Előző fejezet  

Tartalom, képek és műmellékletek sorjegyzéke

 

TARTALOM.

ELŐSZÓ

I. Földrajzi és természetrajzi rész

A város területe és fekvése

Utak, úthálózat

A) Törvényhatósági közutak

B) Vasúti állomáshoz vezető utak

C) Nagyobb közlekedési utak

A város domborzata és magassága

A város vízrajza (Folyók, erek, tavak és mellékvizek.)

A Tisza

A Maros

A fehértó

A Matyér

Éghajlativiszonyok

Az időjárási vissonyok általános jellemzése

Földtani viszonyok

A város növényélete és állatvilága.

Növényélet (Flóra)

A puszták növényzete

A nádasok tenyészete

A szikes tavak flórája

Állatvilág

II. Történelmi rész

Történeti áttekintés

(A betelepedéstől — korunkig.)

A város fejlődése és hatósági szervezete

III. Néprajzi (ethnographiai) rész

A város lakói

Szeged népe:

a) Altalános ismertetés és jellemzés

b) Embertani (anthropologiai) leírás

A) A leíró jellegek kimutatása

B) Szem-, haj- és arczbőr szín-typusok kimutatása

C) Anthropologiai-kimutatások

A tanyák, a szállások élete

A város polgárai (Civis Szegediénsis)

Szegedi család- és gúnynevek:

A) Családnevek

B) Gúnynevek

Családi élet és szervezet

Ház, lakás, udvar, kert és ezeknek berendezései

Ház

Lakás

Udvar

Kert

Táplálkozás, élelem, ételek

Ruházat, viselet

Foglalkozások .

Szokások

I. Családi népszokások :

a) Születési szokások

b) Házassági szokások

c) Temetkezési szokások

II. Ünnepi szokások:

a) Pünközsdölés

b) Karácsonyi myszteriumok

1. Kántálás

2. Betlehemezés

3. Három király .

c) Úrnapi szokás

d) Húsvéti szokás

e) Szt. Dömötör napja

III. Természetünneplő népszokások :

a) Szt. György-, Lucza- és Karácsony napja

b) Szt. Ivánnapi tűzugrálás

c) Májusfa

IV. Egyéb szokások :

a) A tél kihordás

b) Tőkehúzás

c) Hamvazás, möghamvazás

d) Hajnali fürdés

e) Nagypéntek

f) Nagyszombat

g) Április bolondja

h) Aprószentek

i) Zöldágfölrakás

j) Kukoriczafosztás

k) Tiszára járás

l) Tánczhelyre járás

m) Búcsú és vásár

n) Legénynyé avatás és lakozás

Károm kodások, káromkodószók .

Vallás, szellemvilág

(Néphit, néphagyományok, ősvallás.)

Vallás és iskola

Néphit

A Nap

A Hold

A Csillagok

A Föld, a Víz ...

Istenek, Istenasszonyok

Boszorkányok

Szép asszonyok

Az Ördög

A Garabonczás

A Tátos

A Kisértet

A Lidércz

A Sárkány

Babonák, babonás jóslatok, hiedelmek, álmok .

Babonák

Babonás jóslások

Babonás hiedelmek

Babonás álmok

Népies gyógyászat:

Kuruzsolás, varázsolás, igézés és ráimádkozás.

Kuruzsolás

Varázsolás

Igézések

Ráimádkozások:

Emlődaganatra

Hályogra

Ficzamodásra

Kelésre

Szömfájásra

Szömverésre

Játékok és mulatozások:

I. Felnőtteknél

A korcsolyázás

A kópézás

A fordulj balha

Lapdajátékok

Baka-baka

A várba hajigáló vagy róta

Kocsmáros vagy sörfőző

Kihányócska

Kapócska

Iskola

Kis méta

Nagy méta

Kint a bárány, bent a farkas

Izgória-gágária

Libajáték

Angyal és ördög

A csőmbe

Csiga kettő

Csem-csem gyűrű

II. A gyermekeknél
(Gyermekjátékok.)

Röpűlősdi

Kis kacsa fürdik

Fehér liliom

Szép Orzsébet

Tányéricza

Kinek nagyobb a födője?

Czicza-maeza

Csősz

Goszpodi

Botos

Ki lopta el a baltát

Humócska vagy bújócska

Hiss le pite a fáról

Kendő gyugó

A dólézás

a) Váras dóié

b) Kásás dóié

e) Kihányócska

Kanász vagy tekéző

Pap

Gombozás:

a falhoz vető

leütő, leütőcske

lyukbahányó

Tricscsölő

Passoló

Glikkerezés

Iskolázó

Hu' palánta

Hintázó

Buttyogtató

Brekegő

Császár-király

Szűrés

Zsák

Szamár

Pecsenyeforgató

Bíró

III. Játék játékeszközökkel:

Babázás

A sárkányozás

A fűzfasíp a sípoláshoz

Forgattyú

Búgattyú vagy búgató

Pörgettyű

Tollsíp

Nádsíp és ffíszálsíp

A nyíl

Dárda

Tollpuska

Bodzapuska

A vízipuska

Kára-katona

Népköltés.

Dajkarímele, gyermekversikék, dalok és csúfolódók

Altató dal

Pacsitadó

Futtató

Fecskét látok

Esik eső

Gryfij fő kópé

Add elő ördög

Kiolvasok

Állatcsalogatók

Utánzó versecskék:

a.) állatokra

b) tárgyakra

Csúfolódók:

A) Állatokra

B) Népekre

C) Mesterségekre

D) Személyekre

a) Keresztelő nevekre

b) Vezeték nevekre

E) Különböző jellegűek

Dal-, táncz- és hangszerek

Dal .

a) balladák

b) szerelmes dalok

c) hazaíhü- és katonai dalok

d) pusztai- és pásztor-dalok

é) tréfás csúfolódó dalok

Táncz

Hangszerek

Közmondások és szólásmódok

I. Közmondások

II. Szólásmódok

Kiszólások és tánczszók

I, Kiszólások

II. Tánczszók

Mondák és mesék

I. Mondák

II. Mesék

III. Találgatós mesék

Nyelv és nyelvjárás

I. Hangtan

II. Alakbani sajátságok

III. Mondattan

Beszédek és gyermeknyelv

Beszédek

Gyermeknyelv ,

Állatnevek

Állathívó és állatelűző szók

I. KÉPEK.

 

A Széchenyi-tér északkeleti oldala

Tisza Lajos-körút

Szeged főtere (Szabadsag-tér) 1848

Szeged-kisteleki közüt (Szeged-szatymazi műút)

Az Öthalom

A híd-utcza

A Tisza Szeged határában

A felső Tiszapart

Részlet a Boszorkány szigetről

A Tisza a közművelődési palota előtt

A korcsolyázó-tó nyáron

A Maros a Tiszába ömlésénél

A Búvár-tó az alföldi vasút mellett

A Fehértó

Az Öthalom az árvíz alatt .

Darázs- vagy varangy-kő

Szegedi bicska

Árvalány haj -mező Csöngőién

Bojárhalmi lelet

Királyhalmi lelet

Tápé délnyugatról

Az alsóvárosi Havi Boldog asszony-templom

Szeged város 1469. évi pecsétje (sigillum majus)

Szeged város 1489. évi pecsétje (sigillum minus)

A csodatévő „Csöpőrke" az alsó-városi templom udvarán

Szeged vára

Szeged ostroma 1686-ban

Szeged pecsétje 1719

A város pallosa

A Tiszapart hajókkal

Szeged felsővárosi része az árvíz előtt :

Kossuth L. szobra (a terv után)

Szegedi honvéd-emlék

A Rozália-kápolnatér az árvíz alatt

Dugonics András szobra

A király csolnakútja az árvízkor

Szegedi honfoglaláskori leletek

(a város régi főbírói)

Szilber József

Kiss József

(a város rrégi polgármesterei)

Wolford József

Dugonics Ádám

Polgármesteri huszár

Szegedi rendőr-legénység

A város víz alatt

Menekülők az állam vasúton

Klauzál-tér

Kossuth Lajos-sugárút

Szegedi rácz milicz-tiszt (A XVIII.századból.)

Szegedi czigány-család

Szegedi czigányprímás

Fiatal legénycsoport

Alsóvárosi férfiak

A magasra vetett ágy

Alsóvárosi leányok és menyecskék

Felsővárosi és rókusi leányok

Rókusvárosi férfl-arczkép

Felsővárosi női arczkép

Menyecskék előre kötött fejkendővel

Tanyai juhász

Alsóvárosi gazdálkodók

Felsővárosi hajósgazdák

Felsővárosi halász

Felsővárosi férfiú a XlX-ik század elejéről

Szegedi kubikosok

Felsővárosi czigány fórfiú

Fakoszorú

Halászbogrács

Pásztorcserény

Tanyai pásztor földház, a fehértó mellett

A gulyás késsége

Tanyai gazdasági udvar

Az utolsó betyár (Rózsa Sándor bandájától)

Régi tanyai iskola

Tanyai uj iskola

Tanyai közigazgatási központ

Heti vásárra paprikafűzéreket szállító kocsi

Polgárőrségi zászló

Szobabútorok: Láda. pad, karosszék és almáriom

Idősebb házaspár

.Szekér

Régi nádtetejű ház, elől kertecskével

Szegedi házak napsugár-dísszel

Lakásbeosztás és berendezés

Szobabútorok elhelyezése

Mária-kép virágos betéttel

Paprikafüzéres ház (Alsóvároson)

A pitar és konyha

Bürgepaprikást főző juhászok

Idősebb nő a XVIII-ik század

végtizedéből,hátrakötött fejjel

Suba (elölről és hátulról)

Szűr (elölről és hátolról)

Irhás suba kiterítve

Szűrkankó (elölről és hátulról)

Ködmen (elölről és hátulról)

Női ködmenke (élőiről és hátulról;)

A szegedi csizmadia-czéh pecsétje

Szegedi legény

Férfi ruhák a XlX-ik század

közepéről

Férfi és női lábbelik

Szegedi szerb nő a XVIII-ik századból

Szegedi polgárőr, illetőleg nemzetőr ezredes

Fiúk és leányok mostani viseletben

Menyecske és leány téli viseletben

(prémes csurak és bársony kaczabáj)

Nyakpénz

Idősebb nő előre kötött fejkendővel

Idősebb nő karkeztyűvel

Hajóépítési részlet (A fenék egybeállítása)

Hajóépitő-telep a Tisza partján

Paprika-külű

Részlet a kenyórpiaczról

Munkára induló kubikos

Koplalós kocsi

Szegedi kocsi s magyaros lószerszám

Olaj-sütú

Fűrj-hivó

Szegedi bőgős hajó

Fűrészelő telep

Vízimalmok a Tiszán

Álló bárkák a Tiszán

Szárnyas varsa

Halászszerszámok

A halász vágó eszközei

Álló halász bárka

Kuttyogató (puttyogtató) halász

Rácsa

Pöndör (pöndöl) háló

4 Részlet a halpiaczból

Áldozati viasz-bábok

Hívogató vőfényök

Pűnközsdölő lányok

A szegedi színház

Karácsonyi bárányka (előről és oldalról tekintve)

Búcsús leány radnai ággal

Az alsóvárosi búcsúra érkezők

Cserépvásár a Széchenyi-téren

A vásárban

Szegedi mézeskalács báblik

Szegedi menyecske

A szegedi városi főgymnasium

Az alsóvárosi népiskola

A református templom

A kálvária-kápolna

Máriát vivő leány (reszketővel s virágkoszorúval a fején)

A közművelődési palota

Részlet a szegedi árvízből

A korcsolyázók

Játék-iskola

A leánykák játékbabái

Gyermekjátékok:

dárda, tollpuska, forgattyú és pörgető

Szegedi szék a XV-ik századból

A szegedi fazekas-czéh pecsétje

1719 .

Szegedi bőrdudás

Szegedi hangszerek:

a) bőrduda sípja, b) tambura,

c) czitora, d) bőrduda fölszereléssel

Czimbalmozó szegedi czigány-leány

A Széchenyi-téri Attila kép

II. MŰMELLÉKLETEK.

I. SZEGED VÁROS BIRTOKTERÜLETÉNEK TÉRKÉPE

II. A TISZA LAJOS-KÖKUTI ARTÉZI KÚTNAK FÖLDTANI SZELVÉNYE

III. SZEGED FÖLDTANI TÉRKÉPE

VI. SZEGED LAKOSSÁGA NEMZETISÉGI ELHELYEZKEDÉSÉNEK TÉRKÉPE

V. SZEGEDI GYALOG POLGÁRŐRÖK .

VI. SZEGEDI LOVAS POLGÁRŐR,

   
Előző fejezet