Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

SZEGED TÖRTÉNETE

3/1

 

 

Sorozatszerkesztő:

KRISTÓ GYULA

 

ISBN 963 7581 34 0 (összkiadás)

ISBN 963 7581 76 1 (3/1. kötet)

 

© A szerzők és jogutódaik, 1991

 

Kiadja:

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR

 

SZEGED TÖRTÉNETE 3

1. RÉSZ

1849—1919

 

Szerkesztette:

GAÁL ENDRE

 

SZEGED, 1991

 

A kötet szerzői:

BARANYAI ZSOLT LUGOSI JÓZSEF
BERÉNYI BOGÁTA MAGYARKA FERENC
BEZERÉDY ISTVÁN NACSÁDY JÓZSEF
DUDÁS BÉLA NAGY ZOLTÁN
GAÁL ENDRE RUSZOLY JÓZSEF
JUHÁSZ ANTAL SZABÓ FERENC
KÁPOLNAI IVÁN SZABÓ TIBOR
KOVÁCSNÉ NAGYMIHÁLY ÁGNES SZELESI ZOLTÁN
KOVÁTS ZOLTÁN TÓTH EDE
  VÁGÁS ISTVÁN

 

Lektorok:

BALOGH ISTVÁN KRAJKÓ ANDRÁS
BÁRDOS KORNÉL MÉREI GYULA
CENNER MIHÁLY T. MÉREY KLÁRA
CSIZMADIA ANDOR SÁRKÖZI ZOLTÁN
DÖMÖTÖR JÁNOS SIMÁDY BÉLA
FÜLÖP GÉZA SZABAD GYÖRGY
HAIMAN GYÖRGY VARGA ISTVÁN
HEGYI ANDRÁS VERES ISTVÁN
KENDE JÁNOS  

 

Kötetlektor:

VÖRÖS KÁROLY

 

Műszaki szerkesztő:

DOBÓ JÓZSEF

 

A névmutatót összeállította:

GYURIS GYÖRGY

 

Felelős kiadó:

Barátné Hajdú Ágnes

 

Megjelent 3000 példányban,

55,3 (A/5) ív + 6 db grafikai melléklet és 64 oldal műmelléklet terjedelemben. Készült monószedéssel,

íves magasnyomással, az MSZ 5601-59 és 5602-55 szabványok szerint.

91-4887 — Szegedi Nyomda

Felelős vezető: Perényi Ottó igazgató

 

 

 

   
  Következő fejezet