Szeged és népe - Szeged ethnographiája

Fejezetek

     
  Könyvészeti adatok
  Előszó
  I. FÖLDRAJZI ÉS TERMÉSZETRAJZI RÉSZ.
    A város területe és fekvése.
    Utak, úthálózat.
    A város domborzata és magassága.
    A város vízrajza.
    Éghajlati viszonyok.
    Időjárási viszonyok.
    Földtani viszonyok.
    A város növényélete és állatvilága.
  II. TÖRTÉNELMI RÉSZ.
    Történeti áttekintés
    A város fejlődése és hatósági szervezete.
  III. NÉPRAJZI RÉSZ.
    A város lakói.
    Szeged népe.
    A tanyák, a szállások élete.
    A város polgárai.
    Szegedi család- és gúnynevek.
    Családi élet és szervezet.
    Ház, lakás, udvar, kert és ezeknek berendezései.
    Táplálkozás, élelem, ételek.
    Ruházat, viselet.
    Foglalkozások.
    Szokások.
    Káromkodások, káromkodószók.
    Vallás, szellemvilág.
    Babonák, babonás jóslások, hiedelmek, álmok.
    Népies gyógyászat.
    Játékok és mulatozások.
    Népköltés.
    Dal-, táncz- és hangszerek.
    Közmondások és szólásmódok.
    Kiszólások ós tánczszók.
    Mondák és mesék.
    Nyelv és nyelvjárás.
    Beszédek és gyermeknyelv.
    Állatnevek, állathívó- és elűzőszók.
  Tartalom, képek és műmellékletek sorjegyzéke