Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

SZEGED TÖRTÉNETE 4

1919-1944

 

Szeged története 4. c. kötet borítója

 

Sorozatszerkesztő:

KRISTÓ GYULA

 

ISBN 963 7581 34 0 (összkiadás)

ISBN 963 7581 83 9 (4. kötet)

 

© A szerzők és jogutódjaik, 1994

 

Kiadja:

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SOMOGYI-KÖNYVTÁR

 

 

SZEGED TÖRTÉNETE 4

1919-1944

 

Szerkesztette:

SERFŐZŐ LAJOS

 

SZEGED, 1994

 

A kötet szerzői:

BÁRÁNY FERENC

DUDÁS BÉLA

FÖLDVÁRINÉ KOCSIS LUCA

GICZI ZSOLT

HEGYI ANDRÁS

KALMÁR FERENCNE

KANYÓ FERENC

KOVÁTS ZOLTÁN

KÜRTÖSI KATALIN

LENGYEL ANDRÁS

NAGY MIKLÓS

NÓVÁK ÁKOS

RÉTI LÁSZLÓ

RIGÓNÉ PÉTER

IRÉN A. SAJTI ENIKŐ

SERFŐZŐ LAJOS

SZABÓ TIBOR

SZELESI ZOLTÁN

TAMÁSI MIHÁLY

 

Lektorok:

AKNAI TAMÁS

BERECZKI SÁNDOR

BORSÁNYI GYÖRGY

ILIA MIHÁLY

INCZE MIKLÓS

KERÉNYI FERENC

KIRSCHNER BÉLA

KRAJKÓ GYULA

MAYER LÁSZLÓ

PÁL JÓZSEF

SÍPOS JÓZSEF

SZABÓ FERENC

SZUHAY MIKLÓS

 

Kötetlektor: PINTÉR ISTVÁN

Műszaki szerkesztő: DOBÓ JÓZSEF

A névmutatót összeállította: GYURIS GYÖRGY

Titkár: RADNÓTI TAMÁS

 

 

   
  Következő fejezet