Előző fejezet Következő fejezet

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

 {755}

AMO = Arhiv Minyisztyersztvo Oborni, Moszkva.
Bálint Sándor 1973. = Bálint Sándor: A szegedi paprika. Budapest, 1973.
Berend—Ránki 1966. = Berend T. Iván —Ránki György: Magyarország gazdasága az első világháború után. Budapest, 1966.
biz. = bizottság
BM = Belügyminisztérium
Circ. Csanád = Ordines Circulares ad Honorabilem Clerum Almae Dioe-cesis Csanadiensis de anno...
Csíkvári Antal 1938. = Csongrád vármegye. Felelős szerkesztő Csíkvári Antal. Budapest, 1938. (Vármegyei szociográfiák I.)
CsmL = Csongrád megyei Levéltár
CsmpL = Csanádi egyházmegyei püspöki Levéltár
Czibula Antal 1927. = Czibula Antal: A gazdag város szegénysége. Szeged, 1927.
d. = dosszié
Dósa Rudolfné 1972. = Dósa Rudolfné: A MOVE. Egy jellegzetes magyar fasiszta szervezet 1918-1944. Budapest, 1972.
eln. ir. = elnöki iratok
eln. sz. = elnöki számú
EOL = Evangélikus Országos Levéltár
Ész = Érdekvédelmi szervezetek
f. = fond
Főisp. ir. = Szeged főispánjának iratai
Földes—Kun—Kutassi 1977. = Földes Éva—Kun László —Kutassi László: A magyar testnevelés és sport története. Budapest, 1977.
Für Lajos 1983. = Für Lajos: Kertes tanyák a futóhomokon. Budapest, 1983.
Gergely Jenő 1911. = Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon. Budapest, 1977.
Gunst Péter 1970. = Gunst Péter: A mezőgazdasági termelés története Magyarországon 1920-1938. Budapest, 1970.
Hegyi András 1986. = Hegyi András: Szeged mezőgazdasága az ellenforradalom korszakában. Szeged, 1986. Kandidátusi értekezés. JATE Központi Könyvtára.
H. é. n. = Hely és név nélkül
HIL = Hadtörténeti Intézet Levéltára
HM = Honvédelmi Minisztérium {756}
Huszár Tibor 1983. = Huszár Tibor: Beszélgetések. Budapest, 1983.
/. m. = Idézett mű
JGYÖM1-9. = Juhász Gyula Összes Művei 1 — 9. kötetei
jkv. = jegyzőkönyv
Kaán Károly 1927. = Kaán Károly: A magyar Alföld. Budapest, 1927.
Kerék Mihály 1939. = Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Budapest, 1939.
Kiss—Tonelli—Sz. Szigethy 1927. = Szeged, Szerk. Kiss Ferenc—Tonelli Sándor—Sz. Szigethy Vilmos Budapest, 1927.
Kozma Miklós 1933. = Kozma Miklós: Az összeomlás 1918—1919. Budapest, 1933.
Közgy. ir. = Szeged Közgyűlésének iratai
Közgy. jkv. = Szeged Közgyűlésének jegyzőkönyve
Közig. Biz. ir. = A Közigazgatási Bizottság iratai
Lackó Miklós 1966. = Lackó Miklós: Nyilasok, nemzeti szocialisták. Budapest, 1966.
L. Nagy Zsuzsa 1980. = L. Nagy Zsuzsa: Bethlen liberális ellenzéke. Budapest, 1980.
MFM = Móra Ferenc Múzeum.
ME = miniszterelnöki
MÉMOSZ = Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége
MÉP = Magyar Elet Pártja
NEP = Nemzeti Egység Pártja
NMC = Nagy Magyar Compass
NOT = Népbíróságok Országos Tanácsa
OFB = Országos Földbirtokrendező Bíróság
OL = Magyar Országos Levéltár
OM = Országmozgósítási kormánybiztos(ság)
Ormos Mária 1983. = Ormos Mária: Padovától Trianonig 1919 — 1920. Budapest, 1983.
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár
OTI = Országos Társadalombiztosítási Intézet
Péter László 1955. = Péter László: József Attila Szegeden. Szeged, 1955.
Péter László 1974. = Péter László: Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged, 1974.
Péter László 1983. = Péter László: Szegedi örökség. Budapest, 1983.
Péter László 1986. = Péter László: A szerette város. Budapest, 1986.
Péter László 1989. = Péter László: Móra Ferenc. Kiskunfélegyháza, 1989.
Pl Levéltár = Politikatörténeti Intézet Levéltára
Polgm. ir. = Polgármesteri iratok
Rapcsányi J. Jenő 1943. = Rapcsányi J. Jenó: Út a kegyelem templomához. Szeged, 1943.
Rt. = részvénytársaság
Schem. Csanád = Schematismus Cleri Dioecesis Csanadiensis pro anno Do-mini...
Shvoy Kálmán 1983. = Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918—1946. Sajtó alá rendezte Perneki Mihály. Budapest, 1983.
SK = Somogyi-könyvtár
Szabolcsi Miklós 1963. = Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. Budapest, 1963.
Szabolcsi Miklós 1977. = Szabolcsi Miklós: Érik a fény. Budapest, 1977. {757}
Szántó Konrád 1985. = Szántó Konrád: A katolikus egyház története I—II. Budapest, 1985.
Szeged története 3. = Szeged története 1849—1919. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1992.
Szelesi Zoltán 1975. = Szelesi Zoltán: Szeged képzőművészete. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1972/73-2. Szeged, 1975.
SzGSzE ír. = Szegedi Görögkeleti Szerb Egyházközség Irattára
Szigeti Jenő 1987. = Szigeti Jenó: Kisebb magyarországi Egyházak. (In: A magyar protestantizmus 1918—1948. Budapest, 1987.)
SZÍT = Szegedi Ipartestület
SzKM = Szegedi Könyvtári Műhely
SZKI = Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
sz. kir. = szabad királyi
SzKRE ír. = Szeged Kálvin téri Református Egyházközség Irattára
SZMOE ír. = Szegedi Magyar Ortodox Egyházközség Irattára
Szüts Mihály 1914. = Szüts Mihály: Szeged mezőgazdasága. Szeged, 1914.
th. = törvényhatósági
Tímár Lajos 1973. = Tímár Lajos: Az Alföld mezőgazdasága a két világháború között. Debrecen, 1973.
UMKL = Új Magyar Központi Levéltár
VDCSMMT1917-1919. = Válogatott dokumentumok Csongrád munkásmozgalmának történetéből 1917—1919. Szerkesztette és a bevezetést írta Gaál Endre. Szeged, 1969.
VDCSMMT1919-1944. = Válogatott dokumentumok Csongrád munkásmozgalmának történetéből 1919—1944. Szerkesztette és a bevezetést írta Serfőző Lajos. Szeged, 1977.
Vkf = vezérkari főnök(-ség)
VKM = Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vö. = Vesd össze
Zadravecz 1967. = Páter Zadravecz titkos naplója. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Borsányi György. Budapest, 1967.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet