracs, Bujality, Csaldi, Demeter, Egri Siván, Haczi Donó, Juri-csics, Miller, Bars, Kolb, Kara, Lohtty, Marcziha, Aragonics, Csanadacz, Pakosin, Héch, Svajbelmár, Szarecz, Prontner, Zagorcsanin, Gyolinacz. Szarafaló, Turcsia, Gersics, Kell, Vagner, Sajnovits, Tuttvicz, Medl, Hebel, Fisser, Nosholf, Dejanovits, Popora, Siskovits, Tgnity, Servecsia, Csongradacz, Mocsorinacz, Buzacsia, Sajtinacz.

A fönnebb közlött családnevek a XVIII-ik század első feléből valók, az alábbiak ugyanezen századnak második felét képviselik: 5

Mitzermayer, Grőn, Varga, Jekl, Stelczer, Majjer, Szökfű, Géra, Király, Szabó, Dimay, Kazán, Kondász, Dugonits, Feldmayer, Szluha, Jocli, Börcsök, Ördög, Fodor, Sütő. Sztojankovits, Bálás, Svarz, Zombory, Lengyel, Dobó, Balda, Diczgen, Fischer, Kónya, Csikós, Kováts, Laszvity, Paprika, Rátz, Kéri, Lisz, Hainzl, Cserép, Mihálykovits, Talián, Pach, Csorba, Stankovits, Csapó, Juhász, Zorkovszky, Klempok, Ternyei, Virág, Csányi, Theim, Ostermann, Bodő, Traiber, Gaiger, Palotay, Pa-rassó, Lótos, Füredi, Jakobovits, Csefer, Rovits, Stumpf, Arinkits, Vra-bely, Gabrity, Bokor, Vőneky, Haska, Klauzár, Moringer, Vég, Kalmár, Lantos, Kiri, Czinczity, Csekovátz, Kozma, Kőrösy, Dosy, Rokosinyi, Riger, Kibling, Schmidt, Fabók, Georgievits, Követs, Vedres, Gádian, Fráter, Hodáts, Pichler, Tandari, Boti, Frum.

Zsidók :

Meylander, Kohn, Kohen, Wodianer, Wolf, Breyer, Hersch, Lichten-berger, Pollák, Prosnitz, Holtzer, Bőhm.

Czigányok;

Guczi, Vajda, Baki, Bakró, Czigány Istók, Konkoly, Hegedűs, Bódi, Boros, Szavó, Makay, Koloncsia, Petika, Sánta, Jónás, Zladányi, Bal-thazar, Kolompár, Dinók.

XIX-ik század.

A század első tizedéből : Börtsök, Geidl, Imre, Kátai, Koto-gány, Vetró, Nagy, Hajós, Majertsik. Bárkányi, Undi, Mihálkovits, Ko-.tsis, Sipós, Vékes, Németh, Báló, Buborék, Auer, Frits, Banda, Gábriel, Révész, Katatsits, Gretzing, Habi, Misits, Lenta, Batai, Dugasz, Heis-ler, Nepper, Müller, Mása, Humay, Hausenblas, Zsijkó, Pfeilsiffter, Púimon, Frejler, Tarnóczi, Berrovits, Takáts, Vidats, Orosz, Horváth, Sve-tsinak, Szabados, Aigner, Aixner, Bodó, Bugyi, Honheiser, Kontz, Gondák, Óvári, Stadler, Ágoston, Feró, Halász, Gera, Gátser, Város, Korpás, Czifra, Puchardt, Ökszel, Sólyom, Igaz, Szekerke, Antalfy, Krauthakkef, Szily Ádám, Tálos, Matula, Mák, Osztrovszky, Rigó, Szallai, Hazlinger, Dósity, Csoty, Tapasztó, Csombay, Ballá, Nyakas, Vass, Vőber, Dia-novszky, Etsedy, Fogas, Tokár, Jakus, Leffter, Borbola, Abrahamovits, Kerekes, Romanov, Egressy, Damianovits, Tuksa, Csavargó, Simeghy, Veszelinovits, Arszenovits, Szteits, Atzkovits, Zsifkovits, Andrejevits, Sztojkovits, Ilits, Bugarinovits, Lausovits, Bosits, Haris, Janikievits, Neskovits, Bauerfeind, Sembeck, Pillér, Mayer, Beró, Steinhardt, Dietzgeii, Grün Orbán, Jungenitz, Rótt, Ebner, Jéger, Erkl, Leml, Pauda, Pardon, Reh, Pfan, Éizner, Adler, Straubert, Prezsetska, Kontraszty, Lusztkandl, Szilber, Rieger, Kreminger, Teltser, Csóré, Kállai, Szőllősy, Dóro, Szekeres, Vörös, Újvári, Hanke, Süket, Bója, Visnyei, Jerney, Debre-tzenyi, Zsótér, Biatsi, Sári.

A század közepéről : Vahusi, Csernenszky, Batsók, Lebák, Lebu, Csiszár, Cseh, Fürdők, Hanka, Bottyán, Feldmajer, Lippai, Fehér, Vider-man, Kliyinyi, Pese, Mutsi, Talpai, Süveg, Szántó, Vida, Gombos, Babszky, Mojzes, Ökrös, Szendrei, Faragó, Kéri, Détsi, Csovojszky, Tarhós, Terhes, Wimmer,6 Bobalics, Petrovits, Korda, Danne,6 Máhr, Jager,6 Palásty, Brandstátter, Götz, Mayer, Krebs, Rónai, Somogyi, Banhidy. Sperlak, Hubert, Csöke, Temesváry, Bezdán, Rengey, Bérczy, Vadász, Gerentsér, Tary, Agáczi, Virág, Czimeg, Gyöngyi, Nagy, Fotty, Kárász, Nyári, Szeghő, Musa, Joó, Ilovai, Lábdi, Savai, Fabók, Benkő, Benke, Bez-novszky, Förgeteg, Dobszai, Kordás, Hoffer, Volford, Plenkay, Luncz, Veszelka, Gombás, Csepregi, Dosztig, Csonka, Fodor, Ádám, Antal, Bózsó, Kövecs, Oltványi, Mészáros, Róka, Vida, Ligeti, Várady, Kelemen, Jópál, Greguss, Bakay, Szélpál, Magyari, Bánóczi, Bárdos, Tandary, Gavallér, Zsarkó, Csíkos, Csikós, Csordás, Csukonyi.

A század végéről : Bánoczki, Faragó, Kothencz, Szegedi, Kovács, Ördög, Pap, Szabó, Hajdú, Keresztes, Kispéter, Krisztin, Födi, Tanács, Balint, Dobó, Frencsák, Savanya, Gárgyán, Molnár, Papány, Matkovits, Batancs, Ábrahám, Szűts, Bán, Csúcs, Vecsernyés, Mulati, Bózsó, Erődi, Farkas, Pintér, Sziráki, Csóti, Hevesi, Kispéter,. Daka, Nacsa, Tombátz, Engi, Dinnyés, Vér, Barna, Jakus, Bité, Hatházi, Huszta, Frank, Bata, Dicső, Franczia, Kismarton, Rutai, Putyi, Galiba, Vőneky, Djnai, Türes, Fürtöny, Lasancz, Csorba, Simon, Papp, Bóczó, Nógrádi, Otottt, Szakál, Felhő, Lajthár, Kajtár, Paplogó, Futó, Puskás, Nyúl, Ma-latenszki, Pálinkás, Batki, Csala, Muskó, Jójárt, Csillag, Trója, Módra, Tothpözsi, Deák, Oltványi, Kisguczi, Csamango, Kása, Vig, Fehér, Szécsi, Volford, Dohány, Szalma, Porzsolt, Krabot, Lakatos, Korpács, Hebők, Ónozó, Kisjancsi, Csipak, Pípicz, Purgel, Borbás, Lesi, Otott, Kovács, Gilicze, Paragi, Répás, Veszelka, Csókási, Böröcz, Béres, Meszes, Rabi, Jaksa, Malatinszky, Kasza, Darázs, Vetró, Gémes, Badényi, Bitó, Bon-dor, Bónus, Gajdacsi, Kocsó, Berkes, Zenei, Gohér, Förgeteg, Savai, Szőri, Zákány, Zónai, Zsemberi, Sutka, Kopasz, Káposzta, Kapás, Zsíkó, Túri, Retkös, Sőregi, Bakacsi, Kakuszi, Endrényi, Vérkuti, Tengelyi, Őrhalmi, Madár, Rengey, Vadász, Bérezi, Erőskövi, Keméndi, Dani, Pillich, Porgányi, Harsányi.

Zsidók, a század első felében : Princz, Kohn, Grűn, Fischer, Tedeszko, Rothberger, Mansberger, Szégál, Krausz, Szécsény, Oblat, Abafi, Kutasi, Bleier, Eibeschitz, Rosenberg, Lewinger, Abeles, Schwab, Bak, Schwarzenberg, Deutsch, Herzl, Weisz, Goldberger, Lustig, Lőwi, Politzer, Auslander, Menzel. Kronstein, Szmetan, Eisenstádter, Spitzer, Czinner, Engel, Schwarz, Lőbl, Klauber, Strausz.

A század második felében : Kraus, Lőwi, Kotányi, Kuzman, Rósa, Alföldi, Bauer, Singcr, Déri, Kleinman, Lőw, Machold, Herz, Bak, Kohn, Lőwinger, Lövész, Polgár, Weiner, Hoffmann, Vass, Zápori, Pol-desz, Bamberger, Szivessy, Darvas, Freuder, Dési, Pártos, Sebők, Székely, Lévai, Schlesinger, Kovács, Vajda, Pálmai, Bernát, Klein, Eisenstádter.

Czigányok, a század első felében : Dínók, Bakró, Boros, Erdélyi, Menyhárd, Judith, Zsiga, Sallai, Fehér, Judik, Kiss, Gondi, Boldizsár, Fodor, Kolompár, Czoczó, Murka, Rácz, Dankó, Úrban, Horváth, Elek, Nedó, Hasi.

A század második telében: Erdélyi, Murka, Boldizsár, Rátz, Páczi, Ónodi, Urbán, Dankó, Gilagó, Konkoly, Kolompár, Gondi, Mendus, Jónás, Pördi, Fodor, Zsiga, Jámbrik.

Keresztnevek:

Férfi nevek: István (Istók, Pista, Pisti, Pistika), Ferencz (Ferkó, Feri, Fercsi, Fercsike, Ferus. Ferike, Feruska), János (Jani, Jancsi Jankó, Janika), Tamás, György (Gyurka, Gyuri, Gyuricza), Döme, Márton, Mihály (Miska, Misi), Mátyás, Péter, Pál, Bálint, Gergely (Gerő), Ádám, Miklós, Fábián, Bencze, András, Balázs, Dániel, Máté, József, Sándor, Imre, Farkas, Antal, László, Bertalan, Gáspár, Károly, Sebestyén.

E neveken kívül a XVIII-ik században más keresztnevet alig találunk, csakis a XlX-ik században használatosak az ily nevek: Béla, Géza, Gyula. Alajos, Jakab, Fülöp, Illés, Simon, Kázmír, Vincze, Lázár, Rókus, Henrik, Orbán, Zsigmond, Ármin, Lőrincz, Bertalan, Ernő, Wolfgang,7 de a nép között ma is a fönnebbiek használatosabbak.

Női nevek; Anna, Panna, Pancsi, Etel, Éva, Mari, Teréz, Rozál, Julis, Julcsa, Julianna, Apolló, Apolonia, Pola; Czili, Örzsébet, Örzsi, Erzsi, Pöre, Pörke, Kata, Katalin, Katicza, Krisztina, Piros, Ilona, Ilka, Ilus, Elona, Veron, Vera, Vérka, Victor (Vittor), Ágnes, Ágnyis, Ágó, Lucza, Veronika, Véronka, Francziska, Eszter, Eszti, Margit, Magdolna, Magda, Magdi, Regina, Regyina, Judith.

B) Gúnynevek.8

Általánosan elterjedt szokás az, hogy az ugyanazonos nevű egyéneket, családokat -- sokszor megkülönböztetésül bizonyos ismertető jelzővel, — esetleg a szavajárásáról, hibájáról, szokásáról, ruhájáról stb. neveznek, —: de leggyakrabban bizonyos néphumor látszik a fordított elnevezésekben, gúnyoló, csúfoló nevekben; olykor pedig fölötte találó jellemzés nyilvánul egyik-másik ,.gúnynév"-ben, melylyel különösen a tanyák népe között találkozunk leginkább, hol alig-alig van egyén, kit gúnynévvel meg nem különböztetnének, mely azután később családi névvé válik. A rendkívül nagyszámban elterjedt gúnynevekből néhányat az alábbiakban mutatunk be, ilyenek: Piczönpncz Kopasz, Bőrbaj nszú Kovács, Ezüstbajuszú Kiss, Pipás Kopasz Miska. Goczó Kopasz Ferkó, Vasorrú Kopasz, Nagykalapú Tóth János, Halbőr Förgeteg János, Tapasztó Pipats F., Hegedűs Bográts J., Czoczó Kolompár P., Horváth Kukora P., Rúzsa-B inda M., Kis Zsidó M, Selyem Bodó J., Turú Dömötör P., Horváth Kuski J., Juhász Vakpeti Ist., Hunyadi Sólyom vagy Ugró P., Gothencz Német And., Markovits Halaburity Mik., Rózsa Pötzök lm., Koszó Busa J., Pisze Tóth J., Fabók Repcze And., Százeszű Czeglédi J., Üszökös Tóth Ján., Röpülő Géczi And., Tarka Kába J., Sörke Kovács J., G-ubancz Szabó Máty., Kabakos Ötvös Ist., Kajla Bálint Mili., rrallér Gyuris József, Kocza Guczi And., Kácsafejfl Gulyás Ferencz, Virgancz Bodó Pál, Mocsok Harsány i M., Dadogó Szebenyi Márt., Ködös Szabó Istv., Nyaksi Bité József, Betyár Gazdag György, Gyémánt Faragó Pál, Czirok Börcsök M., Rádás Horváth J., Angyal Vizhuzó István, Előszép Nagy J., Vakablak Kováts Ilona, Csicsadó Palotás J., Bőcső Alpári Mihály, Vakhintő Szabó Julianna, Csutora Sipos Imre, Hasbőr Mészáros J., Pöczkös Vida József, Kópiás Kis István, Csöngő Balog Anna, Tyúk Kis Mihály, Nátha Tóth Antal, Csimpiszli Pap Pál, Hatujjú Dara Pál, Kehes Német Imre, Kappany Tóth Márt., Ungyi Falu Ádám, Sivalkodi Dér Mih., Pántlika Buhin Mihály, Úri Dobó J., Ponya Dobó György, Ostor Losoncz P., Filkó Farkas A., Dadára Horváth Ist., Keszegi Csúri János, Kalmár Málé István, Csintalan Kovács Józs. stb., stb.9

Zsidókra: Ocsó János, Semmisé, Légypapiros, Szatying Simon, Salamon Király, Dárius, Csöngős, Poczokleső, Fiiligláb, Hasas (nagyon sovány), Ingyenád, Gyengelábú, Mitugrász, Csámpás, Kóczos, Edösúr, Lóbűr, Mécsbél, Kezdki, Táti, Ifijúr. A zsidóknál: Böhm, a ki csehországi; Pollák, a ki lengyelországi; Slézinger, aki sléziai stb.— s ezenkívül: szi-nyár, sti'angár, gúnár, nárrbúc, gereblye, zerrag.10

Őzigányoknál: Butyi, Hasi, Kupi, Puczi,Buli, Guczi,Traputyi, Diczki, Gabanczi, Galatri, Mutyuli, Guczuli, Zsidó Tóni, Apréczi, Kuka Tóni, Gilagó, Nánó, Csikaló. Pakó-Gyugó, Bigó, Kantő, Táblabíró, Foghuzó, rrúrúsrétes, Cséló, Sárga. Micsura, Ponya, Batla, Garas Pista. Lapoczka. Kúdus Pista, Kacsa, Ráma, Zsidó Pista, Bódibika, Uczupápa, Tengeri vasmacska, Fecske, Fecskeszájií, Kolé, Móré. Ürge. Pintye, Pörge, Lilike. Sörte, Czifraképű, Perese, Bütykös, Kortyos, Gonosz, Bárányszájú, Daru, Féltökű, Süllő, Bakter, Ződszömíí, Vasember, Csömör, Kántor, Puczor, Lamor, Kolokán, Mokány, Puttony. Nápoly, Herczeg, Görbe Köszörűs, Juhfej, Poczem, Kanócz, Fátyol páter, Csúcs, Malacz, Fúrús, Köcsög, Krumpli Miska, Ganges, Czigány Kadét, Lányorvos, Kásaszari, Czigány-báró, Cserpók, Kukacz, Kiskés, Iszkába.

81. Szobabútorok. Láda, pad, karosszék és almáriom.

  1. E nevek a dömösi prépostság alapító levelében mint tápai és sakani (zákány), Szeged területén lévő községek jobbágyainak neveiként szerepelnek. (KnauzIM.: Monumenta I. k. 90. lap.)
  2. Nagyon sok „Kun" nevű család van ez időben Szegeden, az alsóváros Kun- utczájának betelepült lakosai azok.
  3. Az 1522-ik évi egyházi tized-lajstromból közöljük e néhány nevet, mely érdekes okmányban úgy szólván Szeged egész lakosságának neve (vezeték- és keresztneve) föl van sorolva s Reizner J. i. m. IV. k. Okmánytárának 97—128. 1. egész terjedel mében közli.
  4. A XVTII-ik század első felének polgárnevei, számos nevet egyébként az előbbi fejezetekben előadottak során is közlöttük.
  5. A városrészek elkülönzése nélkül a polgárlajstromból közöljük a családneveket.
  6. A német nevek a század közepén túl már eltünedeznek, megmagyarosíttatnak azok, mert hiszen viselőik már érzésben és gondolkozásban egészen magyarrá lesznek, napjainkban pedig a régi német családok már mind magyar nevet cseréltek és nagyon kevesen tartották meg az őseik által behozott német nevet.
  7. Szűts Wolfgang földmívelő Alsóvároson.
  8. A — gúnynév — szót, a szegedi népies használat: „csúfnév"-nek mondja, pl. így csúf ne ve: Bögre Miska, igazi néven : Kiss Miska.
  9. A tolvaj- és betyár gúnynevekből egyik régi bűnpör aktáiból mintegy 300-at közöl Tömörkény Istv. „Betyár-legendák" 1898. czímű gyűjteményében. 39—45. lap.
  10. Lőw és Kulinyi: „A szegedi zsidók" 1785—1885. 9. lap.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet