Előző fejezet Következő fejezet

FÉNYKÉPEK JEGYZÉKE

 {759}

A 208—209. oldalak közölt:

 1. Szeged-Felsőközpont főutcája az 1930-as években. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 2. Szegedi tanyabejáró, 1927. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 3. Hoffer traktor hajtja a cséplőgépet, 1930-as évek. Radnóti Tamás képgyűjteményéből.
 4. Szeged-Balástyai Gazdakör aratóünnepe, 1928. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 5. Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet, 1933. MFM. Az intézet 1914-ben épült ifj. Bobula János tervei szerint.
 6. Ifjú pár az alsóvárosi szüreti bálon, 1933. MFM. Rácz Julianna „csőszleány" és Csamangó Imre „csőszlegény" az Alsóvárosi Népkör szüreti bálján. Honti Sándor felvétele.
 7. Tutajok a Tiszán, 1928. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 8. Hajóvontató lovak a Tisza-parton, 1928. MFM. Benedek László felvétele.
 9. Az Orion Bőrgyár konfekciós részlegének dolgozói, 1936. MFM.
 10. A Szegedi Kenderfonógyár egyik csarnoka, 1920-as évek eleje. A CsmL gyűjteményéből.
 11. Papucskészítő műhely, 1925. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 12. Készül a szegedi papucs, 1925. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 13. Utánpótlásra is szükség van. Az 1920-as évek eleje. MFM. Révész Pál felső-Tisza-parti asztalosmester hirdetése.
 14. Ez is híres műhely volt a mai Somogyi-könyvtár helyén. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Glöckner József ruhatisztító, gőzfestő telepe. Iskola u. 27. Varga Csaba reprodukciója. 1993.
 15. Szitakötőműhely a Valéria téren, 1930. MFM. Az ajtóban Bogdán Márton szitakötőmester.
 16. Kisiparosok, kiskereskedők az ipari vásáron, 1936. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 17. A tizedik ipari vásár kapuja a Horváth Mihály utcában, 1938. MFM.
 18. Paprikahasítók, 1936. MFM. Broda I. felvétele.
 19. Paprikapiac a Valéria téren, 1930. MFM.
 20. így is árulták az őrölt paprikát, 1930. MFM. Id. Hajdú Balázsné paprikaárus a Széchenyi téren.
 21. A Rudolf téri piac a közúti híd alatt, 1930 táján. MFM.
 22. Trafik az Iskola és az Oroszlán utca sarkán, 1920. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. E helyen állt egykor Ströbl Ignácz neves Arany Oroszlán kávéháza.
 23. Onozóné halászcsárdája, 1935. Somogyi-könytár helyismereti gyűjteménye. Ónozó Poldiné neves Tisza-parti csárdáját 1935-ben bontották le.

24/a. A főnök és segédei a boltajtóban, 1937. MFM. Németh Kálmán bőrkereskedése és segédei a Kígyó u. 5. sz. alatt.

24/b. Rejtő híres csemegeüzlete a Kárász utcában, 1937. A Könyves család hagyatékából. {760}

 1. Modern reklám, 1928. MFM. A Szegedi Légszeszgyár és Villany-telep vasaló reklámja. Auer Lajos felvétele.
 2. A Virág cukrászda az 1920-as években. MFM.
 3. A színház vasfüggönye reklámokkal, 1929. MFM.

A 224-225. oldalak között:

 1. A palánki templom bontása, 1925. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. A Szent Demeter-templomot a Fogadalmi templom építése miatt bontották le.
 2. Folytatódik a Fogadalmi templom építése. Előbukkan a Dömötör-torony. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 3. Tisza-parti városkép a klinikák építése előtt. Szekerke Mária hagyatékából. Lakner Károly tanár ajándéka. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 4. A Fogadalmi templom a helyreállított Dömötör-toronnyal, 1930. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 5. A régi Palánk a bontás előtt, 1926. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Bach Manci felvétele. Varga Csaba reprodukciója.
 6. A Fogadalmi templom szentélye, Radnóti Tamás levelezőlap-gyűjteményéből. A felvétel 1970-ben készült.
 7. Szűrös Madonna a Fogadalmi templomban. Varga Csaba reprodukciója.
 8. A Szív utca a régi Palánkból. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Auer Lajos felvétele. Varga Csaba reprodukciója.
 9. Tereprendezés a klinikai építkezésekhez, 1926. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Varga Csaba reprodukciója.
 10. Épülnek a klinikák a Tisza-parton, 1927. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Auer Lajos felvétele. Varga Csaba reprodukciója.
 11. Felépült a klinikasor, 1930. MFM. A képen még áll a Wagner-fürdő.
 12. Épül a Dóm tér, 1929. MFM. A szemben álló épületben volt Szent-Györgyi Albert kutató laboratóriuma.
 13. Árkádsor a Dóm téren, 1930. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Az épületegyüttest Rerrich Béla tervezte.
 14. A Püspöki palota, 1930. Rerrich Béla terve. Varga Csaba diafelvétele. 1992.
 15. Zenélőóra a Dóm téren, 1935. A látványos órát Csűri Ferenc órásmester készítette. A forgószerkezet több jeles személyiséget jelenít meg. (Brassai Sámuel, Dugonics András, Hermann Ottó, Mikes Kelemen, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Csokonai Vitéz Mihály, Klebelsberg Kunó és mások.) Varga Csaba felvétele. 1992.
 16. Ami a régi Belvárosból megmaradt, 1935. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Iskola utca, 1928-tól Apponyi Albert utca. Varga Csaba reprodukciója.
 17. A Tisza-híd és forgalma, 1929. MFM.
 18. Tiszai árvíz, 1932. Shvoy Kálmán albumából. Varga Csaba reprodukciója.
 19. A Hősök kapuja, 1936. MFM. Lőte Évának az első világháború áldozataira emlékeztető katonaszobrai.
 20. A Hősök kapuja az Aba Nóvák freskókkal, 1936. Radnóti Tamás levelezőlap gyűjteményéből.
 21. Légifelvétel a megváltozott Belvárosról, 1937. Shvoy Kálmán albumából.
 22. Az OTI-palota, 1937. Az épületet Várnay Mariann tervezte. Homlokzatának férfi és női alakjait Lőte Éva készítette. Varga Csaba felvétele. 1992.
 23. Az 1940-es nagy havas tél a Kárász utcában, MFM. Shvoy Kálmán albumából. Varga Csaba reprodukciója.
 24. Országzászló a Sulkovszky-házzal, 1940. MFM. A házat az 1970-es években bontották le. {761}
 25. Az Iparcsarnok épülete, 1936. Tervezője: Sebestyén Endre. Homlokzatának férfi és női domborműve Bakonyi Viktor Géza alkotása. Mindkettőt a hódmezővásárhelyi majolikagyár készítette. Ma a Móra Ferenc Múzeum képkiállító csarnoka. Varga Csaba felvétele. 1993.

A 266-267. oldalak között:

 1. Gyermekbarátok Egyesületének csoportja, 1922. MFM. Lengyel Mária gyűjteményéből.
 2. Úszóházak a Tiszán, 1936. MFM. A Regdon-fürdő a Közművelődési palota oldalával szemben állt. Balról a Pick szalámigyár. Háttérben a Lippay-gőzfűrésztelep. Jobbról a Bertalan-emlékmű.
 3. Tiszai partfürdő, 1936. MFM. A kép a partfürdő újszegedi oldalán készült.
 4. Boros József kórházigazgató, a sportrepülés halottja, 1925. MFM. Emlékét Petii Lajosnak a kórház előtt álló, 1926-ban készült szobra örökíti meg.
 5. Debre Péter kórházigazgató, 1930 körül. MFM.
 6. Klinikasor a Tisza-parton, 1930. MFM. A klinikák előtt a keskenyvágányú kisvasút sínéi.
 7. Tápéi gyógyfűárus asszonyok, 1930. MFM. A felvétel a Széchenyi téren készült. Benedek László fényképgyűjteményéből.
 8. Franki Antal gyógyszertára a Szent György téren, az 1920-as évek elején. Radnóti Tamás levelezőlap gyűjteményéből. A háttérben a Minorita-rendház és a Felsővárosi templom. Varga Csaba reprodukciója.

Az 448-449. oldalak között:

 1. Somogyi Szilveszter polgármester, 1934. MFM. Vinkler László festménye. Varga Csaba felvétele. 1993.
 2. Pálfy József polgármester, 1940 körül. MFM. Varga Csaba reprodukciója.
 3. Szalay József, a „literátus főkapitány", 1920-as évek. MFM. Brenner felvétele.
 4. Teleki Pál a város országgyűlési képviselője, 1939. MFM. Teleki Pál 1939. május 6-án lett a város díszpolgára.
 5. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, 1930. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Varga Csaba reprodukciója.
 6. A Dóm téri épületek ünnepélyes átadása, 1930. MFM. Az 1930. október 25-i átadáson középütt Klebelsberg Kunó Horthy kormányzó páholya előtt.
 7. Felvonulás a Dóm téri avatásra, 1930. MFM.
 8. Klebelsberg-emléktábla a Dóm tér bejáratánál, 1930. MFM.
 9. Shvoy Kálmán hintóban, 1929. Shvoy Kálmán albumából. Az altábornagy az Árpád téren a Katolikus-kör zászlószentelésére tart. Varga Csaba reprodukciója.
 10. Shvoy Kálmán Cadillac-jében, 1930 körül. Shvoy Kálmán albumából. Varga Csaba reprodukciója.
 11. Shvoy Kálmán civilben. Mögötte a sör ára. Shvoy Kálmán albumából. A felvétel a 30-as években a Tiszai Biztosító Egyletben készült. Varga Csaba reprodukciója.
 12. Díszszemle a Széchenyi téren, 1931. Shvoy Kálmán albumából. A 9. gyalogezred ünnepélye. Varga Csaba reprodukciója.
 13. Kerékpáros egység a díszszemlén, 1931. Shvoy Kálmán albumából. Varga Csaba reprodukciója.
 14. Klebelsberg temetése, 1932. MFM. Elöl Horthy Miklós és a kormányzóné. Mögöttük Serédi Jusztinián, József főherceg és fia, valamint gróf Bethlen István.
 15. Az országzászló felavatása az Árpád téren, 1933. MFM. Díszmagyarban Lénárd-Daróczi Bárdoss Béla városi főjegyző, az Árpád Egyesület örökös elnöke. Hunyadi János felvétele.
 16. Gömbös Gyula miniszterelnök Szegeden, 1935. MFM. A miniszterelnök április 11-i látogatása az alsóvárosi templomban. Jobb szélen Schneider Vencel ferences házfőnök. Hunyadi János felvétele. {762}
 17. Úri társaság az úszóházon, 1932. MFM. A Tisza Evezősegylet úszóházán. Hunyadi János felvétele.
 18. A Frontharcos Szövetség majálisra indul a kisvasúton, 1930 táján. Shvoy Kálmán albumából. Varga Csaba reprodukciója.
 19. Városi huszár, 1929. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. A képen Gyurián Lajos, a későbbi színházi portás.
 20. Tűzoltó teljes díszben, 1920-as évek elején. MFM. A képen Dobó János.
 21. Rókusi anya pólyázott kisfiával, 1931. MFM. Domonkos Jánosné Sutka Julianna földműves asszony és Sándor fia.
 22. Iparoslányka babakocsiban, díszes takaróval. 1928. A gyermek: Könyves Petri Klára, Felsőváros. Hernyák Imre felvétele.
 23. Elsőáldozó kislány, 1930. MFM. A képen Stern Zsuzsanna, Belváros.
 24. Felsővárosi iparoscsalád, 1920. Boldizsár Mihály Rom utcai szobafestő és felesége Horváth Julianna, valamint gyermekei. Balról: Julianna, Eszter, Ilona, Gáspár, Rozália. A család gyűjteményéből.
 25. Alsóvárosi bábaasszony leányával, 1925, MFM. A képen Tóthné Bihari Mária és Rozália leánya.
 26. Alsóvárosi gazdálkodó házaspár, 1920. MFM. Berta József és neje Csonka Viktória.
 27. Rassay Károly, Szeged képviselője az 1930-as években. MFM.
 28. Kéthly Anna, Szeged országgyűlési képviselője. MFM.
 29. Szepesi Imre, 1931. MFM. Lengyel Mária gyűjteményéből. Az orvosdoktor az SZDP egyik szegedi vezetője volt.
 30. Valentiny Ágoston, 1940 körül. MFM. Az SZDP szegedi szervezetének elnöke.
 31. Kilakoltatás, 1930. MFM.
 32. Munkásotthon a Hétvezér utcában, 1920. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 33. Indulás a tüntetésre, 1930. szeptember 1. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Magyar László hagyatékából. A képen fehér nadrágban Vér György újságíró, mellette jobbról Tardos-Taussig Ármin mérnök, grafikus. Elöl kalapban Lájer Dezső.
 34. A Délmagyarország szerkesztősége, 1939. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 35. Teleki Pál az ellenforradalom huszadik évfordulójának ünnepségén, 1939. MFM. Az első sorban balról: Csáky István külügyminiszter, Teleki Pál miniszterelnök, egy ismeretlen. A második sorban Zadravecz István, jobbról a második Imrédy Béla.
 36. Imecs György főispán beiktatása, 1938. MFM. Középen Imecs György, balról Pálfy József polgármester, jobbról Kozma Miklós belügyminiszter.

Az 532—533. oldalak között:

 1. Német katonák a szegedi utcán, 1944. MFM. A kép a Kelemen utcában készült. Liebmann Béla felvétele.
 2. Munkaszolgálatosok bevonultatása. MFM.
 3. Munkaszolgálatosok bevetésre készen. MFM.
 4. Összegyűjtött zsidó ingóságok az új zsinagógában, 1944. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 5. A Tisza pályaudvar a bombázás után, 1944. MFM. Az angolszász légitámadás augusztus 28-án volt.
 6. A gyermekklinikát is bombatalálat érte, 1944. szeptember. MFM. A támadás időpontja szeptember 4.
 7. Bombatölcsér Alsóvároson, 1944. augusztus 8. MFM.
 8. Romeltakarítás Felsővároson, 1944. szeptember MFM. {763}
 9. A vasúti híd roncsai, 1944. MFM. A felvétel a szeptember 4-i támadás után készült.
 10. Ennyi maradt Eiffel-Feketeházy szép hídjából, 1944. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. A németek által októberben felrobbantott közúti híd maradványa.

A 620—621. oldalak között:

 1. Óvónők, 1920. MFM. Iritz Rudolf felvétele.
 2. A Szilién úti óvoda, 1926. Brenner fotó. A Könyves család hagyatékából. Óvónő: Józsa Izabella. Varga Csaba reprodukciója.
 3. Az alsóvárosi elemi iskola 2. osztályos leánytanulói, 1927. MFM.
 4. A református elemi iskola harmadikosai, 1937. Auer fotó. A Fodor és a Sóhordó utca sarkán álló iskola a Clarisseum nevet viselte. Tanító: Halász Borbála. Radnóti Tamásné gyűjteményéből.
 5. A Klebelsberg-féle Rókusi elemi iskola, 1930. MFM. Az iskolát 1930. október 25-én avatták fel.
 6. Klebelsberg-tábla a Rókusi iskola falán, 1930. A táblát 1990-ben helyezték vissza eredeti helyére. Varga Csaba felvétele. 1993.
 7. A Klauzál gimnázium táborozó cserkészei, 1930. A 180-as számú cserkészcsapat tari tábora. Középen v. Máriaföldy Márton, az iskola tanára. Felső sorban a csapatvezető mellett ifj. Tonelli Sándor, jobbra a 3. Marián Miklós, a későbbi neves szegedi ornitológus, mellette balról Szőkefalvy-Nagy Béla, a későbbi világhírű matematikus. Az ülősor jobb oldalának végén ifjú Máriaföldy Márton történelemtanár. Ifj. Máriaföldy Márton gyűjteményéből.
 8. Az Újszegedi Tanítóképző Intézet, 1923. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 9. A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola épülete. A főiskola 1927-ben a Boldogasszony sugárút 6. alatt kezdte meg működését. Varga Csaba felvétele. 1993.
 10. A Tanárképző Főiskola gyakorló iskolája, 1929. Az épületet Walder Gyula tervezte, Boldogasszony szobrát Markup Béla alkotta. Varga Csaba felvétele. 1993.
 11. A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola tanárai és hallgatói, 1940. Verebélyi fotóműterem felvétele. A tanárok: Kovács-Buna János (testnevelés), Szőkefalvy-Nagy Béla (matematika), Frank János (természettan), Hollóné Hatos Kornélia (női kézimunka), Sándor István (irodalom), Ábrahám Ambrus igazgató (állattan, biológia), Moór Elemér (német nyelv), Eperjessy Kálmán (történelem), Eperjessy György (kémia). Dóczi Andrásné gyűjteményéből.
 12. Az egyetemi építkezések alapkő-letételi ünnepsége, 1926. MFM. Az alapító oklevelet Nagy Árpád h. államtitkár olvassa fel október 5-én.
 13. Somogyi polgármester kitüntetést vesz át a kormányzótól, 1926. MFM.
 14. Bankett a Horthy Miklós Tudományegyetem megnyitásakor, 1940. Shvoy Kálmán albumából. Az ünnep helye a Tisza Szálló. Balról a 3. Shvoy Kálmán, 4. Glattfelder Gyula, 5. Teleki Pál.
 15. Szőkefalvi-Nagy Béla kormányzógyűrűs doktorrá avatása, 1937. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 16. Szent-Györgyi Albert laboratóriumában, 1938. MFM. Auer fotó.
 17. Szent-Györgyi Albert Buick-jával, 1935. MFM.
 18. Szent-Györgyi Albert Löw Immánuellel beszélget, 1938. MFM. Fogadás az egyetem aulájában.

125/a-b. A városról e korszakban írt néhány történeti mű. — A művek a Somogyi-könyvtár állományában. Varga Csaba felvétele. 1993.

 1. Belvárosi mozi, 1920. Az épületet Sebestyén Endre tervezte a Wesselényi és a Deák Ferenc utca sarkára. Varga Csaba felvétele. 1991.
 2. Glattfelder Gyula megyés püspök, 1930 körül. MFM. {764}
 3. Belvárosi rk. plébánia. Az épületet Ottovay István (1877 — 1945) tervezte. Varga Csaba felvétele. 1993.
 4. Glattfelder Gyula kitüntetése, 1941. MFM. A kitüntetést Zadravecz István tábori püspök adja át 1941. október 15-én.
 5. Löw Immánuel főrabbi, 1942. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Halmi fotóműterem felvétele. Varga Csaba reprodukciója.
 6. A Honvéd téri új református templom, 1944. A templomot Borsos József tervezte. A bejárat feletti Isten báránya mozaik és a templom üvegablakai Gáborjáni Szabó Kálmán munkái. Varga Csaba felvétele. 1993.
 7. A református Egyházi Híradó, 1940. Varga Csaba reprodukciója.
 8. Az evangélikus templom terve, 1940. Rapcsányi J. Jenő könyvének (1943) címlapját Varga Csaba fényképezte. 1993.

A 712-713. oldalak között:

 1. Juhász Gyula, 1926. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 2. Juhász Gyula: Testamentum, 1925. Varga Csaba reprodukciója.
 3. Juhász Gyula kézírása, 1912. MFM.
 4. írók, költők, szegediek és vendégeik a múzeum lépcsőjén, 1923. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. A felvétel Juhász Gyula 25. éves írói jubileumán készült 1923. május 20-án. Középen a költő. Fölötte balról Kosztolányi Dezső, mellette Szabó Lőrinc, jobbról Babits Mihály. Mellette hátul a fiatal József Attila. Kalapban Babitsné Török Sophie. Tőle jobbra Móra Ferenc. Az első sorban a 2. Szalay József.
 5. Móra Ferenc az 1930-as évek elején. MFM.
 6. Juhász és Móra barátaikkal Makón, 1924. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. A felvétel a makói színház előtt készült szeptember 18-án. A képen: Juhász Gyula, Espersit János, József Attila, Móra Ferenc, Károlyi Lajos festő, Réti Ödön író, Vertán Endre megyei főjegyző.
 7. Móra Ferenc kézírása, 1925 — 1930 között. MFM.

141/a-b. Irodalmi és kulturális folyóiratok címlapjai. Somogyi-könyvtár. Varga Csaba felvétele. 1993.

141/c-d. Irodalmi és kulturális folyóiratok címlapjai. Somogyi-könyvtár. Varga Csaba felvétele. 1993.

 1. A Bethlen Gábor-kör kiadványa, 1935. Varga Csaba reprodukciója.
 2. A Kalendárium-sorozat 1936-os címlapja. Somogyi-könyvtár. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadványa. Varga Csaba reprodukciója.
 3. A fiatal Radnóti Miklós. Magyar írók arcképei. Bp. 1983., Varga Csaba reprodukciója.
 4. Sík Sándor 1930 körül, Sík Sándor válogatott munkái. Bp., 1969. Varga Csaba reprodukciója.
 5. Az aranyszőrű bárány plakátja, 1929. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Varga Csaba reprodukciója.
 6. Évadnyitó operaelőadás a színházban, 1930. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Varga Csaba reprodukciója.
 7. Szent-Györgyi neves színésznők társaságában, 1938. MFM. A kép közepén Fejes Teri, Szent-Györgyi Albert, Bulla Elma és Gombaszögi Ella.
 8. Jelenet a színház Szent Margit legendája c. előadásából, 1942. Rutkai fotó. A képen Somogyvári Rudolf, Bulla Elma, Horváth Tivadar színészek Losonczy—Ujházy darabjában, 1942. március 31. Néber Aranka hagyatékából.
 9. Az első szabadtéri előadás, 1931. június 13. Áldor Dezső felvétele. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Voinovich Géza Magyar Passióját Hevesi Sándor rendezte.
 10. Jelenet Voinovich Géza Magyar Passiójából, 1931. Áldor Dezső felvétele. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. {765}
 11. Készülődés Az ember tragédiájára, 1933. augusztus 26. Shvoy Kálmán albumából. A kép előterében balról: Sziklai Jenő színházigazgató, Shvoy Kálmán altábornagy, a Lucifert alakító Táray Ferenc és Hont Ferenc rendező.
 12. Az ember tragédiája előadásának főszereplői, 1938. MFM. Lucifer: Kiss Ferenc, Ádám: Lehotay Árpád, Éva: Tőkés Anna.
 13. Mascagni Szegeden, 1935. MFM. A felvétel a szegedi színház művészbejárója előtt készült. A zeneszerzőtől balra felesége, mellette Mascagni titkára és Periele Ansaldó a római operaház igazgatója, a darab egyik rendezője.
 14. Szegedi Filharmonikusok a Közművelődési palota előtt, 1928. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Középen Figedy-Fichtner Sándor.
 15. Fricsay Ferenc karnagy és Gyenge Anna operaénekesnő, 1937. MFM.

A 726—727. oldalak között:

 1. Sokszínű zenei élet a harmincas években. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 2. Antos Kálmán kántor és karnagy a dóm orgonájánál, 1930. Erdős János gyűjteményéből. Varga Csaba reprodukciója.
 3. A Szegedi Polgári Dalárda budapesti szereplésén, 1921. „Kurir" fotóriport vállalat, Budapest. Horváth Antalné gyűjteményéből.
 4. Az Általános Munkásdalegylet énekeseinek egy csoportja, 1935. MFM. Lengyel Mária gyűjteményéből.
 5. A Városi Zeneiskola tanári kara, 1923. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Daubrawszky Viktor tanár búcsúztatásakor készült. Középen balról Király-König Péter igazgató, jobbról az ünnepelt.
 6. Király-König Péter idős korában, 1938. Erdős János gyűjteményéből. A felvétel a művész Zrínyi utcai lakásán készült. Varga Csaba reprodukciója.
 7. Szeghy Endre főiskolai tanár, 1944. Erdős János gyűjteményéből.

A 744-745. oldalak között:

 1. Cs. Joachim Ferenc: Oskola utcai részlet, 1923. MFM. Varga Csaba felvétele. 1991.
 2. Nyilasy Sándor: Alföldi paraszt, 1930. MFM. Varga Csaba felvétele. 1991.
 3. Dinnyés Ferenc: Utcai kép, 1924. MFM. Varga Csaba felvétele. 1991.
 4. Vlasics Károly: Varrónő, 1920. Nóvák Ákos tulajdonában. Varga Csaba felvétele. 1991.
 5. Dorogi Imre: Tápéi lányok, 1934. MFM. Varga Csaba felvétele. 1991.
 6. Erdélyi Mihály: Bejárat a kikötőbe, 1936. MFM. Varga Csaba felvétele. 1991.
 7. Vinkler László: Önarckép, 1943. MFM. Varga Csaba felvétele. 1991.
 8. Heksch Nándor—Szöriné Boga Lujza: A dóm főkapuja, 1930. Dömötör Mihály felvétele. 1992.
 9. Egy Rerrich-oszlop, a Dömötör-torony és a dóm, 1930. Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye. Varga Csaba reprodukciója.
 10. Ohmann Béla: Ozorai Pipo, 1932. A szobor a Dóm téri pantheonban áll. Varga Csaba felvétele. 1991.
 11. Taiszer János: Vitéz János, 1935. A tábla a Dóm téri pantheon falán. Varga Csaba felvétele. 1991.
 12. Aba Nóvák Vilmos: A Hősök kapujának freskója, részlet, 1936. MFM.
 13. Aba Nóvák Vilmos: A Hősök kapujának freskója, részlet, 1936. MFM.
 14. Pásztor János: A romboló Tisza, 1930. Varga Csaba felvétele. 1992.
 15. Pásztor János: Az építő Tisza, 1930. Varga Csaba felvétele. 1992.
 16. Gách István: A szegedi 3-as huszárezred emlékműve, 1943. Varga Csaba felvétele. 1992. {766}
 17. Tápai Antal: Tavasz, 1929. A szobor az újszegedi füvészkertben áll. Varga Csaba felvétele. 1992.
 18. Vágó Gábor szobrász Szent-Györgyi Alberttel és szobrával, 1938. MFM.
 19. Moholy-Nagy László: Juhász Gyula, 1919. szeptember. MFM.
 20. Buday György: Illusztráció a Tragédiához, 1935. Buday fametszetei. Szeged, 1983.
 21. Kopasz Márta: Búcsú, 1940. Kopasz Márta tulajdona. Varga Csaba reprodukciója.

A 752-753. oldalak között:

 1. A SZAK női tornászai, 1925. Brenner fényképészeti műterem felvétele. Radnóti Tamásné gyűjteményéből. Varga Csaba reprodukciója.
 2. Az SZMTE leánytornászcsapata az 1920-as évekből. MFM. Varga Csaba reprodukciója.
 3. Az SZMTE férfi tornászai, 1932. MFM. Varga Csaba reprodukciója.
 4. A Bástya futballcsapata az 1920-as években. MFM. Középen Holtzer Tivadar a klub elnöke és anyagi támogatója.
 5. Egy sokatmondó tabló, 1934 — 35. MFM. Mezey fotószalon felvétele. Varga Csaba reprodukciója. Közli még Vitos György: Szegedi futball krónika c. könyve is.
 6. Tornaóra a Dugonics leánypolgáriban, 1935. Az iskola 1934—35-ös értesítőjéből. Varga Csaba reprodukciója.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet